Reklama
Reklama

Archív článkov

Krčmová reč nemá logiku. Krčmová reč má svoju logiku. Logiku bárky zmietanej na vlnách nevyspytateľných asociácií. Začne napríklad včerajším televíznym programom, prejde k oranžovým východným susedom mrznúcim na námestiach, takmer patová situácia však býva aj pri voľbách prezidenta v USA, ako keby bola demokracia všade fifty-fifty, koniec-koncov aj u nás, navyše SDKÚ a HZDS...

"Dajte svojim esemeskám moc osudu,“ ohuruje televízne publikum moderátor miliónového dievčaťa nacvičeným pátosom, akoby šlo o život. Ono aj ide, lenže inak, než má v úmysle podsunúť publiku špecifický žáner reality show. Nejde ani tak o súboj finálnej dvojice pekných, odvážnych, inteligentných, vo víťaznom závere už zjavne vyčerpaných súperiek. Pes je zakopaný inde, hoci blízko...

Hoci to nie je skutočná nevyhnutnosť, vedomie človeka formujú v obrovskej miere tí, čo ho zrodia, a v o niečo menšej miere prostredie, v ktorom vyrastá a ktoré má veľmi konkrétne časovo-priestorové súradnice. Keď som sa roku 1956 narodil v Bratislave, vďaka spomínaným determinantám som sa stal Slovákom, Bratislavčanom a katolíkom. Relativita je princíp odpozorovaný zo života;...

Výstavné podujatia boli takmer vždy dôvodom, pre ktorý sa oplatilo cestovať do blízkej Viedne. Tie, ktoré je možné navštíviť v týchto dňoch, sú svojou atraktívnosťou a jedinečnosťou priam predurčené k tomu, aby nám spríjemnili sviatočné chvíle posledných dní roka. Kvalitných klasických výstavných podujatí a stálych expozícií predstavujúcich výtvarné umenie rôznych časových...

V týchto dňoch sa do Európskych centier kultúry – ako Paríž, Berlín, Amsterdam – dostáva prvé číslo medzinárodného nekomerčného časopisu Panic Button. Vznik časopisu bol iniciovaný na Slovensku, kde bol aj vytlačený. Panic Button je výsledkom spolupráce umelcov z postkomunistických krajín od východnej Európy až po Kazachstan. Časopis prezentuje vizuálne projekty neznámych...

Profesor Ladislav Kováč má vynikajúci cit pre otázky. Otázka je predpoklad odpovede. Ak odpoveď nemôže prísť, občas na ňu čakáme dlho, celoživotne, pokusmi a omylmi ju nútime prísť, a márne: ani vtedy otázka nie je zbytočná. Je ako kamienok v perlorodke, dráždi, a občas sa okolo kamienka urobí perlička. Ba občas zistíme, že otázka sama je odpoveďou. Slovo nám predstavilo dve...

Najväčšia charitatívna akcia v dejinách populárnej hudby sa konala takmer pred dvadsiatimi rokmi – 13. júla 1985. Svet si tento koncertný maratón, ktorý prebiehal 16 hodín paralelne v Londýne a vo Philadelphii pamätá pod názvom Live Aid. Záznam ojedinelej akcie, ktorá postupne pomohla vyzbierať viac ako 140 miliónov dolárov pre hladujúcu Afriku, vychádza prvý raz na štyroch DVD...

V noci z 11. na 12. decembra skončil v Auparku projekciou filmu Život a smrť Petra Sellersa 6. Medzinárodný filmový festival Bratislava 2004. Ponúkol filmuchtivým divákom 170 snímok a 53 videoklipov v 7 kinosálach multiplexu Palace Cinemas. V desiatich sekciách sa tento rok skoncentrovala asi najkvalitnejšia ponuka v krátkej histórii festivalu. Najlepšie obsadené boli sekcie...

