Reklama
Reklama

Archív článkov

Pohľad na Slovensko – vodná stratégia


Pokračovanie futurologickej elégie spred roka bolo už v Slove zverejnené pod názvom Kassandra podáva správu o stave sveta (I. Bajer, L. Hohoš). Tendencie popísané v elégii pred rokom sa naďalej vyhraňujú a vyostrujú. Nádej, že ľudstvo sa spamätá na základe varovných prognóz, je z hľadiska pravdepodobnosti veľmi malá, dokonca by...

Uverejňujeme brožúru o dohode TTIP, ktorú poskytla Nadácia Rosy Luxemburgovej na voľné šírenie. Pre predstavu, o čom publikácia pojednáva, ponúkame úvod – Shrnutí a jej obsah.

Brožúru si vo formáte PDF môžete stiahnuť TU.

V rámci svojich možností ju šírte ďalej.John Hilary je výkonným ředitelem organizace War on Want. Již...

V pondelok 30. novembra 2015 bude v rámci podujatí Inštitútu A.S.A (analýzy,  stratégie, alternatívy) a Klubu Nového slova prednáška JUDr. Branislava Fábryho, PhD. Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy. Spolupracovník Slova Michal Frič pri tejto príležitosti ponúkol na zverejnenie svoju štúdiu Čo (ne)viete o TTIP. Je to v slovenských pomeroch najkomplexnejší nepropagandistický...

Malé a stredné podniky (MSP) tvoria na Slovensku 99,8 % všetkých podnikov a zamestnávajú 66,9 % našej celkovej pracovnej sily. Aj preto je pre nekapitalistickú ľavicu nesporne dôležité disponovať aspoň základnými informáciami týkajúcimi sa MSP. Z tohto dôvodu ponúkam ich stručný prehľad, na konci ktorého sa zamyslím nad miestom MSP v našej politickej agende.

Cieľ a ...
Štúdia filozofa a spisovateľa Viktora Timuru vznikla po prvom vydaní Štúrovho spisu Slovanstvo a svet budúcnosti v slovenčine v roku 1993 – takmer po sto päťdesiatich rokoch od jeho napísania  – v rámci polemiky, ktorú vydanie vyvolalo. Autor na nej nič nepotrebuje meniť, pre Slovo však aktualizoval jej záver s ohľadom na aktuálny vývoj v EÚ. Odvolávky na strany platia pre vydanie z roku 1993....
Štúdia filozofa a spisovateľa Viktora Timuru vznikla po prvom vydaní Štúrovho spisu Slovanstvo a svet budúcnosti v slovenčine v roku 1993 – takmer po sto päťdesiatich rokoch od jeho napísania  – v rámci polemiky, ktorú vydanie vyvolalo. Autor na nej nič nepotrebuje meniť, pre Slovo však aktualizoval jej záver s ohľadom na aktuálny vývoj v EÚ. Odvolávky na strany platia pre vydanie z roku 1993....
Štúdia filozofa a spisovateľa Viktora Timuru vznikla po prvom vydaní Štúrovho spisu Slovanstvo a svet budúcnosti v slovenčine v roku 1993 – takmer po sto päťdesiatich rokoch od jeho napísania  – v rámci polemiky, ktorú vydanie vyvolalo. Autor na nej nič nepotrebuje meniť, pre Slovo však aktualizoval jej záver s ohľadom na aktuálny vývoj v EÚ. Odvolávky na strany platia pre vydanie z roku 1993....

Migračná kríza prináša nejedno prekvapenie. Pre mňa osobne je tým najpikantnejším, že mnohí ľudia, ktorí sa hlásia k ľavici, konkrétne k liberálnej ľavici, priam s náboženskou zanietenosťou obhajujú povinné kvóty. Nikto im v tom nebráni, len mi to pripadá dosť popletené vzhľadom na to, aké sú základné hodnoty liberálnej ľavice.

Prinajmenšom...

Štúdia vyšla vo vedeckom periodiku Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, Studia Politica Slovaca, ročník VIII. č. 1 / 2015, s. 73 – 92

Dostupné online na  http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=eb27623f-ffa9-4979-bd39-154c7c62ec94&articleid=bbbfbab6-8755-4444-accc-cac4ab51f21d#abbbfbab6-8755-4444-accc-cac4ab51f21d  

Summary: The study focuses on the life...

Globalizácia, to nie je iba ľahšie cestovanie, spoznávanie iných kultúr, internetové prepojenie sveta či nadväzovanie nových kontaktov naprieč kontinentmi. Ak by to tak bolo, s globalizáciou by nemal nikto ani ten najmenší problém, práve naopak. Problém je, že globalizácia v neoliberálnej podobe, v akej ju dnes poznáme, predovšetkým oslabuje moc štátov a posilňuje moc...

Nasledujúcu stať vrátane ilustrácií sme prevzali z českého ľavicového webu AltPress, kde vyšla pod autorskou značkou dla. Viac o webe, ktorý edituje Martin Hekrdla, sa dočítate TU.

