Reklama
Reklama

Archív článkov

Filozof Josef Šmajs v časopise !Argument predstavuje koncepciu biofilného duchovného obratu ako jednu z alternatív k neekologickej súčasnosti civilizácie. Text Slovu poskytol autor.

Klasik ekonomického liberalismu F. A. Hayek věřil v možnost samovolného vzniku adekvátního společenského řádu (endogenního). Hájil názor, že má-li evoluce optimalizovat sociální...
Prohlubující se krize morálky, na kterou ekonomické fakulty reagují výukou marketingu a etiky podnikání, nepřímo otevírá otázku, zda existuje více subjektů morálního jednání.

*
Člověk byl pro etické teorie od jejich počátku jediným a zcela samozřejmým subjektem morálky. Ale ani dnešní rozšiřování předmětu etiky o sociální vztahy a živou...