Reklama
Reklama

Archív článkov

Scéna, ktorá sa odohrala včera večer na hudobnom festivale Pohoda, mrazí ľahostajnosťou, s ktorou sa k nej postavila značná časť spoločnosti. Počas koncertu skupiny Trosky vyzval Branislav Kováč alias Dj Vec z pódia publikum, aby odkázalo (slušne povedané) zdvihnutý prostredník Ľubošovi Blahovi za jeho názory na festival Pohoda, ktorými vraj jeho návštevníkov uráža. Na...

Návrh strany Sloboda a solidarita na zrušenie trestného činu ohovárania je nebezpečným pokusom o zásah do osobnostných práv každého človeka a typickým príkladom, kedy (dúfajme, že) dobrý úmysel môže spôsobiť viac škody ako osohu. Vychádza síce z legitímnej snahy o zamedzenie zneužívania tohto inštitútu, avšak navrhované riešenie by rozvrátilo celý systém už aj tak dosť...

Keď som sa rozhodol navštíviť policajným násilím zmietanú východoslovenskú obec Vŕbnica, nebola to moja prvá cesta do takejto lokality. O rómsku problematiku sa zaujímam už pätnásť rokov a za ten čas som sa postupným získavaním poznatkov zbavoval predsudkov, ktoré má o tejto komunite vari každý mladý človek z väčšinovej spoločnosti. Prvá osada, ktorú som videl na vlastné...

Týždenník SLOVO v čísle 29/2002 umožnil niekoľkým autorom (Ivan Štefunko – Voňavé tabu, Peter Škriepka – Diskusia sa nekončí, Radovan Geist – Rozhoduje sa inde) na jednej novinovej strane prezentovať názory týkajúce sa drogovej problematiky. Hoci články volajú po diskusii, ktorá predpokladá rôznorodosť názorov, opačné postoje tu absentovali, čím sa úroveň celého...

Naše národné dejiny zvyčajne odvodzujeme od cyrilometodskej tradície. Slovenského ducha teda neočaril zakladateľ Veľkomoravskej ríše Mojmír I., dokonca ani panovník nášho vlastného Nitrianskeho kniežatstva Pribina, ale priekopnícke dielo dvoch učencov, ktorí do tejto krajiny priniesli kultúru a vzdelanie. Je mimoriadne dôležité uvedomiť si tieto fakty,...

Každý večer, keď sa usilujem v televízii zachytiť to podstatné z hlavného spravodajstva (v priebehu jednej hodiny mi stačí stihnúť to najdôležitejšie na TV Luna, TV Markíza, ČT1 a STV), si potvrdzujem čoraz skľučujúcejšiu skutočnosť, že sme ovládaní virtuálnou realitou. Ľudia jej masívne podľahli. Ich invencia je čoraz menšia, ich slovník...

Dve generácie ľudí sa naučili chápať Sviatok práce ako oslavu zamestnanosti. Mechanicky chodili do prvomájových sprievodov, mávali postavičkám na tribúnach, na ktorých sotva dovideli, nieto ich ešte poznali, a vcelku vnímali celú tú maškarádu ako vítaný deň voľna a príležitosť kúpiť si cigánsku pečienku.

Zmysel tohto...

Politika na Slovensku nadobúda v poslednom čase taký obludný charakter, že nikoho neprekvapuje narastajúci odpor obyvateľstva ku všetkému, čo zaváňa mocenským zápasom. Najviac sa tomuto trendu bránia tí, ktorí sú na priazni ľudí najzávislejší, teda sami politici. Presviedčajú nás, že je nezodpovedné rezignovať na všetko spojené s verejným...

Možno ste si všimli, že takmer všetky intelektuálne diskusie o Európe sa u nás koncentrujú do otázky vstupu Slovenska do Európskej únie. Ešte aj v tomto ohľade je naše uvažovanie zemité, nedovidiace za plot vlastného dvora. Cítime sa byť súčasťou západnej civilizácie, ale svojím myslením sa pohybujeme iba medzi Dunajom a Tatrami. Európske témy sú nám...

Pamätám sa, že ako malé deti sme v škole kreslili svoje predstavy o roku 2000. Boli plné fantázie, robotov, rakiet, úžasnej techniky. Ale aj seriózne futurologické štúdie tej doby (hovorím o sedemdesiatych rokoch) prognózovali, že v roku 2000 budú ľudia lietať na Mars, budú poznať liek proti rakovine a budú vyrábať energiu z neznámeho...

Napriek tomu, že náš vek sa ešte nekončí, nemohli sme si želať na rozlúčku s 20. storočím asi krajší darček ako pozvánku na rokovania o vstupe do Európskej únie. Význam tohto aktu môže byť v kontexte všeobecných zmien k prístupu voči kandidátskym krajinám marginalizovaný, avšak tento štát sa musí naučiť tešiť aj z drobností. Navyše,...

Jeseň je v našich zemepisných šírkach mystickým obdobím, kedy stúpa spoločenská aktivita i očakávania s ňou spojené. Horúca jeseň sa stala pravidelnou témou našich politických prorokov. V jeseni vytiahli do bojov slovenskí povstalci roku 1848 i účastníci SNP. Na jeseň vznikla Slovenská národná rada, na jeseň sa začalo znárodňovať, na jeseň...

