Reklama
Reklama

Archív článkov

V ruských médiách sa 26. decembra začal prezentovať obsah novej vojenskej doktríny, ktorú schválil prezident V. Putin, a komentáre k nej. Od čias vzniku Ruskej federácie ide už o štvrtú doktrínu. Predchádzajúce boli podpísané v rokoch 1993, 2000 a 2010. Relatívne krátky čas existencie vojenskej doktríny z roku 2010 a potreba jej zmeny boli vyvolané dynamickým až...

Súčasná situácia pripomína nestabilitu pred prvou svetovou vojnou, keď vtedajší hegemón bol oslabený nástupom nových mocností. Dvadsiate storočie sa ešte neskončilo, lebo nie sú vyriešené geopolitické otázky, pochádzajúce z rozpadu troch monarchií po roku 1914, kedy sa dvadsiate storočie naozaj začalo. Pápež František v dramatickom apele Mestu a svetu povedal: „Nech...

Tohto roku vzbudilo vzrušenie priznanie Jana Stráskeho (posledného federálneho premiéra),  v čase kupónovej privatizácie blízkeho spolupracovníka jej otca Václava Klausa o tom, ako sa „už vtedy hovorilo: najlepšie by bolo zhasnúť. Nech si to tí šikovnejší rozoberú“ a že zámerom kupónovej privatizácie bolo čo najrýchlejšie „akumulovať kapitál do rúk niekoľkých ľudí“.

...


K medzníkom spájajúcim sa s rozpadom bipolarity v medzinárodných vzťahoch (či s koncom studenej vojny) patrilo stretnutie najvyšších predstaviteľov ZSSR – M. Gorbačova (predsedu Najvyššieho sovietu a generálneho tajomníka ÚV KSSZ) a USA – prezidenta G. Busha st. na Malte, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. decembra 1989 na palube výletnej lode Maxim Gorkij. Radilo sa k sérii stretnutí...


´

Změna všude a nikde

Stalo se zvykem dívat se na dnešní svět jako na nekonečné kolotání změn, jež do svého víru strhávají další a další prvky naší reality. Slyšet je o reformách, transformacích, nové revoluční technologii, Obama ve volbách zvítězil se sloganem „Změnu! Věříme v ni“ a jistá agentura poskytující sociální služby tvrdila, že...
Ak bol Boh od Descarta metafyzickým garantom pravdy, čo ostalo človeku po jeho smrti (príp. po uvedomení, že bol mŕtvy už dávno)? Pre človeka zákona a ľudských práv sa Boh scvrkol už len na garanta dobyvačného humanizmu, žehnajúceho humanitárnym vojakom zaneprázdneným bombardovaním a napádaním barbarských krajín (1;167). Francúzska filozofia sa toto...


Časť pozostatkov Kartága, ktoré si môžu pozrieť turisti.
Foto: Emil Polák                          Konštatovanie, že pochopenie komplexnosti doterajšieho vývoja a ďalšieho utvárania medzinárodných vzťahov si vyžaduje nepredpojatosť rovnako pri všímaní si súčasnosti ako pri štúdiu minulosti, je...

Pri príležitosti  prezentácie 5. vydania knihy Oskara Krejčího Mezinárodní politika, ktorá bude vo štvrtok 4. decembra o 16.30 h v sídle Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave (Bárdošova 33), prináša Slovo ešte jednu ukážku. Uvedená podkapitola nebola v žiadnom z predchádzajúcich vydaní.

Predchádzajúca ukážka: Periodizace globálních procesů.

...
Posledné oslavy 17. novembra sa niesli v Čechách i na Slovensku v takom podobnom duchu, až to pôsobí dojmom, akoby boli ich scenáre napísané cez kopírovací papier. Kto sledoval slovenské elektronické médiá, mohol nadobudnúť pocit, že sa konajú oficiálne oslavy víťazného februára niekedy v polovici 50. rokov. V obrátenom ideologickom garde. I pre české...
SÚVISIACE:
JURAJ JANOŠOVSKÝ: Vybrané podvody novembra ‘89
JURAJ JANOŠOVSKÝ: (Z-)obrané ilúzie

Nič neplatí absolútne, vždy niekto stráca a niekto získava. Aj zmeny v roku 1989 sú prirodzene vnímané diferencovane (podľa objemu sprivatizovaného majetku, postavenia vo verejnej správe ako i množstva a pôvodu peňazí, z ktorých žijeme). Nemožno...
V týchto dňoch si pripomíname štvrťstoročie od pádu Berlínskeho múra, ktorý mal predznamenať novú, lepšiu éru v dejinách sveta a Európy. V novembri 1989 vskutku existovala jedinečná možnosť zmazať deliace čiary na európskom kontinente a vytvoriť spoločný európsky dom (ako to nazýval M. Gorbačov), ktorý by znamenal naplnenie snáh o trvalý mierový projekt...
Budovanie demokracie

Stopy sofistikovaného „transformačného“ projektu skúsený sociológ nájde hneď v porevolučnej privatizácií. Tej ekonomickej predchádzalo ovládnutie komunikačného priestoru, „privatizácia“ pojmov. Efektívny aparát ideologických nástrojov a manipulačných techník sa v prvej etape sústredil na predefinovanie pojmového aparátu. Demokracia...

