Reklama
Reklama

Archív článkov

V románe Roberta Gravesa Zlaté rúno sa dočítame o zaujímavom zvyku starnúcich obyvateľov akýchsi bájnych ostrovov: keď zbadali, že kvôli svojim pomalým pohybom a nudným rečiam začínajú byť na obtiaž svojmu okoliu, jednoducho sa vytratili z rodnej jaskyne a vrhli sa hlavou z vysokého brala. Niektoré sibírske kmene zase zvykli odprevadiť starcov do tajgy a tam ich nechať...

Od druhej svetovej vojny uplynulo šesť desaťročí. Z roka na rok rapídne ubúda jej pamätníkov, a najmä aktívnych účastníkov. Napriek tomu vzbudzuje táto vojna stále živý záujem odbornej i širšej verejnosti. Historické diela, obrazové dokumentácie, časopisecké a novinové články vojnové udalosti nielen pripomínajú, ale na základe objavovaných a odtajovaných archívnych dokumentov...

Pred niekoľkými tisícmi rokov jestvovali v Mezopotámii, Egypte a Číne vyspelé štátne celky a ich kultúry. Ďaleko na západ a sever od nich, od Atlantiku po Ural, sa rozkladal Ereb, pre obyvateľov Východu kraj zapadajúceho slnka, temnoty, neznáma. Mohutné horstvá a rozľahlé pralesy dlho znemožňovali kontakty európskych „barbarov“ s inými civilizáciami. Aj kresťanstvo prenikalo po...

Autor