Archív článkov


Ideologický a ideový zápas o Rusko neprestáva. Najnovším príspevkom je český preklad štúdie Waltera Laqueura Putin a putinismus. Ide o tému Ruska a perspektív jeho súžitia so Západom. Autor v snahe definovať terajšie ruské pomery dokonca tvrdí, že homo sovietikus nahradil homo putinikus. Kniha o. i. vytvára argumentačné podhubie pre novú deliacu čiaru, novú líniu,...


Táto výnimočná kniha sa zaoberá nie príliš vzdialenou budúcnosťou. Nastupujúca zmena civilizačnej paradigmy  sa označuje rôznym spôsobom:  podľa Fritjofa Capru ide o  bod obratu (kľúčovej zmeny), Karl Jaspers inšpiruje k úvahám o  „tretej  osovej dobe“, mantrou najbližšej budúcnosti je „singularita“.  Autori pochopili, že štvrtá priemyselná revolúcia je piatou...Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február
Prehľad 2016 – marec
Prehľad 2016 – apríl
Prehľad 2016 – máj
Prehľad 2016 – jún


1. 7. – 10. 7. 2016              
               

Stretnutie s veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky Ho Dac Minh Nguyet (1. 7.)
Plot pri americkej ambasáde zostáva! (1. 7.)
L. Tanner: O...


Peter Singer: Darwinovská levice. Politika, evoluce a spolupráce | Dilbar Alijeva: Sociológia každodennosti | Boris Johnson: Faktor Churchill | Peter Staněk, Pavlína Ivanová:  Štrvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom | Henry Kissinger: Uspořádání světa. Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha

Peter Singer: Darwinovská levice. Politika, evoluce...Šestnásťstranové dvojčíslo Literárneho týždenníka 25 – 26 z 29. júna 2016 – rozvíjajúce novú grafickú úpravu časopisu s plasticky kontúrovaným názvom LT a s ôsmimi farebnými stranami – sa venuje ako hlavnej téme predsedníctvu Slovenskej republiky v Európskej únii a výsledkom referenda o odchode Veľkej Británie z EÚ, na ktorý prináša viaceré politologické...Jozef Schwarz: Zabili nám Európsku úniu... (24. 6.)
Eduard Šebo: Hurá! 52 : 48 (24. 6.)
Ladislav Hohoš: O brexit a (obchodnú dohodu) ide až v poslednom pláne (24. 6.)
Jaroslav Giláni: Brexit: za všetkým hľadaj... (25. 6.)
Peter Valček: Beštie racionálnej noci (25. 6.)
Ladislav Hohoš: Názor Nouriela Roubiniho na brexit (26. 6.)
Branislav Potančok: Po...


Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka – v novej grafickej úprave so štyrmi farebnými stranami – sa venuje 80. výročiu historického Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov z 30. 5. až 1. 6. 1936, ktoré si pripomenuli členovia Predstavenstva SSS vyhlásením a spolu s ďalšími hosťami položením vencov 3. 6. t. r. na pamätnom mieste...Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február
Prehľad 2016 – marec
Prehľad 2016 – apríl
Prehľad 2016 – máj


1. 6. – 10. 6. 2016
 

Zbyněk Fiala: Jiná Evropa je možná (1. 6.)
Tereza Spencerová: „Lidé v Oděse mají strach“  (2. 6.)
Gabriela Rothmayerová: O dvoch košických natieračoch a ich preveľkom strachu (2. 6.)
Branislav Fábry:...

Brigita Schmögnerová: Kniha o vládnutí | Eugen Gindl: Čelom vzad, ozvena! |Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost | Irena Žantovská: Rétorika a komunikace

Brigita Schmögnerová: Kniha o vládnutí


Kniha ovládnutí je pokusom identifikovať, aké mocenské, stranícke, personálne, ekonomické a iné záujmy formovali vládne sociálno-...

Čím viac sa vzďaľujeme od čias, kedy vypuklo Slovenské národne povstanie, tým menej je medzi nami jeho živých pamätníkov. Na bývalých partizánskych bohatierov ostali už iba spomienky pozostalých, náhrobné kamene... a zožltnuté spisy v archívoch. Už iba historici a archivári z nich vyberajú príbehy o ľuďoch, ktorí mali v sebe viac odvahy a statočnosti pustiť sa do boja s...

Na promócii knihy Zlatá voda (FORZA MUSIC 2016) sa zišla pestrá spoločnosť. Od Oravcov (bývalého predsedu vlády Petra Colotku, cez Liptákov (primátora Ružomberka generála Igora Čombora) až po Bratislavčanov, ktorí Petra Štrelingera sprevádzajú po jeho literárnych cestách a univerzitách života. Sám autor Peter Štrelinger so širákom posoteným do čela rozdával dámam...

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 21 – 22 z 1. júna 2016 uverejňuje príspevky na jednu z tém pripravovaného Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. t. r. v Trenčianskych Tepliciach, ktorého hlavným organizátorom je SSS, Cenzúra v súčasnej spoločnosti. Úvodný stĺpec prináša zamyslenie Umenie ako ruža v tŕní – nad zmyslom umenia od jeho vzniku...

