Reklama
Reklama

Archív článkov

Hoci novinári pri ohrození svojich záujmov radi vyhľadávajú ad hoc politických spojencov, neuvedomujú si, že svojho strategického spojenca – čitateľa – už dávno stratili. Predstava, že médiá bojujú odmietaním práva na odpoveď za slobodu prejavu, a nie za zachovanie svojich skupinových privilégií, je skrz-naskrz falošná. Práve naopak. Vydavatelia a novinári sa v celej kauze...

Nemôžem začať inak ako historickou spomienkou. V roku 1938 sa pred naším veľvyslanectvom v Belehrade zhromažďovali tisíce ľudí. Hlásili sa ako dobrovoľníci pripravení bojovať za Československo. V čase, keď našu republiku zrádzali jeden po druhom najbližší západní spojenci, boli Srbi dokázateľne jediným národom ochotným brániť so zbraňou v ruke slobodu Čechov a Slovákov. Po...

Literárny týždenník odmietol uverejniť v plnom rozsahu moju odpoveď na nenávistné kádrovanie historikov, ktoré v tomto periodiku rozpútal profesor Kučera. Namiesto toho uverejnil úvodník Drahoslava Machalu, v ktorom osobné útoky nadobudli ešte vulgárnejšie parametre. (Vejlupek s vymytým mozgom je len malou ukážkou slovníka človeka, ktorý ovplyvňuje rétoriku predsedu vlády.) Je...

Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa Československo dostalo do všeobecnej krízy. Celý systém, ktorý vytvoril Stalin, narazil v tomto období na svoje vývinové možnosti. Normalizátori neboli ochotní a ani schopní reagovať na politický a ekonomický vývoj vo svete, najmä v oblasti intenzifikácie ekonomiky. V hospodárstve na Slovensku sa začali prejavovať vážne...

Keď KSČ na svojom zjazde roku 1962 prevzala z programu KSSZ formuláciu o zbližovaní a postupnom splývaní národov, narazil tento plán na odpor slovenskej verejnosti. Azda najvýraznejšie sa prejavil v rozsiahlej diskusii na stránkach Kultúrneho života, ktorý zohral kľúčovú úlohu v demokratizačnom a národno-emancipačnom hnutí na Slovensku v rokoch 1963 – 1968. Zmena politickej...

August 1968 odhalil skutočnú suverenitu našej vlasti rovnako, ako to urobila nemecká okupácia Slovenska v auguste 1944. Následky invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vieme už presne vyčísliť. Na území Slovenska bolo usmrtených 20 ľudí, 38 občanov bolo ťažko zranených a materiálne škody dosiahli hodnotu takmer pol miliardy korún. Hrdinom týchto dní už nebol...

Mimoriadne aktívny v presadzovaní rovnoprávnosti Slovenska bol bezprostredne po vojne Gustáv Husák. Na konferencii KSS v Košiciach 28. februára 1945 predniesol hlavný referát, v ktorom zápalisto vykreslil predstavu o novej ČSR: „Želáme si federatívny štát, štát jednotný a spoločný, v ktorom by si však každý z národov vládol sám... Na Slovensku má mať slovenský národ svoju...

Je zaujímavé, že počas vládnej krízy na Slovensku Demokratická strana nedokázala využiť parlament, v ktorom mala väčšinu, na riešenie vzniknutej situácie. Predseda SNR Jozef Lettrich sa zmohol iba na zvolanie Predsedníctva SNR ešte v ten istý deň, ako Gustáv Husák odstavil povereníkov za DS. Bez účasti komunistov prijalo vyhlásenie, ktoré odsudzovalo tento čin a vyhlásilo, že „...

Krátko pred ôsmou hodinou večer 29. augusta 1944 vydal veliteľ Vojenského ústredia podplukovník Ján Golian rozkaz na ozbrojený odpor proti nemeckým okupačným jednotkám podľa dohovoreného hesla „Začnite s vysťahovaním“, ktorý ešte v ten istý deň prijalo 41 posádok na Slovensku. V prvých hodinách riadil Povstanie práve on; politickí predstavitelia boli náhlym vývojom udalostí...

Nekoordinovaný odpor proti totalitárnemu Slovenského štátu existoval už od jeho počiatku. Len dve hodiny pred vyhlásením samostatnosti, 14. marca 1939 o desiatej hodine predpoludním, doručili veteráni československých légií slovenskému snemu memorandum, v ktorom varovali pred odtrhnutím od spoločnej republiky (jedným z nich bol vtedajší podplukovník Augustín Malár)....

Ak Karol Sidor odmietol vyhlásiť nezávislosť Slovenska, neurobil to preto, že by si ju neželal, ale preto, že mal za danej medzinárodnej situácie obavy o jej dlhodobé udržanie. Rozdiely medzi Tisom a Sidorom boli skôr taktické ako ideologické. Nijaký ľudák neuvažoval po Mníchove o spoločnej budúcnosti s Čechmi a Hitlerovo rozhodnutie rozbiť Československo dozrelo už v smernici...

Keď Martin Rázus predvídavo poukázal na to, kam smeruje autonomistické hnutie v réžii ľudákov, bol už dávno vyliečený z ilúzie, ktorú v ňom vzbudzoval nástup Adolfa Hitlera k moci. Pôvodne v ňom videl prejav sily národného uvedomovania, ale už o rok neskôr, v lete 1934, sa od nacistického vodcu dištancoval a varoval, že „taký nacionalizmus musí viesť k diktatúre“. Na rozdiel od...

