Reklama
Reklama

Archív článkov

Od októbra 2016 sme mali možnosť zoznámiť sa s dokumentom Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Učiace sa Slovensko. Je konkretizáciou Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) a zároveň prípravou návrhu Národného programu rozvoja výchovy...

Marina Čarnogurská sa narodila 11. 6. 1940 v Bratislave. Po absolvovaní strednej školy (prvé roky v Kežmarku a posledné dva roky v Bratislave, s maturitou v roku 1957 na gymnáziu na Grösslingovej ul.) mala ďalších šesť rokov z kádrových dôvodov nepovolené vysokoškolské štúdium. V tom čase externe absolvovala strednú zdravotnícku školu s maturitou, odbor detská sestra, a ...

Nasledujúci rozhovor sa odohral koncom mája t. r. a začal sa mojou otázkou:
- „Ako si dopadla?“
- „Dobre, možno veľmi dobre.“
- „Ako dlho to trvalo?“
- „Asi tri hodiny, ale to už aj s formalitami, napísaním a podpismi zápisnice z obhajoby.“
- „Takže si spokojná?“
- „Áno, som spokojná, len si to musím celé ešte párkrát ,prehrať‘ v hlave. Celá...

V úvode Správy o stave školstva na Slovensku, ktorú dalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na verejnú diskusiu v apríli 2013, sa uvádza, že vláda SR a Národná rada SR sa „prvýkrát zaoberajú komplexným dokumentom o školstve“. Predkladateľ správy ju teda považuje za komplexný dokument o školstve, no text dokumentu sám skromne nazval správou o stave školstva...