Reklama
Reklama

Archív článkov

Román Uťatá hlava od Iris Murdochovej vyšiel prvýkrát vo veľkej Británii v roku 1961. Dnes sa nachádza v slovenských kníhkupectvách medzi novinkami a svojím názvom vyvoláva množstvo otázok, na ktoré autorka v príbehu odpovie. Jej odpoveď je vtipnou reakciou na psychoanalytické praktiky Sigmunda Freuda, predovšetkým na ponímanie všadeprítomnej sexuality. Prívlastok vtipnou...

Keby si Halina Pawlovská vybrala za tému svojej talkshow vzburu, charakterizovala by ju štýlom: búriť sa môže človek proti konvenciám, vzbúri sa more pred búrkou, vzbúria sa nám hormóny, vzbúria sa deti rodičom, otroci vykorisťovateľom... Pokiaľ má však dnešný čitateľ viac času na zamyslenie, určite mu neunikne dielo predstaviteľa francúzskeho existencializmu Alberta Camusa (...

V titule knihy Čas nelásky a absurdit obsiahla autorka Martina Vodáková charakter doby 80. rokov v Československu, teda doby socialistického režimu, ktorý bol silno naviazaný na Sovietsky zväz ako na svoj vzor. Práve do prostredia Ruska autorka príbeh situovala, pretože tam hlavná postava (resp. samotná autorka) absolvovala štvormesačnú stáž na VŠ. V podstate konštantný...

Názov románu Vyvrheľ do istej miery signalizuje, že čitateľ bude mať dočinenia s literárnym antihrdinom. Konotácie slova vyvrheľ však nemusia byť výlučne negatívneho charakteru. Vyvolávajú totiž predstavu indivídua „vyvrhnutého“ z davu, prejavujúceho sa vo sfére „ja“, ktorú povyšuje nad spoločensky platné hodnoty, a to samo osebe nie je nič pohoršujúce. Záleží však, v rámci...

Kategória

Autor