Reklama
Reklama

Archív článkov

Zatiaľ nik nevysvetlil, koľkým súkromným poisťovniam postačuje Slovensko. Ide o malý trh, no v podmienkach, v ktorých sa nachádzame, je asi dostatočný na spokojný život tých, čo na ňom profitujú vďaka legislatíve, ktorá vytvorila bázu pre trh a konkurenčné prostredie. Prvý pilier: O situácii v zdravotníctve vie občan vďaka téme veľa. Viac zdravotných poisťovní existuje vraj...

Kategória

Autor