Reklama
Reklama

Archív článkov

História násilného sťahovania celých etník siaha hlboko do minulosti. Ak však zájdeme do nedávnej minulosti, k prvému hromadnému odsunu etnika v moderných dejinách sa pristúpilo pred 175 rokmi. Európania sa pri usádzaní na severovýchodnom pobreží Ameriky v 16. storočí stretli s pestrými indiánskymi spoločenstvami. Údaje o tom, koľko domorodcov tam vtedy žilo, sa dosť líšia,...

Vavro Šrobár (1867 – 1950) pôsobil v politike dlhšie ako mnohí jeho kolegovia alebo odporcovia. Zasiahol do života Slovenska pozitívne aj negatívne, no mimoriadne prospešne v rokoch 1918 – 1920, keď ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska, vybavený naozaj rozsiahlymi právomocami, riadil začleňovanie krajiny do utvárajúceho sa česko-slovenského štátu. Skúsenosti z tých...

(Dokončenie z minulého čísla) Päť rozhlasových programov ponúka diferencovanejší výber. V hlavnom programe Ö1 sa na rozdiel od hlavných programov iných verejných rozhlasov spája umenie, predovšetkým vážna hudba, so spravodajstvom a publicistikou. Vďaka záujmu Rakúšanov o informácie aj o hudbu a vďaka premyslenej práci tvorcov dosahuje Ö1 jednu z najvyšších počúvaností medzi...

Rakúšania si pripomenuli 80. výročie vzniku svojho rozhlasu. Slovo „pripomenuli“ vlastne nevystihuje situáciu, podobne ako zaužívané „oslávili“. Iste, aj sa slávilo, ale predovšetkým vyšli články, knihy i CD-nosiče, múzeá ponúkli obnovené expozície, experti na sympóziách debatovali o minulosti a viac o budúcnosti, program rozhlasu a televízie zaplnili jubilejné relácie....

Rozhlasový publicista Štefan Horský sa nedávno dožil sedemdesiatich piatich rokov. V zahraničí osobnosti z rozhlasového a televízneho spravodajstva a publicistiky v tomto veku dosahujú druhý vrchol kariéry. Spomeňme aspoň Petra Scholl-Latoura z Nemecka, vlani v súvislosti s udalosťami na Strednom Východe stále prítomného na televíznych obrazovkách Američana Larryho Langa z NBC...

V prvú tohtoročnú októbrovú nedeľu sa zišli pred svätopeterským chrámom v Ríme zástupcovia šľachtických rodov z celej Európy, ďalší obdivuchtiví hostia, páni v uniformách rakúsko-uhorskej armády a zvedavé zástupy, aby si v tymiánovo-naftalínovom opare haliacom priestranstvo pred chrámom vypočuli vyhlásenie posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola za blahoslaveného....

Keď sa hovorí o Slovenskom národnom povstaní, zvykne sa spomenúť úloha Slobodného slovenského vysielača, najmä jeho podiel na mobilizácii občanov do odboja. Hodne sa napísalo aj o protipovstaleckých silách, no v tomto prípade sa zabúda na protivníka, ktorý na prelome leta a jesene 1944 zvádzal boj s povstalcami na rozhlasových vlnách. Uvažovanie slovenského poslucháča vtedy...

Predstaviteľ maďarskej politickej strany FIDESZ Sándor Faludi sa nedávno vyjadril, že vlastníci, ako aj dedičia, ktorí po druhej svetovej vojne prišli o pôdu na južnom Slovensku podľa tzv. Benešových dekrétov, majú právo dožadovať sa odškodnenia. V reakciách na výrok vyjadrujúci postoj strany zo Slovenska zaznelo, že neprichádza do úvahy uspokojiť spomenuté nároky, lebo...

V roku 1954 došlo v Guatemale k vynútenému odstúpeniu hlavy štátu a zároveň k zmene politického režimu. Hoci sa tak stalo pod hrozbou, ba aj s použitím pušiek a bômb, rozhodujúcu úlohu pri prevrate zohrali propagandistické zbrane, najmä rozhlasové vysielanie. Nikdy sa rozhlas neuplatnil pri nastoľovaní nových politických pomerov v nejakom štáte tak účinne ako pred polstoročím...

Všetci, pre ktorých pred rokom 1989 rakúska televízia predstavovala akýsi priezor do západnej Európy, sa pamätajú na profesora Paula Lendvaia. Rozhľadený komentátor a moderátor, uznávaný politológ po niekoľko desaťročí suverénne ovládal oblasť publicistiky venovanej Európe na východ od Viedne. Pred troma rokmi k svojim knihám, preloženým do deviatich jazykov, pridal ďalšiu....

V SLOVE č. 13/2001 som čítal od historika Stanislava Mičeva článok János Esterházy bez emócií, ako aj ďalšie materiály venované tejto historickej osobnosti. Rád by som na ne zareagoval spomienkami svojho starého otca, známeho murárskeho majstra, ktorý býval v Čani, vzdialenej asi pol hodiny cesty vlakom z Košíc do Miškovca.

Koncom roka 1938 richtár upozornil...

Autor