Reklama
Reklama

Archív článkov

V komentovaném televizním zpravodajství se na obrazovce státní televize téměř výhradně střídají představitelé politických stran, poslanci parlamentu a politologové z různých fakult společenských věd. Nabízejí nejen komentáře k aktuálním událostem, tj. pravdy, tautologie a dezinterpretace, ale především vysoce oceňovanou pluralitu názorů. Je na nás, obyčejných divácích,...

Filozof Josef Šmajs o potrebe hlbokého duchovného obratu, ktorý vytvorí svět konzistentný pre človeka a rozvinie kultúru v súlade s možnosťami Zeme.
 

Einsteinův článek K elektrodynamice pohybujících se těles nechtěla redakce Análů fyziky uveřejnit, zdál se být absurdní. Podle volné interpretace se v teorii relativity říká přibližně toto: v reálném světě, který je...

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (* 1938) vyštudoval strojné inžinierstvo a filozofiu. Od roku 1979 do roku 2009 pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, potom do roku 2017 prednášal filozofiu a filozofiu techniky na Ekonomicko-správnej fakulte MU a na Fakulte sociálnych štúdií MU. Je autorom originálneho konceptu Evolučnej...

Evoluční ontologie, vědoma si nynější převahy antropocentrismu a skrytosti predátorského duchovního nastavení kultury (včetně protipřírodní aliance vědy a kapitálu), vyzývá odpovědné lidi k diskusi o sebezáchově ohroženého lidského druhu. Jiné druhy, kulturou rovněž ohrožené, nebo již vymírající, o svou sebezáchovu usilovat nemohou. Filosofie vyzývá citlivé a empatické...

Lpění na tradici, antropocentrismus. Žijeme sice v systému globalizovaného kapitalismu, ale média se předhánějí v tom, že ukazují národní politiku téměř jako subjekt světového dění. Žádný takový subjekt však neexistuje. Planetární civilizace (kultura), podobně jako biosféra, se spolu s přísunem energie samovolně strukturuje ve směru svého evolučního nastavení. Jaké je...

Josef Šmajs (1938, Skvrňov) je profesorem filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se například filosofii techniky a ekologické filosofii. Vypracoval evoluční ontologii, která popisuje vztah přírody a lidské kultury. V roce 2015 připravil publikaci Ústava Země: filosofický koncept. Z bibliografie: Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice (...

Filozof Josef Šmajs v časopise !Argument predstavuje koncepciu biofilného duchovného obratu ako jednu z alternatív k neekologickej súčasnosti civilizácie. Text Slovu poskytol autor.

Klasik ekonomického liberalismu F. A. Hayek věřil v možnost samovolného vzniku adekvátního společenského řádu (endogenního). Hájil názor, že má-li evoluce optimalizovat sociální...

Pustošíme Zemi, a víme to. Na nejvyšší úrovni okázale jednáme o oteplování Země, ale pokračujeme v útočné adaptivní strategii. Vyrábíme stále více osobních automobilů, zbraní a letadel. Víme, že Zemi musíme chránit před nenasytnou globální kulturou, že potřebuje ústavu, která by ji přiznala faktickou i právní subjektivitu. Když se však filosofický návrh Ústavy Země...

Filozof Josef Šmajs zveřejnil nový text s názvem Ústava Země, který požaduje uznat právní subjektivitu planety jako celku. V rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz mluví o tom, že se právo chytilo do vlastní pasti, když přiznalo subjektivitu umělým prvkům kultury, ale ne Zemi, vyslovil se i k budoucnosti lidské kultury a ekologickým otázkám.

Jaké místo ve...

SÚVISIACE:
Josef Šmajs vydal Ústavu Země. Vojtěch Vomáčka: Země jako subjekt práv?