Dvaja natierači z Košíc majú už dlho slušný džob: vezmú kýbeľ farieb a idú do šichty. Pooblievajú sochy, busty, pamätné tabule a s nadšením čakajú odozvu. Vedia, že čím väčší cirkus, tým väčšia sláva. Zo zálohy sú im naporúdzi výťahové strany a ich nové väčšiny, ktoré by sa rady nechali zatknúť a súdiť, aby bolo ruchu až nad mraky. Sú ich plné noviny, televízie, rádiá,...

Peter Štrelinger: Zlatá voda | Oskar Krejčí: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. Páté, doplněné vydání | Lenka Procházková: Nejsou to bohové! | Walter Lippmann: Veřejné mínění

Peter Štrelinger: Zlatá voda


Najnovší román Petra Štrelingera možno považovať za vzrušujúci žurnalistický thriller. Čitateľ je od...

V nemeckojazyčných médiách sa udomácnilo a prevládlo negatívne vykresľovanie Ruska. Sto rokov od skončenia prvej svetovej vojny vládne svetom zasa rusofóbia. Washington a Brusel ako keby sa pretekali vo vydávaní zákazov vstupu rôznych ruských politikov, diplomatov, umelcov a v prijímaní sankcií proti Ruskej federácii. Dejiny nás učia, že tí, čo rozhodujúcim spôsobom...

Literárny týždenník 19 – 20 z 18. mája 2016 v úvodnom stĺpci uverejňuje príspevok Kádrovanie a nevraživosť medzi spisovateľov nepatria, v ktorom sa predseda Spolku slovenských spisovateľov zaoberá aktuálnym odkazom Kongresu slovenských spisovateľov z roku 1936 a nepodloženým atakom na stránkach denníka Pravda na pripravované oslavy v júni a septembri t. r., organizované...Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február
Prehľad 2016 – marec
Prehľad 2016 – apríl

1. 5. – 10. 5. 2016


Oskar Krejčí: Rusko umí vstávat z popela (1. 5.)
Zdeněk Hrabica: Roosevelt a Stalin – dva velcí muži XX. století (2. 5.)
Ferdinand Vrábel: Pamätaj živý... alebo rok od veľkej hanby, urážky obetí fašizmu a aj padlých hrdinov v bojoch (2. 5...

Prvním, kdo se chopil pera v polovině třicátých let minulého století a odhodlal se k napsání Rooseveltova životopisu byl americký spisovatel Emil Ludwig. Jako jednoho z mála jej osobně přijal populární americký prezident.

Autor průkopnické monografie tehdy vyslovil obavy nad svou zamyšlenou prací a Rooseveltovi to otevřeně řekl: „Pro mne to je...

Keď zomrel Hans Dietrich Genscher (21. marca 1927 – 31. marca 2016) hovorilo sa o tomto nemeckom politikovi veľa, ale prakticky nič v súvislosti s československými politikmi. Pritom zanechal vo svojich Spomienkach/Erinnerungen z roku 1995 dodnes zaujímavé fakty.

Jeden z nich sa týka prijatia pri príležitosti Genscherovej návštevy v Prahe....

Rukopis románu medzivojnového prozaika G. Vámoša (1901 – 1956) Hrušovianski hriešnici (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2015, doslov Mária Stanková) svojou do istej tajomnou či dlho neznámou existenciou pripomínal dobrodružný život samotného autora. Ako je známe, G. Vámoš emigroval zo Slovenska v roku 1939 cez Francúzsko do Číny a na Taiwan,...

Literárny týždenník č. 15 – 16 z 20. apríla 2016 prináša – ako hlavnú tému dvojčísla dva články k Programovému vyhláseniu vlády SR – na prvej strane odborný príspevok na tému školstva a vzdelávania vo vládnom programe, ktorý zdôrazňuje potrebu koncipovať obsah nášho školstva, kvalitu edukácie a vzdelávania budúcich učiteľov, a v rubrike Komentáre publicistický príspevok...

Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost | Gustáv Murí|n: V tieni Černobyľa | Slavomír Michálek a kol.: „Zlaté šesťdesiate“ v rozdelenom svete | Igor Baka, Alex Maskalík, Matej Medvecký, Pavel Minařík: Vojenské dejiny Slovenska 7. zväzok | Brendan Simms: Zápas o evropskou nadvládu. Od pádu Cařihradu po současnost

Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho...Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február
Prehľad 2016 – marec


1. 4. – 10. 4. 2016


Branislav Fábry: Západná neúcta k Číne a návšteva Si Tin-pchinga v Prahe (1. 4.)
Oskar Krejčí: Rusko v kleštích sankcí  (3. 4.)
Martin Krno: Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 5 (4. 4.)
Fidel Castro: Brat Obama (4. 4.)
Martin Krno: Komu sa...

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 13 – 14 zo 6. apríla 2016 prináša odpovede na anketovú otázku Literárny týždenník v ohrození a názory osobností na historický význam LT a jeho poslanie Povedali o LT v minulosti. Zároveň uverejňuje úvodný stĺpec s názvom Nedoriešená podpora, v ktorom predseda Spolku slovenských spisovateľov informuje o postupe vedenia SSS vo veci...

Pobyt Ladislava Novomeského vo väzení v prvej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia sa snažil spracovať literárny vedec Štefan Drug. Rukopis sa však na knižnú podobu začiatkom deväťdesiatych rokov napriek úsiliu autora nepremenil a až štyri roky po jeho smrti sa stal súčasťou publikácie Väzeň vlastných súdruhov (Z väzenských rokov básnika Novomeského), Fintice –...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984