Reklama
Reklama

Archív článkov

Často si kladiem otázku, prečo ľudia opakovane a tragicky rezignujú na rozumný úsudok a konzumujú propagandu. A vždy to dopadne rovnako: bolestne a zničujúco. Celkovo by moja odpoveď bola – zväčša ide o pohodlnosť. Človeku sa nechce toľko rozmýšľať a po druhé, ani sa mu nechce hádať s kolegami alebo priateľmi, ktorí majú vyhranený názor. Poznáte to určite všetci, že keď...

Už dávno, za „starého režimu“ v 80-tych rokoch sa veľa písalo o nadbytku informácií, informačnom tlaku a o náročnosti v záľahe informácií hľadať tie relevantné. Odvtedy sa situácia, hlavne s asistenciou počítačov, internetu a sociálnych sietí ešte niekoľkokrát rádovo skomplikovala. 

Novinári sú profesia, ktorá pracuje výlučne s informáciami a...

Verím, že celosvetovú vojnu si nikto z nás neželá. No zdá sa byť tak blízko, že aj ako obyčajného občana ma sústavne trápi, čo by som mohol urobiť, aby som prispel k jej odvráteniu. Určite mi mnohí dáte za pravdu,  že čokoľvek po tieto dni robíme, nad čímkoľvek premýšľame, aj tak skončíme pri tej istej téme – a tou je vojnový konflikt na Ukrajine.

...

Súčasnosť charakterizuje podľa mňa absencia morálky a dobra, ako aj víťazstvo populizmu nad pragmatizmom. Je takmer nemysliteľné čo i len vyťahovať pojmy, ako sú spravodlivosť, ľudskosť, mierumilovnosť, nieto ešte apelovať na ich napĺňanie. V takej „super“ dobe a systéme žijeme...

Pokiaľ budú tieto pojmy len heslami rozvášnených davov bez...

Aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa opakovane presviedčam, že články, útočiace na emócie, sú viac zdieľané ako tie, ktoré oslovujú rozum. Len čo sú u človeka vzbudené emócie, je potlačený rozum a v takejto chvíli ľudia nie sú schopní kriticky myslieť. Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo  politici (predovšetkým populisti), šarlatáni, rôzni aktivisti a ďalšie typy ľudí...

Vnímate všetku tú nespravodlivosť, krivdy, nepodstatné veci, ktoré prehlušujú to, čo je podľa vás pre tento svet prioritné? Pravda je slovo, ktoré stratilo silu, vážnosť, znie ako klišé, bez hlbšieho zmyslu. Každý ho môže vziať do úst a dať mu svojskú príchuť. Takmer bez následkov.

Či patríte medzi tých, ktorí sa vzdali a neveria, že zmena...

Náš život a svet nie je vôbec predvídateľný a ani bezpečný. Zažili sme to počas pandémie COVID-19, ale teraz vidíme, že strach o život vstúpil do našich životov aj počas vojenského konfliktu na Ukrajine. Vyrovnať sa s vraždením nevinných ľudí nie je možné. Teda, nenahovárajme si, že môžeme byť pokojní. To, čo sa na Ukrajine deje, je tragédia, ktorú si z našich bezpečných...

V súčasnom vojnovom besnení na Ukrajine pochopiteľne rozmýšľam o mieri. Žijeme v hroznej dobre – svet sa stal veľmi ľahkovážnym a funguje to tak už niekoľko desaťročí. Sme na prahu jadrového sebazničenia.

Postupne zisťujem, že môj sen o mieri sa nedá realizovať cestou idealizovaného sveta bez konfliktov. Taký mier by sme azda mohli byť schopní...

Niektorí hovoria, že vedomosti nie sú na prvom mieste – množstvo faktov, ktoré tlačíme do žiaka, sú viac-menej zbytočné, lebo než dieťa skončí povinnú školskú dochádzku, aj tak podstatnú časť zabudne a nebude vedieť aplikovať. V žiakoch treba rozvíjať schopnosť osvojovať si poznatky preto, aby ich mohli preniesť do svojho správania a myslenia.

...

Slovensko nečelí len kríze aktuálnej, ale potáca sa vinou politiky na pokraji dlhodobejšej morálnej a hodnotovej  krízy. Ako keby naša spoločnosť pomaly  kráčala do plytkého hrobu vlastnej existenciálnej povrchnosti. Mnohí politici sú rozdeľujúcim elementom, ktorý prehlbuje brázdy a kope nové zákopy, čo vedie k destabilizácii spoločnosti. Keď je nestabilná, kláti sa ako...

V nemocnici v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach som začal pracovať v roku 1982. Venoval som sa sociológii medicíny, sociálnej gerontológii, sociálnej rehabilitácii a tanatológii (náuka o smrti a jej okolnostiach – pozn. red.) u onkologických pacientov.

S týmto prostredím mám stále kontakt prostredníctvom...

Dnešní ľudia sú pod existenčným tlakom alebo aj pod tlakom očakávaní – buď vlastných, alebo okolia – a z toho pramení aj ich frustrácia. Mnohí nosia v sebe mikróby sklamania a nedôvery, boja sa ďalších atakov, sú úzkostliví, depresívni a uviaznu na križovatke, kde nevedia, ako ďalej. Frustrácia na úrovni fyziologických potrieb spôsobuje somatické ochorenie, ignorovanie...

Viacerí na Slovenskú sú presvedčení, že niečo sa musí zmeniť – zmeny potrebujeme a očakávame, pretože systém (v zdravotníctve, školstve, v politike) nefunguje tak, ako by mal a je to citeľné. Chýbajú nám odborníci, ktorí by zmeny kvalifikovane naplánovali a aj zrealizovali. Chýbajú nám lídri s víziami, o ktorých a ktoré sa možno oprieť, teda tí so skúsenosťami a...

Koncom roka  som v politickej debate v televízii počul vyjadrenie politológa, že spoločnosť potrebuje sedatívum. Ak mal pod týmto cudzím slovom na mysli obyčajné upokojenie emócií, čiastočne by som súhlasil. Je to však veľmi krátkodobé riešenie. Sedatívum uľahčí utrpenie, ale nenaštartuje uzdravovací proces. A navyše človek aj spoločnosť je pod sedatívami ako omámený. ...