Archív článkov

Prinášame záverečnú časť state Jana Cambella. Odkaz na prvé dve časti:
Svět po 19. sjezdu Komunistické strany Číny (1) Svět po 19. sjezdu Komunistickej strany Číny (2)

  

Co nás rozděluje, a co nás spojuje?

 

Rozděluje nás především nedostatečné uvědomění si, že základem života je vztah a jeho funkce. Pokud jde o...

Formulace a tón textu Pracovní zprávy
 

V kontextu smyslu a nesmyslu se nacházejí aktuální protiklady a otázky:

Hospodářské liberalizace versus společenská uzavřenost, lineární technologický vývoj s občasným, krátkým skokovým vývojem versus nelineární vývoj adaptačních schopností člověka, individuální schopnosti versus kolektivní....

Na začátku příspěvku, který má v plném písemném objemu cca 12 400 znaků, si dovoluji sdělit hlavní části referátu pro orientaci: Po krátkém historickém exkursu od doby zrození čínského snu bude následovat stručná formulace tří hlavních výsledků 19. sjezdu KS Číny, včetně vojenského, vzdělávacího, včetně problematiky spojené s mladou generací a geopolitického aspektu ve...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984