Reklama
Reklama

Archív článkov

Za vrchol demagógie, drzosti a ignorantstva možno považovať pondelkový program troch slovenských televíznych staníc. Po sérii článkov v časopisoch (kde sa môže ešte písať kriticky o hodnote a úrovni slovenskej televíznej zábavy – o umeleckom programe sa už nik neopováži ani len uvažovať) by sa dalo očakávať, že bossovia súťažiacich médií uberú z pary a budú sa usilovať upokojiť...

Jedna vec je istá. Ak sa nájde správny kanál, ktorým sa informácie o umeleckom podujatí dostanú k príjemcovi, vec je vyhraná. A pritom vôbec nemusí ísť o reality šou či koncert Horkýže Slíže.

Najčerstvejším príkladom sú dva hudobné zážitky z Nitry. Informácie o prvom hudobnom opuse sa šírili od evanjelickej fary cez Divadlo Andreja Bagara až po osobné...

Príklad toho, ako naladiť a nalákať diváka do divadla, treba hľadať v mediálnej „predohre“ k najnovšej premiére v Nitre. Zručné narábanie s reklamou, rozhovor s autorom, ochotní sponzori, dobrá komunikácia s médiami, najmä printovými, sú pre Divadlo Andreja Bagara príznačné. Zároveň môžu poslúžiť ako recept pre iné regionálne scény, ako prežiť nielen vo finančnom slova zmysle,...

O medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (DN) denná tlač prinášala pravidelné referencie, hoci išlo „len“ o alternatívne divadlo, a nie o reality šou. Zazneli hlasy pochvalné i mierne kritické, zväčša zamerané na výber repertoáru. Tak či onak, ide o hodnotné podujatie, pretože našincovi dáva možnosť vidieť, ako to vyzerá v divadelnom svete, porovnať s domácim repertoárom a...

V príjemnom prostredí hotela Kaskády v Sielnici pri Zvolene sa v dňoch 5. – 8. septembra konal XIX. Festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Po dvoch rokoch sa tu opäť zišli autori, realizátori aj odborné poroty, aby si vypočuli to najlepšie, čo Slovenský rozhlas vyprodukoval v oblasti kráľovského žánru – rozhlasovej hry. Keď štátna inštitúcia vyčlení priestor i financie...

Aj keď sa v tlači objavila správa, že Slovenský rozhlas vlastní reality show, v tomto príspevku sa budem venovať menej atraktívnej téme (z hľadiska dnešnej hierarchie hodnôt až konzervatívnej) a už teraz tŕpnem, či to vôbec bude niekoho zaujímať. Na Slovensku sa totiž do smotánky či medzi celebrity neprepracujú zväčša osobnosti, ktoré majú za sebou kus práce, ale ... A tak som...

Súčasní manažéri kultúry využívajú všetky možné kanály, dokonca i odborné, aby presvedčili slovenskú pospolitosť, že zásluhou práve vládnucej globalizácie treba rezignovať na hodnotnú európsku kultúru a pokorne sa odovzdať dovozu ľahkého „tovaru“ z Ameriky, pretože národ si to žiada, národ to chce (citujúc slová súčasného riaditeľa STV, ktorý však zabudol na dôvetok, že je to...

Peter Gregor v jednej zo svojich hier vytvoril zvláštny typ bezdomovca a pomenoval ho lumpenintelektuál. Bola to zvláštna smutná paródia spoločnosti a jednotlivca, ktorý sa dostal na jej okraj vlastným i (ne)vlastným pričinením. Obyčajne dramatické diela využívajúce túto problematiku majú sociálne zameranie s pozitívnym, ale aj negatívnym morálnym aspektom. Téma o bezdomovcoch...

Tohtoročný festival európskych divadiel Divadelná Nitra 2004 sa uskutoční v dňoch 24. – 29. septembra. Tentokrát sa v záhlaví festivalu objavilo heslo Hľadanie hodnôt a je adresované divákom, ktorých nebaví život bez umenia. Podľa slov riaditeľky festivalu Dari- ny Károvej divadelné predstavenia budú hlásateľmi citu, morálky a krásna, čo má divákom priniesť očarenie, zážitok a...

Do rúk sa mi dostala pracovná verzia rozhlasovej hry Karola Horáka Spätné zrkadlo (hru realizovalo košické štúdio). Žiaľ, ale možno aj chvalabohu, mi z Košíc nedošiel ani upravený scenár, ani záznam z vysielania. Je prirodzené, že realizácia môže pohnúť autorským textom v jeho prospech i neprospech. A navyše o rozhlasovej hre by sa malo písať až po jej vypočutí. Napriek tomu sa...

Ak si uvážime, ako macošsky zaobchádza s detským príjemcom televízia, ako Ministerstvo školstva pomaly, ale isto odsúva zodpovednosť za mimoškolskú a kultúrnu činnosť na plecia samospráv a rodičov, ako málo pozornosti sa venuje kultúre určenej deťom, potom sa nemožno čudovať jednostrannej zameranosti väčšej časti detí a mládeže na komerčnú tvorbu, počítačové hry a potulky po...

Niekto číta literatúru, niekto chodí do divadla a niekto, hoci to znie neuveriteľne, počúva rozhlasové hry. Ak pripustíme, že k rádiu vo štvrtok večer zasadne iba 0,5 percenta slovenskej populácie, aj tak je to neuveriteľných 25 000 poslucháčov. Ktorá kniha sa môže v súčasnosti porovnať s ciframi, akými disponujú médiá? Napriek tomu sa v denníkoch reflektujú knihy, premiéry...

Kategória

Autor