Reklama
Reklama

Archív článkov

Včera si ma zavolal na koberec šéf...

„Počúvajte, Gramblička,“ spustil na mňa, „vy ste sa asi zbláznili... vôbec nekráčate s dobou, žijete úplne mimo reality. Vyviesť takú hlúposť...!“

„Nerozumiem, šéfko,“ pozeral som naňho ako puk, nie ten hokejový, ale ako nevinný púčik pred rozkvitnutím, „ozaj nechápem...“

...

Džinov z fľaše (alebo z lampy) lieta vôkol nás viac ako dosť, dobiedzajú, otravujú, vliezajú nám pod kožu – niekedy sa nedajú nahnať naspäť, presne ako v rozprávkach Tisíc a jedna noc. Kultový spisovateľ Salman Rushdie o nich postmodernisticky hovorí, že „podaktorí z nich si nevedia dlhšie udržať svoju podobu, keď sa pohybujú na zemi. Tieto beztvaré tvory niekedy vkĺznu...

Názov tejto eseje som si vypožičal z titulu knihy But What If We’ re Wrong (Blue Rider Press, 2017, obálka je zámerne obrátená naruby, autor sa zamýšľa, či nie je všetko vôkol nás inak, ako to vidíme, vnímame a interpretujeme) od známeho amerického žurnalistu Chucka Klostermana, vlastne z ústrednej myšlienky či otázky tejto publikácie, ktorú tak neradi počujú najmä...

... hovorí Jean Arthur Rimbaud, francúzsky zázračný chlapec a básnik z druhej polovice 19. storočia, vo svojom texte Sezóna v pekle, inak povedané, vynájsť lásku znamená nanovo objaviť toto znovuobjavenie. S úžasom a vzrušením som listoval v útlej knižočke s jeho menom v nadpise a s podtitulom V šestnástich rokoch muž (VSSS, 2018). Za srdce ma chytili nielen krátke eseje...

... a zároveň manipulátori či falzifikátori sa v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, v ére súmraku sociálneho štátu, vehementne chopili ideí americkej reaganomiky a britského thatcherizmu, vyúsťujúcich do mantry TINA (There Is No Alternative – Niet inej alternatívy), a vyfarbili nastupujúci západný neoliberálny globálny svet načisto doružova, až tak, že ho v známej...

„Nezničiteľná sila trhu ženie ľudí k čoraz zurvalejšiemiu správaniu,“ hovorí drogový díler, jeden z hrdinov filmu Traffic – Nadvláda gangov (USA, 2000), „nikto jej neodolá, veď za necelé dve hodiny zarobíte 500 dolárov. Kto by robil niečo iné.“ A výsledok? Zabíjanie, vraždy, zrada – všetko pre nenásytnosť a mamonu. Nežiaduci svedok pred súdom, hoci kamarát, musí zomrieť...

Začnem troma citátmi od troch ľudí:

„Husák ešte s niekoľkými si odsedel pár rokov pre tzv. buržoázny nacionalizmus, čo v bežnej reči by sa povedalo, odpor proti nadvláde Prahy a snaha po slovenskej neodvislosti.“

„Keby sa venoval chémii (Husák – pozn. autora), fyzike, astronómii a pod., mohli sme mať možno ďalšieho...

Ľudia chodili a chodievajú do Božích chrámov s pokorou, úctou a prosbou o odpustenie povestných siedmich hriechov, aby naplnili ideál ukrižovaného Krista; do novodobých chrámov spotreby, ako nazval veľké nákupné centrá George Ritzer, americký sociológ, autor postmodernej sociálnej teórie, vstupujú s ambivalentnou túžbou zadosťučiniť sami sebe, no zároveň potlačiť svoje...

Nedávno sa zjavil v tlači článok o bratislavskom bezdomovcovi, ktorý sapokúsil o samovraždu – prifrčali záchranári, dali mu infúziu a, zanechajúc ho naverímboha s kamarátom, zase odfrčali. Lenže neborák bezdomovec si vytrhol hadičku a zakrátko skonal. Onen príbeh o našom „blahobytnom a sociálno-humánnom“ štáte nevdojak dvihol v mojej hlave oponu (doslova oponu, lebo sa...

„Som duch, čo stále popiera! / A právom: všetko, čo sa zrodilo, / je hodné, by sa zničilo, / či lepšie, keby nevznikalo,“ hovorí Mefistofeles Faustovi. Nečudo, že Faust jeho zvodným a negativistickým nástrahám podľahol – veď dialóg klamu, bezduchej ničoty, povýšenosti a velikášstva nie je vôbec dialóg, skôr to pripomína monológ, ktorý chce gniaviť, dusiť, znásilňovať...

„Máme dva typy politikov: insiderov (zasvätencov) a outsiderov (nezasvätencov). Insideri sú tí, čo prijímajú zásadné rozhodnutia a riadia sa nepísaným pravidlom: nikdy nevystupuj proti iným insiderom a nikdy neprezraď outsiderom, čo insideri hovoria alebo konajú. Za to ťa čaká odmena v podobe ,tajných´ či dôverných informácií a šanca, hoci nezaručená, ovplyvňovať mocných...

Pavol Dinka: Skalické búdy. Príbehy o vinohradníkoch a víne.
Vydavateľsto Spolku slovenských spisovateľov, 2015, 565 strán.

Pavol Dinka získal za knihu Skalické búdy Medzinárodnú cenu E. E. Kischa za najkvalitnejšie dielo literatúry faktu za rok 2015.


Graficky mimoriadne vybavená publikácia, o čo sa zaslúžil Ateliér EDO s r.o. Eduarda Timka zo Skalice dostala ...

