Reklama
Reklama

Archív článkov

História násilného sťahovania celých etník siaha hlboko do minulosti. Ak však zájdeme do nedávnej minulosti, k prvému hromadnému odsunu etnika v moderných dejinách sa pristúpilo pred 175 rokmi. Európania sa pri usádzaní na severovýchodnom pobreží Ameriky v 16. storočí stretli s pestrými indiánskymi spoločenstvami. Údaje o tom, koľko domorodcov tam vtedy žilo, sa dosť líšia,...

Vavro Šrobár (1867 – 1950) pôsobil v politike dlhšie ako mnohí jeho kolegovia alebo odporcovia. Zasiahol do života Slovenska pozitívne aj negatívne, no mimoriadne prospešne v rokoch 1918 – 1920, keď ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska, vybavený naozaj rozsiahlymi právomocami, riadil začleňovanie krajiny do utvárajúceho sa česko-slovenského štátu. Skúsenosti z tých...

(Dokončenie z minulého čísla) Päť rozhlasových programov ponúka diferencovanejší výber. V hlavnom programe Ö1 sa na rozdiel od hlavných programov iných verejných rozhlasov spája umenie, predovšetkým vážna hudba, so spravodajstvom a publicistikou. Vďaka záujmu Rakúšanov o informácie aj o hudbu a vďaka premyslenej práci tvorcov dosahuje Ö1 jednu z najvyšších počúvaností medzi...

Rakúšania si pripomenuli 80. výročie vzniku svojho rozhlasu. Slovo „pripomenuli“ vlastne nevystihuje situáciu, podobne ako zaužívané „oslávili“. Iste, aj sa slávilo, ale predovšetkým vyšli články, knihy i CD-nosiče, múzeá ponúkli obnovené expozície, experti na sympóziách debatovali o minulosti a viac o budúcnosti, program rozhlasu a televízie zaplnili jubilejné relácie....

Rozhlasový publicista Štefan Horský sa nedávno dožil sedemdesiatich piatich rokov. V zahraničí osobnosti z rozhlasového a televízneho spravodajstva a publicistiky v tomto veku dosahujú druhý vrchol kariéry. Spomeňme aspoň Petra Scholl-Latoura z Nemecka, vlani v súvislosti s udalosťami na Strednom Východe stále prítomného na televíznych obrazovkách Američana Larryho Langa z NBC...

V prvú tohtoročnú októbrovú nedeľu sa zišli pred svätopeterským chrámom v Ríme zástupcovia šľachtických rodov z celej Európy, ďalší obdivuchtiví hostia, páni v uniformách rakúsko-uhorskej armády a zvedavé zástupy, aby si v tymiánovo-naftalínovom opare haliacom priestranstvo pred chrámom vypočuli vyhlásenie posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola za blahoslaveného....

Keď sa hovorí o Slovenskom národnom povstaní, zvykne sa spomenúť úloha Slobodného slovenského vysielača, najmä jeho podiel na mobilizácii občanov do odboja. Hodne sa napísalo aj o protipovstaleckých silách, no v tomto prípade sa zabúda na protivníka, ktorý na prelome leta a jesene 1944 zvádzal boj s povstalcami na rozhlasových vlnách. Uvažovanie slovenského poslucháča vtedy...

Predstaviteľ maďarskej politickej strany FIDESZ Sándor Faludi sa nedávno vyjadril, že vlastníci, ako aj dedičia, ktorí po druhej svetovej vojne prišli o pôdu na južnom Slovensku podľa tzv. Benešových dekrétov, majú právo dožadovať sa odškodnenia. V reakciách na výrok vyjadrujúci postoj strany zo Slovenska zaznelo, že neprichádza do úvahy uspokojiť spomenuté nároky, lebo...

V roku 1954 došlo v Guatemale k vynútenému odstúpeniu hlavy štátu a zároveň k zmene politického režimu. Hoci sa tak stalo pod hrozbou, ba aj s použitím pušiek a bômb, rozhodujúcu úlohu pri prevrate zohrali propagandistické zbrane, najmä rozhlasové vysielanie. Nikdy sa rozhlas neuplatnil pri nastoľovaní nových politických pomerov v nejakom štáte tak účinne ako pred polstoročím...

Všetci, pre ktorých pred rokom 1989 rakúska televízia predstavovala akýsi priezor do západnej Európy, sa pamätajú na profesora Paula Lendvaia. Rozhľadený komentátor a moderátor, uznávaný politológ po niekoľko desaťročí suverénne ovládal oblasť publicistiky venovanej Európe na východ od Viedne. Pred troma rokmi k svojim knihám, preloženým do deviatich jazykov, pridal ďalšiu....

Kategória

Autor