Archív článkov

Autor Slova Lukáš Perný, hudobník a študent kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nám poslal  svoju prácu Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti, s ktorou postúpil do celoslovenského kola ŠVOUČ humanitárnych odborov. Prácu dopĺňame mierne krátenými posudkami oponentky Mgr. K. Gabašovej, PhD a školiteľa prof...Prvá svetová vojna. Vojaci britskej 55. divízie oslepení chlórom čakajúci na ošetrenie, 10. apríl 1918. Zdroj: wikipedia

Citát  z novinového článku „Čo čaká Európu“. Píše sa rok 1887:

"Koniec koncov pre Prusko-Nemecko nie je už možná žiadna iná vojna než svetová, a to svetová vojna dosiaľ nebývalého rozsahu a prudkosti....Michael Hauser, český filozof, pedagóg, publicista a ľavicový aktivista, ktorý viackrát do roka v rámci rôznych podujatí vystupuje aj na Slovensku, mal 15. apríla 2014 v Brne prednášku v rámci cyklu Generace Z.

K názvu prednášky Soudobá levicová filosofie pridal doplnok v zátvorke: (soudobí  levicoví myslitelé na pomysleném jevišti s českou...Úpadok úrovne vysokých škôl je systémová záležitosť verzus treba stavať na kvalite vzdelávacieho procesu a nie na počte študentov.

Už dávno nadišiel čas zamyslieť sa nad tým, na akej kvalitatívnej úrovni máme vlastne naše vysoké školstvo. Je pochopiteľné, že vzdelávanie je vtedy úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa požiadaviek...Rad medializovaných analýz po prezidentských voľbách na Slovensku často obišiel ich hlavný výsledok. Väčšinová legitimita druhého kola týchto volieb je diskutabilná. Iste, nejde tu o zlomky percenta volebnej účasti. Ak však polovica voličov voľby ignoruje, tento fakt má zásadný dosah na interpretáciu okolností a politického odkazu akýchkoľvek volieb.

...

V poslednom čase sa, najmä pod vplyvom niektorých výrokov o NATO v prezidentskej kampani, rozbehla v slovenských médiách veľmi intenzívna diskusia o článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Žiaľ, ako obvykle, táto „diskusia“ prebiehala bez toho, aby sa skutočne diskutovalo. Platilo to najmä o tzv. mienkotvorných médiách. K spojeneckým záväzkom sa vyjadrovali veľmi mnohí...

V komentári Jana Čulíka z 6.3. vidno určitý posun v politickom diskurze. Autor pri porovnaní Ruska so Spojenými štátmi americkými poukazuje na to, že ani Amerika nie je ideálom demokratickosti. Možno je toto zistenie banálne, ale ak vezmeme do úvahy, že dosiaľ bolo v našom oficiálnom politickom diskurze v móde nezmyselne stotožňovať spriatelené politické režimy s ideálom...

Na stránke Friedrich-Ebert-Stiftung e. V., zastúpenie v Českej republike, je publikovaná analýzá "Antikomunismus: nekonečný příběh české politiky?" od autorov Jiřího Koubka a Martina Poláška.

Autori v jej úvode ponúkajú tieto zovšeobecňujúce tézy:

- Antikomunismus je strategií, která slouží k omezování manévrovacího prostoru levicových stran (alianční vazby) a k volební...

Podľa najnovších výsledkov výskumu v oblasti neurológie prečítanie dobrej knihy zmení váš mozog, dá sa povedať, že k lepšiemu, pretože sa tak rozšíri, obohatí jeho potenciál. Tím amerického profesora neurológie Gregoryho Bernsa na Emory University v Atlante (Georgia), experimentálne dokázal, že pri intenzívnom zážitku z čítania dochádza k zmenám neurálnych dráh v mozgu...

Pri príležitosti 65. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv  a medzinárodného Dňa ľudských práv – 10. decembra –  prinášame spolu s českými Britskými listami záujemcom spomedzi svojich čitateľov elektronickú verziu knihy politológa Oskara Krejčího Lidská práva vo formáte PDF. Kniha je k dispozíci na voľné šírenie po dohode s nakladateľstvom Professional...

Úvod – masová kultúra a sociológia kultúry

Čo je to masová kultúra? Kde je hranica medzi pasívnou recepciou a mediálnou manipuláciou prostredníctvom masovej kultúry? Na tieto otázky odpovedá vo svojom diele Schéma masovej kultúry Theodor W. Adorno (1903 – 1969). Ide o predstaviteľa tzv. Frankfurtskej školy, ktorý sa okrem iného snažil stať...

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova pripravil  okrúhly stôl na tému: Maďarská otázka v slovenskej spoločnosti, ktorý moderoval Ivan Roháľ-Iľkiv. Prinášame hlavný referát, s ktorým na tomto podujatí  27. novembra 2013 vystúpil  sociológ Mgr. Jozef Schwarz.

Ponajprv niekoľko ujasnení. Maďarská téma...

Dnes dvadsaťštyri rokov po revolúcii a po vyše dvadsiatich rokoch od vzniku samostatnej Slovenskej republiky prichádza vhodný čas na obzretie sa za tým, aké boli vtedy očakávania a aká je dnes realita. Treba si priznať, že príčiny pádu vtedajšieho režimu boli viac ekonomické než politické. Ľuďom  menej prekážala nesloboda ako ekonomické zaostávanie a nižšia životná...