Cenzúra u nás vraj neexistuje, aspoň podľa ústavy a ďalších zákonov. Je to ozaj tak? Ani v minulom režime oficiálne nejestvovala, a predsa nás kruto gniavila. Čo a ako sa zmenilo? Nie až tak veľa, pretože hľadanie pravdy vo všeobecnosti bolí, a priznajme si, zavše sa spája aj so strachom o holú existenciu – pretože do hry vstupuje ideológia, boj o moc; hľadanie pravdy je...

Valerij Georgijevič Popov pôsobí sviežo, vyrovnane, na tvári nemiznúci šibalský úsmev, nikto by nehádal, že v decembri tohto roka oslávi okrúhlu sedemdesiatpäťku. Niečo som už o ňom vedel, čo-to som čítal, niektoré jeho knižky sa mi dostali do rúk, úchytkom som ich prelistoval, urobil si zopár poznámok. Rodná Kazaň, rovinaté Povolžie mu poskytlo detské univerzity,...

Súčasný svet sa ocitol, povedané slovami kanadského politického vedca Arthura Krokera, na pomedzí posthumánnej budúcnosti, čiže končí sa éra postmoderny, začína sa posthumánna spoločnosť. Digitálne technológie ohrozujú ciele národnej bezpečnosti, vedú k ekonomickým reštrikciám, k nadvláde korporátnych spoločností v oblasti sociálnej komunikácie. Na druhej strane v ...

Mgr. Michael Hauser, PhD. (1972) pôsobí vo Filozofickom ústave Akadémie vied Českej republiky a na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2001 usporadúva semináre o kapitalizme, tie neskôr utvorili základ občianskeho združenia Socialistický kruh, ktorý sa zaoberá ľavicovým myslením a jeho popularizáciou. V roku 2007 stál pri zrode iniciatívy Sme občania!. Ústrednou témou...

Doc. Ilona Švihlíková, PhD. (1977) prednášala ekonómiu na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, kde viedla katedru politológie a spoločenských vied. Momentálne sa venuje vedeckej práci. Je spoluautorkou kníh Energetická bezpečnosť – geopolitické súvislosti (2008), Energetická bezpečnosť: reakcia na krízu (2009). S veľkým ohlasom sa stretla jej publikácia Globalizácia a kríza...
Floskula o médiách ako o strážnych psoch demokracie už dávno neplatí. Vlastne... aj keby ju chceli strážiť –, bolo by čo? Spoločnosť si čoraz viac prispôsobuje demokraciu svojim vlastným potrebám, šije si ju na vlastnú mieru bez ohľadu na požiadavky ľudí, jednoznačne dominuje abstraktný záujem najmocnejšieho „jedného percenta“ (vonkoncom nie politikov...Neuralgickým bodom našich elektronických médií je nízka kvalita spravodajstva a publicistiky, ich nezriedkavá jednostranosť, neobjektívnosť, nevyváženosť, nepresnosť faktov, zavádzanie, neoverené a hrubé zasahovanie do súkromia a cti človeka. Príčiny spočívajú predovšetkým v dramatickom náraste protirečení medzi požiadavkami recipientov a honbou za ziskom....

PhDr. Marek Hrubec, PhD. (1968) je známy český politický filozof, rozhľadený sociálny vedec európskeho formátu. Pôsobí ako riaditeľ Centra globálnych štúdií, spoločného pracoviska Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zameriava sa na sociálnu a politickú filozofiu, politologickú a sociologickú teóriu a, ako to už prezrádza jeho funkcia, na...

Pri sledovaní programov našich komerčných televízií, zavše aj verejnoprávnej (rovnako i zahraničných), si nevdojak spomeniem na knihu francúzskeho filozofa a filmového dokumentaristu Guya Deborda Spoločnosť spektáklu, ktorá v čase svojho vydania roku 1967 vyvolala v západoeurópskej verejnosti nemalý rozruch – najmä živým a otvoreným poukázaním na podstatu a problémy...

Súčasní politickí filozofi a sociológovia označujú dnešný spoločenský vývoj za etapu informačnej hojnosti až presýtenosti (V. Bělohradský), tekutej moderny, resp. postmoderny (Zygmunt Bauman), komunikatívnej kompetencie (J. Habermas), ktorá nahráva manipulácii s myslením ľudí a svojím spôsobom pácha objektívne (systémové) ideologické násilie na spoločnosti ako celku,...


Aktuálna kresba Ľubomíra Kotrhu pred dnešným hokejovým zápasom v Soči.

Komerčným  televíziám – TV Markíza a TV JOJ – bolo po vzniku duálneho vysielania na Slovensku sveta žiť (prvá vstúpila na televízny trh v roku 1996 a druhá v roku 2000), prichádzali do uvoľneného mediálneho priestoru, prinášali inovované a divácky atraktívnejšie programy ako...

Niekde som čítal, že násilie, vulgárne vyjadrovanie, agresivita sú ako chytľavá choroba, prenášajú sa z človeka na človeka, usádzajú sa kdesi v hlbinách mozgu, v pokoji rezistujú, vyčkávajú na príhodnú chvíľu. Vírus je to dotieravý, dobiedzavý, najľahšie sa zavŕta do závitov dieťaťa či adolescenta. Len ťažko odhadnúť inkubačný čas, kedy prepukne navonok, kedy zalomcuje...

Búda Jána Konečného, vchod do pivnice.

„Príbehy našej búdy?“ zamyslel sa Ján Konečný. „Spomenúť si len tak spakruky nie je jednoduché. Určite ich bolo nemálo... niečo mi napadne... už to mám. Prvý som neraz počul od otca a druhý som zažil na vlastnej koži.“

 A začal rozprávať: počas prvých ruských náletov na Skalicu...

Stránky