Reklama
Reklama

Archív článkov

Ľudia sú k sebe bližšie
Tí, čo sú tu i tí, čo sú tam...
Hroby plné plamienkov
Zvestujú pamäť a pokoru
Pred majestátom
Tu leží...
Tu spočíva...
Veľké i malé mohyly
Spomienka tá istá
Kahanček, svieca
Veniec či kytica, kvietok i kamienok
Anjelik, čo vie svoje
Pamäť i pamiatka
Tivadar Ortvay
Ur, pozsonyi polgar
Má svoje...


„Paritur pax bello.“ (Mier sa dosahuje vojnou.)

Cornelius Nepos

„Et facere et pati fortia Romanum est.“ (Je rímske statočne konať i trpieť.)

Titus Livius

 

Pre mladíka je to veľký deň. Sprevádzaný otcom prichádza do Sirmia (Sremska Mitrovica, Srbsko). Správca (Legatus Augusti Pro...

Prinášame druhú ukážku z pripravovanej knihy Gabriely Rothmayerovej Z archívu mojej pamäti. Nedokončené rozhovory s Petrom Colotkom, ktorá vyjde vo Vydavateľstve CCW s r. o. Bratislava v prvom polroku 2021. Knihu si môžete predbežne objednať na e-mailovej adrese info@ccw.sk. O vyjdení knihy vás budeme informovať e-mailom a po potvrdení záujmu vám ju pošleme na udanú adresu na dobierku....
Úvodná časť z pripravovanej knihy Gabriely Rothmayerovej Z archívu mojej pamäti. Nedokončené rozhovory s Petrom Colotkom, ktorá vyjde vo Vydavateľstve CCW s r. o. Bratislava v prvom polroku 2021. Knihu si môžete predbežne objednať na e-mailovej adrese info@ccw.sk. O vyjdení knihy vás budeme informovať e-mailom a po potvrdení záujmu vám ju pošleme na udanú adresu na dobierku....


BALADA O ŠŤASTÍ
 Slepý mak v lícach kryla
nevädzu v očiach mala.
 A kým svet nepoznala
nad dvere zavesila
železnú podkovu šťastia
Mráz letné kvety skosí.
 Železné šťastie spadlo z kopýt koní,
lež nad ten kosáčik sa nenakloní,
lebo už pod očami nosí
zelenú podkovu šťastia.
 

Laco Novomeský vo výbere Miroslava Válka
...

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková: Epidémie v dejinách. Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi | Roman Holec: Trianon – triumf a katastrofa | Adam Hudek – Peter Šoltés a kolektív: Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity | Peter Mičko, Ľudoví Hallon: Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 – 1945 | Jozef...