Reklama
Reklama

Archív článkov

Bola to neznalosť alebo zámer? Túto otázku som si položila, keď som v televízii JOJ sledovala program Showdance. Protagonisti tanečnej súťaže sprejovali na plátno názov relácie. Ich „malé veľdielo“ potom do čistokrvnej fazóny dotvorili anonymní sprejeri. Potiaľto by som s prezentovanou aktivitou problém nemala. Veď čo, nech si účinkujúci a réžia na vlastnom plátne zašantia....

Nedávno sa skončili Zimné olympijské hry plné férového športového zápolenia, radosti z víťazstiev a korektného prijatia porážky od toho, kto bol práve lepší. Krásna oslava pohybu, mladosti a vôle víťaziť. Takí majú byť športovci, také má byť aj obecenstvo. Realita na bežných športových podujatiach však býva žalostná. Likvidácia a demolácia sedadiel, výtržnosti sprevádzané...

Pred niekoľkými dňami sme oslávili 16. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Ku dňu tohto významného štátneho sviatku boli udelené viaceré štátne vyznamenania a vypočuli sme si niekoľko prejavov štátnych funkcionárov. Neraz zaznelo, že ústava striktne uvádza, že naša republika je právny štát a že v právnom štáte základná regulácia života spoločnosti sa uskutočňuje...

Novoročné prekvapenia bývajú niekedy absurdné. Medzi takéto patril aj návrh, ktorý som dostala do svojej poslaneckej kancelárie. Išlo o projekt Juho-hornozemskej autonómie podpísaný Jánosom Boszom. Ide o toho istého pána, ktorý ešte vlani žiadal prezidenta o zmenu preambuly Ústavy SR a ktorý inicioval zaregistrovanie Južanskej rady za sebaurčenie, ktorá mala plniť úlohy štátnej...

Tak sa stalo napríklad v Nových Zámkoch, Kežmarku, Púchove, Komárne, Tornali a Nitre. Tento výpočet je jasný dôkaz, že ide o čoraz obľúbenejšiu metódu. Vyrieši však len momentálny problém mesta. Nerieši jeho podstatu a ani problém sám, len ho presunie na niekoho iného, čo vytvára ďalšie problémy. Napríklad napätie vznikajúce medzi starousadlíkmi obce a novými prisťahovalcami....

Predseda Najvyššieho súdu Milan Karabín zverejnil prednedávnom svoj návrh, aby predsedov okresných súdov a krajských súdov nemenoval minister spravodlivosti, ale Súdna rada SR. Model menovania predsedov súdov ministrom je v Európskej únii viacerými štátmi akceptovaný a považovaný za plne zodpovedajúci požiadavkám právneho štátu. Existujú aj iné modely (napr. Maďarsko), avšak...

Komunálne voľby opäť otvorili otázku rozdielnej úpravy volebného moratória pri komunálnych voľbách a parlamentných voľbách. Podľa mojich vedomostí neexistuje racionálny dôvod na dvojakú úpravu. Na zrušenie volebného moratória je viac praktických dôvodov. Nezodpovedanou zostáva napríklad otázka, či je porušením moratória predaj týždenníkov, v ktorých sa propaguje kandidát...

V denníku SME sa 26. októbra známy komentátor rozhorčil, že „v spore o tom, či je Najvyšší súd podriadeným orgánom štátnej správy, pre ktorý je ministerstvo spravodlivosti orgánom nadriadeným, sa Štefan Harabin neobrátil na súd, ktorý by o tom rozhodol, ale dal návrh na disciplinárne konanie...“ Myslím si, že aj laikovi je jasné, že súdy nie sú orgánmi štátnej správy podriadené...

Život je zmena. Platí to nielen o fyzickom živote jednotlivca, ale aj o politike. Po ôsmich rokoch vládnutia pravicového politického zoskupenia došlo k zmene, a to výraznej, keď sa celá bývalá vládna garnitúra ocitla v opozícii. Nemožno nespomenúť, že nik iný, iba oni sa ocitli v opozícii, takže v nasledujúcich štyroch rokoch rétorika opozície bude veľmi súzvučná, podfarbená...

Štrajk lekárov nikoho nepotešil. Najmä nie tých, ktorí sú odkázaní na lekársku starostlivosť alebo psychicky sa už pripravovali na chirurgický zákrok, prípadne na iné, nie akútne zdravotnícke úkony. Štrajk je však realitou a nemali by sme v súvislosti s ním pchať hlavy do piesku. Tak to urobil minister zdravotníctva, keď štrajk lekárov označil za divoký. Z právneho hľadiska je...

Po odchodoch poslancov NR SR z „materských“ politických klubov sa čím ďalej tým viac prehlbovala politická mizéria a sťažoval chod parlamentu. Riešenie situácie vyústilo do predčasných volieb. Tie však nemôžu byť v budúcnosti všeliekom a treba hľadať preventívne riešenie zamedzujúce nárastu „nezávislých“ poslancov. Ako možné riešenie tohto problému bol do parlamentu...

K spoločenským problémom našej civilizácie patrí negatívny vplyv médií na deti a mládež. Viaceré zahraničné výskumy preukázali, že najmä televízne produkcie s prvkami násilia či propagáciou násilných akcií majú negatívny vplyv na duševný vývoj mladistvých, ktorí začínajú byť k podobným prejavom zhovievavejší, dokonca násilie môžu považovať za normu života. U detí môže vyvolávať...

V každej parlamentnej demokracii je významným spôsobom kontroly výkonnej moci, t. j. vlády, interpelačné oprávnenie poslancov parlamentu. Interpelovaný člen vlády je povinný odpovedať na interpeláciu vyčerpávajúco, so znalosťou veci. Požiadavka kvalifikovanej odpovede na interpeláciu je podmienkou fungovania parlamentnej kontroly v demokratickom a právnom štáte. Preto je v...

Autor