Reklama
Reklama

Archív článkov

Dovoľte mi začať trochu osobne. Stojac na tomto mieste, pod dych vyrážajúcou Sertovou freskou Solidarita národov, sa nedokážem ubrániť pohnutiu. V tejto sále sa tvorili svetové dejiny a ja nepochybujem, že takto mocne pôsobil Palác národov na všetkých, ktorí tu rečnili. Keď vyzriete von oknom, uvidíte veľkolepý obraz rajskej záhrady s úchvatným horizontom Ženevského jazera a...

Two up bola hazardná hra austrálskych zlatokopov. Do vzduchu sa vyhadzovali dve mince a prijímali stávky, či padnú dve hlavy, dva orly alebo ich kombinácia. Väčšina stávok, ktoré uzatvárajú autori tejto knihy, pripomína spomínanú hru. Ťažko povedať, kto bol pôvodným iniciátorom myšlienky tohto projektu. Je síce pravda, že Fedor Gál má s podobným písaním už skúsenosti: v...

Vo svete sa každoročne usporadúvajú stovky filmových festivalov. Taliansko má predovšetkým svoje Benátky, ale popri nich tu existuje mnoho ďalších inšpiratívnych podujatí. Jedným z nich je festival MedFilm, ktorý sa tohto roku – v dňoch 7. – 13. novembra – konal už po jedenásty raz. Tento ročník sa výrazným spôsobom vymanil z tzv. mainstreamových humanitárnych tém. Už to...

Odkedy prakticky zanikla literárna kritika na Slovensku, mám čoraz silnejší pocit, že s úrovňou našej literatúry to ide dolu vodou podľa hesla „papier znesie všetko“. Aj renomovaní autori pristupujú k svojej tvorbe menej poctivo, uvedomujúc si, že dôležitejší ako názor odborníka je pre osud diela mediálna propagácia. Ladislav Švihran patrí medzi najznámejších slovenských...

Slovenská televízia uviedla 21. októbra oneskorenú premiéru dokumentárneho filmu Petra Štrelingera o nezabudnuteľnej osobnosti veľkého slovenského románopisca, esejistu a mysliteľa Vladimíra Mináča. Oneskorenú preto, lebo od 80. výročia jeho narodenia už uplynuli viac než dva mesiace. Akosi sme na baťka zabudli. Nielen v televízii, ale aj medzi tými, ku ktorým sa vždy hlásil:...

"Začnem tvrdením, azda už zriedkavým, že naozajstnými osobnosťami môžu byť aj prostí ľudia, nevýznační, neznámi. Napokon, najznámejší z nás ani nemusia byť osobnosťami. Človeku našich čias dopomôžu k nezvyčajnému spoločenskému vplyvu a ohlasu aj dlhé reči. Kedysi, pamätám si, ľudia si z rečí brali k srdcu len tie kratšie. Tie dlhšie vážili si menej: videli sa im akože scénické...

Výskyt pamätí aktérov novembra 1989 na kilometer štvorcový sa zhusťuje priamo úmerne blížiacemu sa okrúhlemu výročiu. Ten, ktorý vyšiel z pera prvého ponovembrového ministra zahraničných vecí ČSFR, sa však z tohto rámca predsa len vymyká. Kniha Jiřího Dienstbiera je cenná predovšetkým svojou bohatou faktografiou, ktorá nám osvetľuje mnohé vývojové prvky nielen česko-slovenskej...

Hystéria, ktorú spôsobilo odvysielanie prvej časti vari najpopulárnejšieho seriálu česko - slovenskej proveniencie Tridsať prípadov majora Zemana, do istej miery vysvetľuje, prečo sa KSČM prediera v preferenciách na prvé miesto, zanechávajúc za sebou aj donedávna suverénnu ODS. Český volič totiž nezahorel náhlou láskou ku komunistickej ideológii, ale je už doslova otrávený z...

Toto nie je recenzia. Toto je radosť nad knižkou vydanou výborným vydavateľstvom (Slovart), napísanou výborným autorom (Kurt Vonnegut) a preloženou výborným prekladateľom (Ján Vilikovský). Pointa tejto prózy je postavená na predpoklade, že v dôsledku časotrasenia, nečakaného zádrhu v časopriestorovom kontinuu, muselo všetko živé i neživé ešte raz zopakovať presne to, čo robilo...

Kategória

Autor