Reklama
Reklama

Archív článkov

Do povedomia verejnosti sa pomaly dostáva projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pozrime sa na to, aké riziká so sebou vo všeobecnosti prinášajú verejno-súkromné partnerstvá.

Na Slovensku, ale i v zahraničí prežíva svoju chvíľku slávy uzatváranie verejno-súkromných partnerstiev (PPP; public-private partnership), teda...


Ilustrácia: Detail obálky knihy:  P. Dinuš – L. Hohoš  (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu – koncepcie, stratégie, utópie, ÚPV SAV, Veda 2011  
Bc. Michael Augustín je študentom 5 ročníka  na Katedre politológie a európskych štúdií, FF UKF v Nitre. So štúdiou, ktorú uverejňujeme, sa zúčastnil na Celoslovenskej...

Autor