Reklama
Reklama

Archív článkov


Človek má na videnie reálneho sveta dve oči, čím sa jeho pohľad prirodzene zostruje a priestorovo rozširuje. Pohľadom jedným okom sa tento obzor samozrejme zužuje. Ani pozeranie „svojimi očami“ však ešte samo osebe pri vnímaní a hodnotení empirickej skutočnosti nevylučuje možné omyly. Videné sa u každého premieta do širšieho celku, v ktorom sa podľa individuálneho...
Súčasní používatelia jazyka reagujú na problematiku jazykovej kultúry neraz protichodne. Na jednej strane sú tí, ktorí ignorujú odporúčania jazykovedcov, resp. stavajú sa polemicky ku všetkým hlasom upozorňujúcim na nekultúrnosť vo verejných prejavoch. Na druhej strane sú používatelia jazyka, ktorí pri sledovaní príspevkov venovaných tejto téme...

Autor