Reklama
Reklama

Archív článkov

Jedným z najvýznamnejších edičných i bibliofilských počinov za minulý rok je dvojzväzkový výber z doslovov a štúdií slovenskej legendy týchto žánrov – profesora Júliusa Pašteku – Svet literatúry, literatúra sveta I. a II. Podtitul Analýzy a interpretácie naznačuje šťastné stretnutie troch hlavných oblastí autorových aktivít, tak ako ich uvádza Slovník slovenských spisovateľov...