Filosofický koncept Ústavy Země
 

Novověké ústavy národních států byly přijímány jako nejvyšší právní dokumenty, které vyjadřovaly vůli lidu v obecných filosofických formulacích. Deklarovaly odhodlání budovat, chránit a rozvíjet příslušnou zemi jako...
Pomineme-li lidskou biologickou přirozenost, kterou změnit nemůžeme, existuje také kulturní příčina dnešní globální civilizační krize. Touto skrytou příčinou, na jedné straně zastřenou válkami, bídou a sociálním vyloučením a na druhé straně blahobytem, informační technikou a mocí bohatých, je biologicky podmíněné, ale teprve antickou kulturou vytvořené...
Zvýšená pozornost, kterou dnes média věnují ekonomickým, politickým a vojenským otázkám, zastírá procesy hlubší a zásadnější. Na jedné straně se ani v bohatých technicky rozvinutých zemích nedaří zmírňovat chudobu, snižovat nezaměstnanost a sociální rozdíly.

Na druhé straně spolu s expanzí lidské populace, techniky,...
Prohlubující se krize morálky, na kterou ekonomické fakulty reagují výukou marketingu a etiky podnikání, nepřímo otevírá otázku, zda existuje více subjektů morálního jednání.

*
Člověk byl pro etické teorie od jejich počátku jediným a zcela samozřejmým subjektem morálky. Ale ani dnešní rozšiřování předmětu etiky o sociální vztahy a živou...Vedle biofilní i útočné složky adaptivní strategie, které jako predispozice našeho druhu koření v lidském genomu, se dnes stále větší část světové kultury (civilizace) ocitá v zajetí nakažlivé ideje ekonomického růstu. Tato s přírodou neslučitelná idea není součástí lidského genomu, ale skrytého predátorského paradigmatu evropské kultury. Pochopit tuto dnešní...

Prednáška, s ktorou profesor Josef Šmajs vystúpil na Klube Nového slova 16. januára 2014. Text sa líši od videozáznamu o. i. tým, že obsahuje aj pasáže, ktoré pre krátkosť času na stretnutí klubu neodzneli (naopak, vo videozázname sú zase mnohé zaujímavé odbočenia, vysvetlivky a exkurzy). Veríme, že je užitočné uverejniť aj písaný text nielen z toho dôvodu, ale aj  ...

V Klube Nového slova bol 16. januára 2014 bol hosťom profesor Josef Šmajs, autor Nájomnej zmluvy so Zemou. V úvode vystúpil s prednáškou K problému vedeckosti spoločenských vied. Podujatie moderoval Slavo Lesňák, videozáznam pripravil Julián Bosák ml.

Filozof a spisovateľ prof. PhDR. Ing. Josef Šmajs, CSc., sa zaoberá najmä otázkami civilizačnej krízy, ktorú...

Dnešní společnost bývá někdy označována za technotronní, za informační. Také proto si ontická (fyzická) zvláštnost informační techniky zaslouží samostatnou pozornost. Jde totiž o techniku, která duchovní kulturu svými funkcemi může ovlivnit podobně nečekaně, jako mechanická technika kdysi zasáhla kulturu materiální. Dlouhé období instrumentalizace, v němž byly fyzické...

Slovo evoluce, podobně jako kdysi pro Hegela slovo pravda, je dnes pro některé intelektuály podezřele velkým slovem. Karel Janeček zakládá kontaktní místa Pozitivní evoluce, Miroslav Veverka přichází s knihou Evoluce svým vlastním tvůrcem.

Protože se tématem evoluce zabývám dlouho, s chutí jsem se začetl do knihy Miroslava Veverky, o které...

Vystudoval jsem přírodní vědy a filosofii, zabývám se konfliktem přirozené a kulturní evoluce, a proto souhlasím s duchem okřídlené teze Claude Lévi-Strausse, že „nebude-li 21. století stoletím společenských věd, nebude vůbec“.

V situaci, kdy lidská kultura (civilizace) dobyla a obsadila Zemi a kdy její systém, podřízený dnešním hospodářským...