Keď 31. októbra 1918 Andrej Hlinka odchádzal zo zhromaždenia, ktoré prijalo Martinskú deklaráciu, na stanici vo Vrútkach presviedčal farára Ferdinanda Machaya, že „čeština a slovenčina tvoria vlastne jeden jazyk, tak ako Česi a Slováci jednotný československý národ“. Toto čechoslovakistické nadšenie mu vydržalo len pár týždňov. Zmena súvisela, ako inak, s jeho nenaplnenými...

Konečné zdôvodnenie strategickej južnej hranice sa neopieralo o Dunaj (ako je to zafixované v predstavách laickej verejnosti), ale o kontrolu nad celou dolinou Váhu. Životný význam tejto plavebnej cesty pre nový štát zdôvodňoval na mierových rokovaniach v Paríži jeden z najtalentovanejších slovenských diplomatov tých čias Štefan Osuský. Zraniteľnou však ostala východná časť...

Zápas o republiku sa na Slovensku začal paradoxne až po 30. októbri 1918. Česi sa vehementne hlásili k samostatnému československému štátu oveľa dlhšie ako Slováci. Navyše treba zdôrazniť, že Maďari neprišli o Slovensko v dôsledku sprisahania veľmocí (tento komplex pretrváva u našich južných susedov dodnes), ale len a len vinou vlastnej politiky, predovšetkým v prvých mesiacoch...

Prvou oficiálnou zmluvou medzi slovenskými a českými krajanskými organizáciami o spoločnom povojnovom postupe bola Clevelandská dohoda uzavretá 23. októbra 1915. O jej podpísaní informovala domáca americká tlač a s mesačným oneskorením aj martinské Národné noviny. Tento dokument predpokladal vytvorenie česko-slovenskej federácie dvoch rovnoprávnych národov s demokratickým...

Politická diferenciácia po roku 1898 viedla predovšetkým ku kryštalizácii moderných politických prúdov (konzervativizmus, liberalizmus, socializmus), emancipačných hnutí (feminizmus, boj za všeobecné volebné právo) a nových tém verejného diskurzu spojených hlavne s riešením sociálno-ekonomických problémov zaostalosti slovenského ľudu. Najmä založenie časopisu Hlas prispelo k...

Až národné poníženie roku 1875 a likvidácia slovenských inštitúcií prinútila Slovákov hľadať v danej chvíli čo najefektívnejšiu alternatívu prežitia kultúrnej identity. Dovtedy o spojení s Čechmi nikto vážnejšie neuvažoval a úvahy o vlastnej identite nepočítali s nijakým československým variantom. Neznesiteľná vnútropolitická situácia a dôsledky prusko-francúzskej vojny však v...

Významnú úlohu v presadzovaní politických požiadaviek Slovákov zohrávala od šesťdesiatych rokov 19. storočia solidarita diskriminovaných národov. Keď po prehratej bitke s Talianmi zvolal cisár v marci 1860 Rozšírenú ríšsku radu, chorvátsky politik Josip Strossmayer na nej presadil čiastočné uplatnenie slovenčiny vo verejnom živote a vymenovanie niektorých slovenských národovcov...

Ani to málo, čo Slováci za svoju kolaboráciu s Viedňou napokon dostali, im nespadlo do lona automaticky. Začiatkom roka 1849 Michal Miloslav Hodža vyčítal maršalovi Windischgrätzovi, prečo na obsadených slovenských územiach dosadzuje za kráľovských komisárov Maďarov, keď spojencami Rakúska boli Slováci a prečo im sľúbil, že úradnou rečou v celom Uhorsku zostane maďarčina....

Často sa zabúda, že štúrovská koncepcia bola v čase svojho vzniku len jednou z možností, ako riešiť podobu slovenskej identity – a vôbec nie najvplyvnejšou. Katolíci zotrvávali na pozíciách bernolákovčiny, ktorá síce pretrhla puto s češtinou, ale neprekročila hranice jazykového separatizmu. Väčšina z nich, vrátane samotného Antona Bernoláka, síce obhajovala etnickú...

Pätnáste výročie historických udalostí, ktoré viedli k dosiahnutiu nezávislosti Slovenskej republiky nás núti k hlbšiemu zamysleniu nad faktormi, ktoré formovali naše dejiny a ktoré ovplyvnili charakter tejto krajiny. Porozumenie týchto súvislostí je kľúčovým predpokladom na definovanie cieľov a možností tohto štátu v celom jeho politickom, sociálnom, kultúrnom a geografickom...

„Naše dejiny sú toľko ráz šustersky prerábané, že nebudú mať nijaký zmysel. A ohromujúca nevedomosť mládeže o dejinách je možno aj z toľkého prerábania, spôsobuje nedôveru a nechuť k vedomostiam.“ Akoby tieto slová Vladimír Mináč tesne pred svojou smrťou adresoval poslancovi za KDH Pavlovi Minárikovi, ktorý o to s väčšou vehemenciou o čo s menšou znalosťou spisovateľovho...

Rakúska vláda vypísala odmenu 50 000 eur pre toho, kto poskytne informácie vedúce k vypátraniu najhľadanejšieho vojnového zločinca súčasnosti, hauptsturmführera SS Aloisa Brunnera. Tento masový vrah, pravá ruka Adolfa Eichmanna, je osobne zodpovedný za likvidáciu takmer 130 000 európskych Židov, medzi ktorých patrí aj 13 500 občanov Slovenskej republiky. O vydanie Brunnera...

Vážení predstavitelia strany Smer! Ako viete, nevolil som vás. Nikdy som neveril programu zmätenému ideologicky, programovo i personálne. Napriek tomu si myslím, že ako človek, ktorému leží na srdci osud politického hnutia za sociálnu spravodlivosť, mám k vášmu smerovaniu čo povedať, dokonca som presvedčený, že je to moja intelektuálna a mravná povinnosť. Nevravte mi preto,...

Stránky