Jednou z typických známok nezrelosti nášho politického prostredia je nekvalitný výber kádrov. Prejavuje sa na rôznych úrovniach: počnúc poslancami či veľvyslancami a končiac členmi rôznych kontrolných orgánov. Najmä do neba volajúci amaterizmus nášho zákonodarného zboru vyvoláva otázku, nakoľko môžu voliči ovplyvniť profesionalizáciu našej...

Ľudské slovo je jedným z najvzácnejších darov, prisúdených podstate človeka. Napriek tomu s ním nevie každý zaobchádzať. Nie je veľa takých, čo odolajú pokušeniu zneužiť jeho silu a len málokto si vie slovo naozaj vážiť. Zvažovať slová bolo oddávna výsadou múdrych, bojovať nimi sa naučili ctibažní a tí ostatní nikdy nevládli nad svojimi slovami. Boli a sú iba ich konzumentmi,...

Nedávno som čítal, ako pochovávajú ruských veteránov druhej svetovej vojny, ktorí nemajú príbuzných alebo ich pozostalí nemajú peniaze na kremáciu. Nahé telo vložia do polyetylénového obalu a spália ho bez akejkoľvek rozlúčky. Popol vysypú do jednoduchého vrecúška a vhodia ho do spoločného hrobu, ktorý skôr pripomína kanalizačný. Pritom na vrecúškach nie sú mená a ani hroby...

Keď sa americký prezident Franklin D. Roosevelt odhodlal na začiatku tridsiatych rokov zachrániť krajinu trpiacu následkami svetovej hospodárskej krízy, zvolal široký tím odborníkov a za necelé tri mesiace horúčkovitej práce dali dokopy ucelenú legislatívu, ktorá odštartovala slávne obdobie "New Deal". To, že sa našlo určité východisko z dosiaľ najkatastrofálnejšej ekonomickej...

Podľa všetkých dostupných výskumov verejnej mienky sa ochrana životného prostredia prepadla na dno rebríčka hodnôt. Je to o to prekvapujúcejšie, že ešte pred niekoľkými rokmi sa držala na špičke tohto rebríčka. Tvrdiť, že ekologické problémy sú dnes menej akútne, by bolo asi zavádzajúce. Príčiny treba hľadať kdesi inde. Keď nastupoval do funkcie terajší minister životného...

Keď francúzsky politológ Ignacio Ramonet vystúpil s tézou, že prežívame obdobie prechodu od totalitných režimov ku globalitným, americký intelektuál Noam Chomsky s priamosťou jemu vlastnou oznámil svetu, že z politologického hľadiska možno režim vo veľkých firemných korporáciách označiť za totalitný, korporativistický, a teda (tak to povedal) fašistický. Zmysel tohto...

Výročie skončenia druhej svetovej vojny je dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Už to nie je viac-menej rutinná spomienka na udalosti, ktoré väčšina z nás pozná iba z rozprávania. Dráma v Juhoslávii nám sprítomňuje memento, ktoré sa nám s bežiacimi rokmi čoraz ťažšie oživuje. Čas bol vždy nepriateľom pamäti. Dnes sme svedkami toho, že aj politici, ktorí by mali niesť...

Bolestné poznanie, že mier nie je najvyššou hodnotou ľudstva ani na konci 20. storočia, hrozivo predznamenáva osudy nového milénia. Vzletné reči politikov o akejsi novej nádeji, o novom duchu tretieho tisícročia, spľasli ako bublina: na prahu roku 2000 nič nenasvedčuje tomu, že by bolo nasledujúce storočie o niečo menej brutálne ako to predchádzajúce. Nič sme sa nenaučili. A...

Keď britskí labouristi podporili koncom šesťdesiatych rokov vojnu vo Vietname, britský filozof a nositeľ Nobelovej ceny za mier Bertrand Russel verejne roztrhal svoj členský preukaz strany. Keď sa slovenskí ľavicoví demokrati zbabelo a (spôsobom im vlastným) alibisticky prikláňajú na stranu tých, ktorí vedú obyčajnú sprostú agresiu, veľa ľudí má chuť urobiť to isté. Iba...

Vopred sa ospravedlňujem, že som odolal pokušeniu stavovskej hrdosti a púšťam sa do témy, ktorá je v našej spoločnosti zatiaľ tabu - veď každá kritika novinárov sa u nás zvykne s obľubou posudzovať ako útok na slobodu tlače. Napriek tomu sa neviem ubrániť pocitu, že nejde vždy iba o nepochopenie novinárskej práce. Ukameňujte ma, ak nemám pravdu, ale môj skromný názor mi...

Víkendový zjazd Sociálnodemokratickej strany Slovenska umožnil podľa očakávania a všeobecných trendov svojim poslancom za SDK dvojité členstvo. Prijaté dokumenty potvrdili, že medzi SDSS a SDĽ existujú len skutočne nepatrné (ak vôbec nejaké) rozdiely. Napriek tomu sa vzťah medzi týmito politickými subjektmi dlhodobo pohybuje v rovine, ktorú možno označiť za strategické...

Autor