PRO(-dia-)LÓG

Zvykli sme si na znečistenie vody, vzduchu, potravín, krajiny, elektrosmog, svetelný smog, len znečistenie komunikačného prostredia nevnímame. Nostalgicky deklarujeme, že slovo je trvácnejšie ako kameň... Pritom v inflácii slov, výziev, deklarácií, vyhlásení a prehlásení by sme nezaregistrovali ani zvestovanie desatora (ak by to komerčné televízie nedostali zaplatené...

V českom nakladateľstve Ekopress vyšlo v týchto dňoch piate vydanie knihy Oskara Krejčího Mezinárodní politika. V anotácii knihy v Literárních novinách sa uvádza, že po zamatovej revolúcii ide pravdepodobne o najúspešnejšiu prácu z dielne českého politológa. Prvý raz vyšla v roku 1997 a mala vtedy niečo cez päťsto strán. Každé ďalšie vydanie znamenalo aktualizáciu,...

Profesor Ivan Haluška je autorom knihy Budúcnosť Globálnej ekonomiky, v ktorej rozoberá teóriu a prax humanistickej ekonomiky. Venuje sa jej aj v nasledujúcom príspevku.

Prejavy krízy

Súčasnú globálnu ekonomiku, predovšetkým najrozvinutejšie krajiny, gniavia veľmi vážne de facto krízové problémy. Je to predovšetkým prakticky...

 

Z akčného programu 26. summitu NATO, ktorý mal ambície ukázať, že pakt je taký silný a jednotný ako nikdy predtým a práve preto musí reagovať na nové výzvy a stavať si ďalšie úlohy, aby ukázal svetu svoj veľký záujem, pripravenosť aj spôsobilosti (pronatovskí exponenti pri tom čarujú s anglickým slovom capabilities) starať sa o jeho...
V dňoch 8.-10. augusta 2014 sa v Oxforde konal Svetový kongres Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU – International Humanist and Ethical Union), na ktorom sa zúčastnilo viac ako 1 000 zástupcov z vyše 60-tich krajín celého sveta. Svoju zástupkyňu na kongrese mala aj naša najstaršia humanistická organizácia v SR, Spoločnosť Prometheus –...
V posledných rokoch sme si zvykli, že v lete pre médiá nenastáva spravodajská uhorková sezóna, keď sa musia hľadať témy na zaujatie čitateľa, poslucháča či diváka. Od začiatku druhej polovice predchádzajúceho desaťročia, keď sa vyhrotili a doslova „zdiveli“ pomery vyvolané inváziami USA a ich spojencov v Iraku a Afganistane (neskôr bombardovaním Líbye)...


Na doteraz publikované časti fiktívneho románu o živote a pôsobení Alexandra Dubčeka prišlo autorovi Ľubošovi Juríkovi viacero podnetných námetov, pripomienok a spomienok (aj od Dubčekovi blízkych ľudí). Či sa niektoré rozhodne zverejniť alebo uplatniť v konečnej podobe románu, je len na autorovi.

Historik PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc., mu ako inšpiráciu k...
Dávame do pozorosti referát, ktorý vyšiel na stránke SOK – Sdružení pro levicocou teorii.

(Předneseno na konferenci Global Studies, 1. března 2014)

Souhrn: V tomto referátu se zkoumá transformační potenciál nadnárodních sociálních hnutí a pokrokových režimů k přeměně globálního kapitalistického... 

A. Úvodné tézy

Segmentácia trhu práce v tranzitnej spoločnosti, v ktorej dochádza k výrazným štrukturálnym zmenám v ekonomike i sociálnej sfére, je typická pre všetky postsocialistické krajiny. Dochádza k zákonitým zmenám v štruktúre zamestnanosti. Klesá podiel kapitálovo náročnej živej práce a súčasne dochádza...
Prohlubující se krize morálky, na kterou ekonomické fakulty reagují výukou marketingu a etiky podnikání, nepřímo otevírá otázku, zda existuje více subjektů morálního jednání.

*
Člověk byl pro etické teorie od jejich počátku jediným a zcela samozřejmým subjektem morálky. Ale ani dnešní rozšiřování předmětu etiky o sociální vztahy a živou...


Človek má na videnie reálneho sveta dve oči, čím sa jeho pohľad prirodzene zostruje a priestorovo rozširuje. Pohľadom jedným okom sa tento obzor samozrejme zužuje. Ani pozeranie „svojimi očami“ však ešte samo osebe pri vnímaní a hodnotení empirickej skutočnosti nevylučuje možné omyly. Videné sa u každého premieta do širšieho celku, v ktorom sa podľa individuálneho...
Uverejňujeme tézy vystúpenia Jána Čarnogurského na konferencii  Európska únia a Rusko – spolupráca, spolužitie, konfrontácia?, ktorú v pražskom Európskom dome 19. júna 2014 spoločne usporiadali Res publica, sdružení pro informace, FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia, České sdružení přátel Le Monde diplomatique a Klub...
Britské listy uverejnili časť vystúpenia profesora Oskara Krejčího na konferencii  Európska únia a Rusko – spolupráca, spolužitie, konfrontácia?, ktorú v pražskom Európskom dome 19. júna spoločne usporiadali Res publica, sdružení pro informace, FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia, České sdružení přátel Le Monde...

Stránky