 

Daniel Bensaid (1946-2010) byl významným marxistickým filozofem, teoretikem i politikem trockistického hnutí ve Francii. Byl jedním z lídrů Revoluční komunistické ligy (LCR,...

Štúdia vyšla vo vedeckom periodiku Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, Studia Politica Slovaca (Studia Politica Slovaca), ročník VIII. č. 1 / 2015, s. 93­105. Dostupné online


Abstract: Antonio Gramsci – an ever­timely visionary

The paper analyses the main theoretical resources of what is called the practical philosophy of A. Gramsci,...

Grécky minister financií Varoufakis na svoje stránke napísal, že základným bodom zrútenia dohody je neochota veriteľov pristúpiť na reštrukturalizáciu dlhu. Hovorí, že za generácie, ktoré  si žili nad pomery, by mali platiť terajšie deti,  resp. ich vnúčatá. Z tohto uhla pohľadu postoj gréckej vlády dáva zmysel. Bez reštrukturalizácie grécka kríza nemá riešenie. K tomu...

„Budeme moderní, ale nebudeme, čím ste vy.“ [1, s.110]

Globalizácia. Fáza ľudských dejín? Civilizačný fenomén? „Duch doby“? Alebo účtovník neoliberálneho geopolitického programu? Možno systém svetového vládnutia. Alebo vystupuje ako globálny trend pochybnej kvality, možno ako dynamický proces stierajúci hranice alebo ako bojovník kultúrnej...

Vo vedeckom svete, ale aj v ostatných sférach spoločnosti ( i v médiách) spolu s rastom nespokojnosti zo súčasným stavom ekonomiky, s jej spravidla chmúrnymi vyhliadkami  a často negatívnym vplyvom na vnútornú i medzinárodnú politiku, narastá naliehavosť požiadavky  nájsť pozitívne východisko  –  realizovateľnú koncepciu novej, svojou podstatou jednoznačne lepšej...

Nepodmienený príjem pre každého! K čomu svet smeruje?
Barcelona

Od Libérie cez Tokio, indiánsky národ Irokézov až po starú Európu čoraz viac ľudí hovorí o základnom príjme vo všetkých jeho rozdielnych podobách. Ak mala globálna ekonomika a environmentálna kríza nejaký pozitívny efekt, mohol by spočívať v tom, že ľudia opäť začali bojovať. História nám už neraz...

Dôležitou akciou katolíckej cirkvi v období tzv. „reálneho socializmu“ bola petícia moravských katolíkov pod názvom Podnety katolíkov k riešeniu situácie občanov v ČSSR vyhlásená 29. novembra 1987, známa tiež pod názvom 31 bodov Augustína Navrátila. K petičnej akcii sa neskôr pripojili aj predstavitelia skrytej cirkvi a katolíckych veriacich na Slovensku, čím tento „...

Hospodárske noviny nedávno opublikovali stručnú informáciu o tom, že v rebríčku ekonomickej slobody vo svetovom meradle sa Slovensko posunulo o sedem miest vyššie, ale aj tak sme zaostali, napríklad za Českou republikou a Botswanou (Hospodárske noviny 27. 1. 2015). Podobnú informáciu priniesla aj slovenská Nadácia F. A. Hayeka, ktorá vo svojej tlačovej správe navyše...

Sledujúc zúfalo deštruktívne aktivity politického panoptika skrachovaných politikov (Lipšic, Sulík, Hlina a ich parlamentní adlátusi) sme si ešte nedávno mohli povedať, že ich éra sa nenávratne skončí niekedy v marci 2016. Spomenutí, prepytujem, politici, ktorí dosiaľ zaujali akurát tak veľkohubými gestami a extrémne hypertrofovaným egom, však pochopili, že je zle, a ...

Do povedomia verejnosti sa pomaly dostáva projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pozrime sa na to, aké riziká so sebou vo všeobecnosti prinášajú verejno-súkromné partnerstvá.

Na Slovensku, ale i v zahraničí prežíva svoju chvíľku slávy uzatváranie verejno-súkromných partnerstiev (PPP; public-private partnership), teda...

Politický a bezpečnostný vývoj sveta v roku 2014 patril medzi najhoršie v tomto storočí. Nijakú z výrazne negatívnych tendencií, ktoré pôsobili v predchádzajúcich rokoch, sa nepodarilo prekonať, naopak, viaceré z nich sa zhoršili.

Neželané následky rozpadu bipolarity

V podstate ide o výsledok dlhodobo deformovaných procesov, ktoré sa odvíjajú...

Co zažívá středovýchodní Evropa v posledních pětadvaceti letech? Odpověď hledá přední maďarský filosof a disident v exkluzivním textu pro A2larm.

 


„Strach ze šílenství není něčím, co nás donutí nechat prapor imaginace spuštěný na půl žerdi.“
(André Breton: Manifest surrealismu)

...