Archív článkov

„Gustáv Husák: moc politiky - málo človečiny.“ Asi tak by sme mohli, parafrázujúc názov jednej dávnejšej konferencie, charakterizovať dnešný trend v chápaní osobnosti Gustáva Husáka. Zároveň však všetci vieme, že kdesi vo vnútri politika, chladnokrvne manévrujúceho na najvyššiu mocenskú priečku, sa musí ukrývať dobre zamaskovaný obyčajný človek so svojimi spomienkami,...

Básnik, prozaik, prekladateľ a esejista Ivan Čičmanec (1942) sa stal na Slovensku známy až po roku 1989. Dôvod bol jednoduchý – v roku 1969 emigroval do Nórska, kde sa usadil v Oslo. Ešte na Slovensku a potom i v Nórsku prešiel rôznymi povolaniami – od stavebného technika (študoval na Slovensku stavebnú fakultu) až po robotníka, čašníka, nočného strážnika, tlmočníka či...

Básnik Ján Tazberík (1950) rozhodne nepatrí k autorom, ktorým by hrozila tvorivá nadprodukcia. Jeho doterajšie štyri básnické zbierky pôsobia veľmi skromným, až plachým dojmom a podobne je tomu aj pri jeho piatej zbierky Spodný bod svetla (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014). Už z názvu jednoznačne vyplýva, že jeho kľúčový výraz „svetlo“ bude aj v ...

Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť | Paul Craig Roberts: Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu: Cesta k nové světové ekonomice | Fanon Franz: Psanci této země. Postkoloniální myšlení | Paul Midler: Made in Čína. Pohled do zákulisí čínské velkovýroby | Jozef Vladár, Viliam Turčány: Venuše slovenského praveku


Rodney...

Paul Craig Roberts Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu: cesta k nové světové ekonomice. Triton Praha 2015. S pomocí cenných připomínek Ilohy Švihlíkové přeložil Václav Petr.

(The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, Towards a New Economics for a Full World. Clarity Press, Atlanta...

Český básnik a prozaik Jaroslav Čejka sa výrazne etabloval aj na prekvapujúco bohato obsadenej detektívnej autorskej scéne za riekou Moravou. Pod pseudonymom Michal Fieber vydal viaceré vydarené detektívky – napr. Vraždy v lepší společnosti, Smrt na garden party, Škola detektivů, Smrt v zákulisí aneb Lák na rakve. Vytvoril postavu kriminálneho komisára, neskôr exkomisára...

„... Jožo Urban odletel v to apokalyptické leto 1999 do „básnického neba“, kým na moju krajinu padali z toho neznesiteľne skutočného neba bomby NATO. A tak som aj so svojou mladou rodinou čakal na osudovú hodinu, v ktorej sa naše životy navždy skončia, v kútiku duše dúfajúc, že prežijeme... Tie chvíle boli, ako sa stalo po nich všetko v ďalšom mojom/našom živote,...

Tvorivé nasadenie Dany Podrackej je pozoruhodné a neprehliadnuteľné. Po Slovenských elégiách (2011) prichádza s ďalšou knižkou relevantnej lyriky Kubus (Milanium 2014). Prítomné texty sceľuje vysoká koncentrovanosť a sústredenosť, každé slovo je vážené jemnosťou lekárnických váh. Podracká hojne využíva biblické a dejinné poznatky, aby cez ich prizmu zaostrila na...

Ján Čarnogurský, Iva Kerná: Áno a nie Jána Čarnogurského | Martin Štefek: Za fasádou jednoty. KSČ a SED po roce 1985 | Stanislav Holubec: Ještě nejsme za vodou. Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace | Daniel Raventós: Materiální podmínky svobody | John Molyneux: Skutečná marxistická tradice

Ján Čarnogurský, Iva Kerná: Áno a nie Jána...

Prozaik  Peter Holka vydal svoju ďalšiu knihu, románovú novelu Láska prebýva na Kilimándžáre (Ikar 2015). Z veľkej časti sa v nej vrátil k svojim predošlým knihám, kde boli hlavnými postavami detskí hrdinovia, či už v tínedžerskom veku alebo na rozhraní chlapčenstva a junáctva. Hlavnou postavou novej prózy je dvanásťročný Peter Mitter, prežívajúci práve toto bolestivé...

„EÚ v niečom napĺňa naše predstavy, v niečom zlyháva. V zásade sme proti jej rozvracaniu, proti spochybňovaniu toho, čo funguje, chceme iba presadiť, aby sme nestrácali kompetencie, ktoré sme jej neodovzdali. Od štruktúr Európskej únie však prísne odlišujem štruktúry NATO, vítam napríklad hlasy európskych politikov zdôrazňujúce potrebu samostatnej bezpečnostnej zložky,...

