Reklama
Reklama

Archív článkov

Stále častejšie počuť vysokú skepsu pri odpovedi na otázku: Môže byť ekonomika spravodlivá? Prv si pripomeňme princípy spravodlivosti Princípy spravodlivosti v literatúre sú pertraktované rôznymi spôsobmi.

Skúsme použiť Rawlsove princípy spravodlivosti a ich Pefferovo rozšírenie.
Prvý princíp spravodlivosti,                  – rovnosť formálnych politických práv
Druhý princíp...