Nemecký mysliteľ Jürgen Habermas priniesol koncepciu informácií vo verejnej sfére v práci  The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into A Category of the Bourgeois Society. Verejná sféra vznikla v XVII. až XIX. storočí a do úpadku sa dostala v XX. storočí. Príčinou je premena médií z prostriedku verejnej služby na nástroj ovplyvňovania verejnej...

V posledných týždňoch zaznieva v mienkotvorných denníkoch Západu stále viac a viac pobúrenie nad tým, že Rusko vykonáva tlak na Ukrajinu, aby ju odradilo od podpisu asociačnej zmluvy s Európskou úniou. Celý problém je opisovaný veľmi tendenčne a domnievam sa, že vec je komplikovanejšia. V nasledujúcom texte sa pokúsim poukázať na to, v čom spočíva tendenčnosť podobného...

Autor sa vo svojom príspevku pokúša diagnostikovať zmeny negatívne zasahujúce do procesov konštituovania osobnej a občianskej identity, ktoré sa udiali pod formačným vplyvom súčasných médií. Ťažiskovou sa tu stáva najmä otázka, ako médiá vstupujú do procesu uznania a ako ho modifikujú.

Podľa Charlesa Taylora je osobná identita človeka...

V Slove sa viackrát venovali objasňovaniu nepodmieneného základného príjmu a kampane v krajinách EÚ za to, aby sa o ňom rokovalo v Európskej komisii a na verejnom rokovaní Európskeho parlamentu. Pri článku z Klubu Nového slova Dozrel čas na základný európsky príjem pre všetkých? nájdete v rubrike SÚVISIACE odkazy na ďalšie články na túto tému. Informácie o kampani a...

Po takmer dva a pol roka trvajúcej sýrskej kríze začali v posledných mesiacoch vládne vojská dosahovať úspechy a zdalo sa, že získajú rozhodujúcu prevahu. Aj v medzinárodnej informačnej vojne, ktorá sa zvádza o Sýriu, argumenty vzbúrencov podporovaných Západom a reakčnými arabskými islamistickými režimami strácali silu a Bašár al-Asad aj tu mal čoraz viac navrch.
...

Politické elity v Strednej Ázii považujú radikálny islam za rozhodujúcu hrozbu, ktorá môže zmeniť politickú konfiguráciu v jednotlivých krajinách, ba čo viac, islamistov obviňujú z pokusov oslabiť a zlikvidovať svetskú moc a deklarovanú náboženskú slobodu.

Pozornosť, ktorú venujú jednotlivé krajiny tejto téme, teda možnej destabilizácii...

Stále častejšie počuť vysokú skepsu pri odpovedi na otázku: Môže byť ekonomika spravodlivá? Prv si pripomeňme princípy spravodlivosti Princípy spravodlivosti v literatúre sú pertraktované rôznymi spôsobmi.

Skúsme použiť Rawlsove princípy spravodlivosti a ich Pefferovo rozšírenie.
Prvý princíp spravodlivosti,                  – rovnosť formálnych politických práv
Druhý princíp...

Predkladaný text uverejňujeme pri príležitosti návštevy amerického filozofa analytického marxizmu Rodneyho G. Peffera, na snímke, v Bratislave. Text je zároveň „pozvánkou“ a námetom na diskusiu, ktorá sa bude konať v piatok 2. augusta o 19.00 v bratislavskom bare Lodenica, v rámci ktorej vystúpia okrem profesora Rodneyho G. Peffera aj filozof a politológ Ľuboš Blaha,...

Rodney G. Peffer, vľavo, a John Rawls.

Pri príležitosti návštevy významného amerického
marxistického filozofa Rodney G. Peffera na Slovensku
sa pokúsime priblížiť niekoľko jeho myšlienok o vzťahu
medzi marxizmom a liberalizmom.

Detailnejšie sa na Pefferove argumenty môžu čitatelia
Slova spýtať autora osobne 2. augusta 2013
v...

Profesor Rodney G. Peffer, ktorý bude 2. augusta prednášať v Bratislave o Marxovi, morálke a ľudských právach, patrí medzi drvivú väčšinu amerických ľavicových liberálnych filozofov, ktorá rázne a nekompromisne kritizovala vojnu v Iraku a označovala ju ako agresiu zo strany Spojených štátov. Vo svojej štúdii Hirošima, americké impérium a americká vojna v Iraku (2010)...

V úvode Správy o stave školstva na Slovensku, ktorú dalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na verejnú diskusiu v apríli 2013, sa uvádza, že vláda SR a Národná rada SR sa „prvýkrát zaoberajú komplexným dokumentom o školstve“. Predkladateľ správy ju teda považuje za komplexný dokument o školstve, no text dokumentu sám skromne nazval správou o stave školstva...

Prinášame časť textu štúdie Ideové zdroje a problémy konceptualizácie verejného rozmeru spoločenského života, ktorá vyšla v Slovak Journal of Political Sciences, Volume 13, 2013, No. 2. Štúdia poskytuje prehľad o klasických konceptualizáciách problematiky „verejného“ rozmeru činnosti ľudí. Sleduje dve intelektuálne tradície vytvorené politickou filozofiou a právnymi...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984