Archív článkov

Také pomenovanie nesie ulica Alexandra Dubčeka v hlavnom meste Indickej republiky Naí Dillí. Neviem, koľko ulíc či námestí vo svete je pomenovaných po našom politikovi, ale v Indii sa nachádza v diplomatickej štvrti, dokonca neďaleko našej ambasády.

Indovia sú pri pomenovávaní ulíc či námestí dosť konzervatívni a hlavným dôvodom je, že sa...

Ľudia sú k sebe bližšie
Tí, čo sú tu i tí, čo sú tam...
Hroby plné plamienkov
Zvestujú pamäť a pokoru
Pred majestátom
Tu leží...
Tu spočíva...
Veľké i malé mohyly
Spomienka tá istá
Kahanček, svieca
Veniec či kytica, kvietok i kamienok
Anjelik, čo vie svoje
Pamäť i pamiatka
Tivadar Ortvay
Ur, pozsonyi polgar
Má svoje...

Poľsko je známe svojím zanietením pre kultúru a umenie, audiovizuálne umenie nevynímajúc. Množstvo prehliadok a festivalov, ktoré majú medzinárodný charakter, radi navštevujú aj slávne mená, lebo poľský divák vie ohodnotiť kvalitu diela, vie diskutovať i provokovať. Jedným z takýchto festivalov je aj Varšavský filmový festival, tentoraz už jeho 37. ročník. Tento festival...

Titl.
Ing. Pavol Capek, generálny riaditeľ
Národného centra zdravotníckych informácii

                                                                                                                        Bratislava 20. 8. 2021
Vec: Otvorený list

Vážený pán generálny riaditeľ,

dňa 18....

Vážený pán
Mgr. Branislav Gröhling, J. E.,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

                                                                                          Bratislava  8. 8. 2021

Vážený pán minister,...

Povedal v jednom z posledných rozhovorov. Patril k nadaným českým novinárom, neskôr prozaikom. Vždy nimi chcel byť. Začal študovať sociológiu na Karlovej univerzite v roku 1965 a o rok už študoval ako štipendista na Jagellovskej univerzite v Krakove. Cez prázdniny praxoval v rôznych redakciách. Poľsko mu nesedelo... keď sme raz v Krakove uvideli prelínanie procesie...

Vážená pani ministerka,

napriek ťažkým časom, kultúra a umenie je tou oblasťou života spoločnosti, ktorá o. i. pomáha preklenúť neprajnosť osudu. Oceňujem preto Vašu snahu o pomoc pre ľudí, ktorých kultúra a umenie je prácou a poslaním zároveň. Ste ministerkou celej kultúrnej a umeleckej obce Slovenska, aj keď bohato štruktúrovanej. Pochopili...

Bolo to dávno, pradávno, v krásnych rokoch 60-tych, keď mladý absolvent ekonómie vystavoval svoje karikatúry v legendárnom V-klube. Neskôr ho predstavilo na svojich stránkach legendárne Echo bratislavských vysokoškolákov, aby sa vzápätí stal legendou na stránkach legendárneho Kultúrneho života a legendárneho Roháča. Otvorenosť doby a mysle mu priala a tak týždeň čo...

Nemal rád veľké slová. Pri jeho mene sa objavuje, že bol nestorom lužicko-srbského filmu. Bol. S filmom začínal ako spoluautor lužickosrbskej klasiky Struga – obrazy krajiny (1972). Založil Srbskú filmovú skupinu pri DEFA štúdiu Drážďany v roku 1980, kde nakrúcal dokumenty o živote tejto menšiny v Nemecku. Portréty osobností, zvyky, ľudovú kultúru, problémy migrácie, ale...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984