Blížia sa Vianoce. My, vzorné gazdinky, sme už túto adventnú sobotu piekli koláčiky. Okrem toho sme robili aj tisíc iných vecí. My, vzorné gazdinky, toho stíhame až, až... Vstaneme o piatej ráno, do šiestej umyjeme okno. Mráz nám síce nivočí pokožku na rukách, nehovoriac o hnusných čistiacich humusoch, ale okno je krásne čisté. Za čisté okno nás pochváli manžel, a možno aj deti...

Veľkosť a neopakovateľnosť osobnosti Ladislava Novomeského narástla v našich spoločenských podmienkach do nebývalej výšky a dôležitosti. Aj s odstupom času možno potvrdiť, že ešte stále rastie. Potvrdzujú to početné knižne vydané zväzky o jeho tvorivej umeleckej činnosti, o jeho mysliteľskom a názorovom prínose, všestrannej spoločenskej aktivite. V každodennom spolunažívaní sme...

Tri filmové poviedky Petra Jarchovského inšpirované knižkami jeho priateľa Petra Šabacha, podľa ktorých vznikli scenáre k Hřebejkovým retro-filmom Šakalí léta, Pelíšky a Pupendo (PASEKA), budú istotne zaujímavé pre každého, kto mal možnosť snímky vidieť. Nájdeme v nich slávne rockenroly Ivana Hlasa i nemenej slávnu scénu merania medveďa, hádku o noky a knedlíky i pána Krausa,...

Novinár Márius Kopcsay roky písal v Novom čase stĺpčeky, ktoré sa – na rozdiel od zvyšku denníka – dali čítať. Dnes pracuje v Národnej obrode a články o zvláštnom svete médií uverejňuje v Romboide. Prozaik Márius Kopcsay je autorom poviedkovej trilógie. Po úspechoch v literárnej súťaži Poviedka vydal zbierku Kritický deň, za ktorú dostal Cenu Ivana Kraska za debut roku 1998....

Písať o tom, čo sa mi za minulý rok v umení páčilo, je ťažké. Nie preto, že o tom, čo ma neoslovilo, či nahnevalo sa píše ľahšie, ale preto, že tento text píšem na chalupe a jediné, na čo sa môžem spoľahnúť, je pamäť. A tá je teda poriadne selektívna. Začnem divadlom, ale nie tým nedostavaným, teraz už nadnárodným, no tým fungujúcim. V Nitre som videl dynamické predstavenie...

Aj dnešok má svojich Dobšinských. V slovenských dedinách by však už veľa nespísanej ľudovej slovesnosti nenaryžovali, a tak vymieňajú rodné klimatické pásmo za oveľa exotickejšie. Autor Marek Vadas sa domácich vatier tvorivého zápalu už čosi napreskakoval a teraz využil svoje cesty po Afrike na zozbieranie 55 rozprávok, ktoré vychádzajú v reprezentatívnej publikácii vydavateľa...

Vaša knižnica je legendárna, nebojím sa povedať kultová. Známe sú tiež vaše výroky, že poriadok sa v nej dá urobiť iba plameňometom, či prirovnanie milovníka kníh k milovníkovi piva. Pre tých, čo toto prirovnanie nepoznajú: bibliofil sa žiadnej knihy nedokáže zriecť, pivár mechúr vyprázdniť musí a má pokoj. Vlado Rostoka mi pred pár rokmi rozprával, že sa už pripravuje takzvaná...

Globalistickú sociálnu demokraciu možno kritizovať v piatich bodoch: neinšpirujúce skúsenosti sociálnodemokratickej participácie v EÚ; radikálna komunitárna kritika, ktorá tvrdí, že sa príliš spája s kapitalizmom a štátom; že pre svetovú politiku neexistuje sociologický základ; že globálna demokracia je len receptom pre konflikt a nedorozumenia; že sa v podstate rovná...

Asi nie je jednoduché skĺbiť spisovateľské ambície s kariérou v reklamnom a knižnom biznise. Výsledkom takéhoto úsilia môžu byť nehotové, nedotvorené, ploché texty na strane jednej a nedotiahnuté projekty na strane druhej. Česť výnimkám. Tých výnimiek nie je až tak málo, skôr sa zdá, že v danej oblasti, čiže v knižnom priemysle, všetko beží plynule, bez väčších etických napätí...

