Archív článkov

Prežívame obdobie konzervatívnej revolúcie, ktorá znehybnila život v spoločnosti. Súčasnosť sa predstavuje na javisku dejín ako víťazstvo politickej reakcie. Namiesto kategórií ako triedy sa používajú v politike pojmy preberané z optiky, politická scéna, spektrum, zorné pole, ohnisko, a pod. Štát sa prezentuje ako inštitúcia, ktorá má riešiť dlhy a hovoriť o námezdnej...

Michael Hauser (1972), český filozof, vysokoškolský pedagog a překladatel. —- Po maturitě na gymnáziu byl krátce v noviciátu jezuitského řádu, vystudoval filosofii na FF UK - doktorát získal za dizertaci (posléze publikovanou) o T. W. Adornovi (2004). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v oddělení filosofie 20. století a přednáší na pedagogické a filozofické...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984