Reklama
Reklama

Archív článkov

V úvode Správy o stave školstva na Slovensku, ktorú dalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na verejnú diskusiu v apríli 2013, sa uvádza, že vláda SR a Národná rada SR sa „prvýkrát zaoberajú komplexným dokumentom o školstve“. Predkladateľ správy ju teda považuje za komplexný dokument o školstve, no text dokumentu sám skromne nazval správou o stave školstva...

Prinášame časť textu štúdie Ideové zdroje a problémy konceptualizácie verejného rozmeru spoločenského života, ktorá vyšla v Slovak Journal of Political Sciences, Volume 13, 2013, No. 2. Štúdia poskytuje prehľad o klasických konceptualizáciách problematiky „verejného“ rozmeru činnosti ľudí. Sleduje dve intelektuálne tradície vytvorené politickou filozofiou a právnymi...