"Zidia, Cigáni, to je najväčšia háveď pod slnkom, pamätajte si, pokiaľ tí budú na svete, poriadok nebude“. Tak znie veta, vyslovená starším obyvateľom súčasných Topoľčian na kameru v 79. minúte televízneho dokumentu Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho. Diváci STV si ju vypočuli na premiére pravdepodobne najlepšieho premiérového pôvodného dokumentu, aký v tomto roku ponúkla STV...

Peter Bogatyrev roku 1932 publikoval etnografickú štúdiu nazvanú Vianočný stromček na východnom Slovensku. Štúdia skúma vývojovú líniu tohto vianočného zvyku – zvyk vianočného stromčeka vznikol podľa Bogatyreva v mestskom prostredí na základe ľudových zvykov. V novšej dobe potom zvyk prenikol na vidiek. Vidiecke prostredie mu pritom prideľovalo magickú funkciu, ktorá v meste...

Spoločenská zmena po roku 1989 sa odráža na väčšej ponuke súčasnej hudby a hudby 20. storočia. Do popredia sa dostávajú žánre, ktoré boli dovtedy potláčané, príp. vylúčené z dramaturgie podujatí. Išlo predovšetkým o avantgardu 60-tych rokov, multimediálne aktivity či americké muzikálové produkcie. Naproti tomu nová éra prináša námetovú rozmanitosť v myslení i prežívaní ľudského...

V ústrednej piesni muzikálu Kabaret sa spieva: „život je veľký kabaret“. Takéto tvrdenie tvorcovia ešte zdôrazňujú v bullettine k novej inscenácii tohto diela, keď hovoria, že „zrejme máme taký kabaret, aký si zaslúžime“. Inscenácia slávnostne uzrela svetlo sveta v Divadle Andreja Bagara v Nitre premiérami, ktoré sa konali 3., 4. a 5. decembra 2004. Pre diváka je veľmi podnetné...

Iľja Iľf je jedným z najvýznamnejších ruských prozaikov 20. storočia. V autorskej dvojici s Jevgenijom Petrovom vytvoril nielen legendárnu románovú dilógiu 12 stoličiek a Zlaté teľa, ale aj množstvo poviedok, fejtónov a filmových scenárov. Od prvopočiatkov svojej literárnej dráhy až do smrti na tuberkulózu v roku 1937, najkrvavejšom roku stalinského teroru, si Iľf viedol...

Interpretačnou rukoväťou, ktorá by koncízne a adekvátne umožňovala uchopiť skriptorskú stratégiu krátkych próz Tona Tehlára, by, nazdávam sa, celkom dobre mohla byť lektúra najemblematickejších literárnych artefaktov argentínskej proveniencie. Mám tu na mysli predovšetkým triumvirát skvelých magikov vety a príbehu – Borgesa, Cortázara a Casaresa. Slovenské kultúrne prostredie,...

Peter Gregor v jednej zo svojich hier vytvoril zvláštny typ bezdomovca a pomenoval ho lumpenintelektuál. Bola to zvláštna smutná paródia spoločnosti a jednotlivca, ktorý sa dostal na jej okraj vlastným i (ne)vlastným pričinením. Obyčajne dramatické diela využívajúce túto problematiku majú sociálne zameranie s pozitívnym, ale aj negatívnym morálnym aspektom. Téma o bezdomovcoch...

Julia Franck (1970, východný Berlín) debutovala v roku 1995 ako víťazka anonymnej súťaže Open-Mike LiteraturWERKstatt Berlin románom Der neue Koch. V roku 1988 vydala román Liebediener, v roku 2000 zbierku poviedok Bauchlandung a minulý rok svoj zatiaľ posledný román Lagerfeuer. Je držiteľkou ceny v súťaži Ingeborg Bachmannovej v Klagenfurte (1998) a ceny Marie Luise Kaschnic (...

Stránky

Kategória

Autor