Reklama
Reklama

Archív článkov

Sledujúc európsku politiku a vývoj v jednotlivých krajinách Európy môžeme konštatovať, že Európu „obchádza“ strašidlo, strašidlo sofistikovaného fašizmu. Tak ako v prípade „krátkeho“ 20. storočia podstatne sofistikovanejšiemu fašizmu a aktuálnej hrozbe fašizácie európskej spoločnosti čelíme aj v 21. storočí, v ktorom sa latentný fašizmus javí ako krátkodobo presvedčivá...

Po „neoliberálnom konsenze“ pravice a sociálnej demokracie, ktorý definitívne ukončil zlatú éru povojnového blahobytu, a ktorý v európskej politike dominuje prakticky od 80. rokov predchádzajúceho storočia, je európska sociálnodemokratická, resp. socialistická „rodina“ v hlbokej ideologickej a programovej kríze, keďže neoliberálny kapitalizmus sa stal na pôde starého...

Dnes si pripomíname výročie mimoriadne kontroverznej historickej udalosti, tzv. Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Dovolím si v tejto súvislosti napísať niekoľko relevantných poznámok.

V roku 1917sa z iniciatívy V. I. Lenina, ktorý sa v tomto období vrátil z exilu zo Švajčiarska, kde študoval Hegelove spisy, podarilo násilnou cestou rozložiť...

Predkladaný text uverejňujeme pri príležitosti návštevy amerického filozofa analytického marxizmu Rodneyho G. Peffera, na snímke, v Bratislave. Text je zároveň „pozvánkou“ a námetom na diskusiu, ktorá sa bude konať v piatok 2. augusta o 19.00 v bratislavskom bare Lodenica, v rámci ktorej vystúpia okrem profesora Rodneyho G. Peffera aj filozof a politológ Ľuboš Blaha,...

Marx a jeho „agora“

Každá z troch veľkých politických ideológií (socializmus, liberalizmus a konzervativizmus) má svoju „agoru“, svoje empirické pozadie, galériu úspechov a tiež neúspechov, z ktorých živí svoje súčasné ambície, očakávania a mocenské nároky [1]. Marxovo dielo (a najmä jeho morálno-politický odkaz založený na sociálno-...