„Thomas Piketty, jeden z najvýznamnejších odborníkov na dôchodkovú a majetkovú nerovnosť, dokumentuje v diele Kapitál v 21. storočí rastúcu koncentráciu príjmov v rukách neveľkej ekonomickej elity. Zároveň presvedčivo dokazuje, že sa vraciame k „dedičnému kapitalizmu“, k hospodárstvu ovládanému nielen bohatstvom, ale predovšetkým zdedeným bohatstvom, v ktorom hrá pôvod...

Prozaik Márius Kopcsay sa v svojich prózach takmer výlučne zaoberá témou outsiderstva. Nie je tomu inak ani v jeho najnovšej próze JEDNOUHOLNÍK (K. K. Bagala 2014), svojsky komponovanej ako reťazec témou i hlavnou postavou prepojených poviedkových segmentov do jedného celku.

Hlavnou postavou a rozprávačom je Augustín Nevoľný, podobne ako postavy...

Kniha Andrewa Farlowa Kolaps a jeho dôsledky som začal čítať s rozšíreným povedomím, že ide o ľahko napísanú analýzu finančnej a ekonomickej krízy v roku 2008 vhodnú pre širokú verejnosť. Nie je to tak. Farlow, profesor ekonómie a biológie na Oxfordskej univerzite, je vedec a tomu zodpovedá aj jeho jazyk, ktorý nie je jednoduchý. Čitateľ čelí množstvu faktov a údajov....

„Teším sa, ako sa Slovensko za posledných dvadsať rokov premenilo. Mnohé tu vyzerá už ako na Západe. Krásne hotely, dobré reštaurácie, hoci diaľnica je ešte iba po Žilinu. (...) Pravda, som z toho trocha nostalgický, lebo za komunizmu ste boli pre nás taká exotická krajina. Mnohé sme na Západe jednoducho nevideli. Museli sme prekročiť železnú oponu, čakať na hranici, kde...

„Terajšie ministerstvo kultúry začalo podnikať určité kroky na podporu alebo, lepšie povedané, na záchranu slovenskej kultúry. Videl som projekt s mnohými dobrými nápadmi, začali sa riešiť viaceré základné problémy. Nemám veľké očakávania, že naša kultúra sa zmení ako šibnutím čarovného prútika, ale ak by sa aspoň niečo podarilo, bol by to možno prvý nesmelý krôčik ku...

„Nepatrí sa mi kritizovať, lebo viem, ako sa aj dnes ťažko vyrába inscenácia či hraný film. Hoci, a to musím zdôrazniť, technické a technologické zariadenia sú oveľa kvalitnejšie a dokonalejšie. Lenže ak porovnáme súčasný estetický produkt, neviem, či ho možno vôbec označiť za estetický; pri porovnaní s televíznym produktom zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov vyznie...

Největší oslavou Svátku práce byl seriál článků v britském deníku The Guardian o tom, jak lidé ohrožení nezaměstnaností dokázali převzít a udržet zavíraný podnik. List přinesl příklady z celé Evropy a ukázal, že se nakonec našla veřejná pomoc, která umožnila podnik odkoupit nebo aspoň zpřístupnit družstvu zaměstnanců. Co mělo lehnout, znovu běží.

...

Bernhard Sutor: Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Etapy a šance procesu dějinného poučení | Josef Velek: Kapitoly z teorie spravedlivé války | Eva Jaššová, Ivan Sečík: Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? | Kate Pickertová, Richard Wilkinson: Rovnováha. Proč je rovnost výhodná pro každého

Bernhard Sutor: Od spravedlivé války ke spravedlivému míru...

Básnik a prozaik Ivan Kolenič (1965) je od svojho vstupu do slovenskej literatúry, keď debutoval básnickou zbierkou Prinesené búrkou v roku 1986, považovaný za najtalentovanejšieho autora prelomu 20. a 21. storočia. Po básnických knihách sa prejavil výrazne aj ako prozaik a v tejto dvojdomej línii pokračuje jeho tvorba aj v súčasnosti. Svedectvom toho je i nateraz...

„Mýty sú prirodzenou súčasťou historického povedomia istej etnickej pospolitosti, a preto ich nemožno „vymýtiť“ ani na Slovensku. Horšie je, ak sa za mýty označí aj interpretácia archeologickými objavmi potvrdených faktov (napr. kontinuita osídlenia Slovenov na území Slovenska medzi zánikom Veľkej Moravy a existenciou stredovekého Uhorského kráľovstva.“
Alexander...

Jednou z kníh, ktorú pre jej hrubú väzbu na pultoch kníhkupectiev určite nemôžete prehliadnuť, je nový publikačný počin filozofa, politológa a poslanca NR SR Ľuboša Blahu. Editorsky zostavil kolektívnu vedeckú monografiu, ktorá je ľahkosťou svojho jazyka čitateľsky prístupná aj neodbornej verejnosti. Možno niektorí, tak ako aj ja, zažijú pri nej ten pocit z detstva, keď...

Prozaička Veronika Šikulová vydala v krátkom čase naraz dve svoje nové knihy, formálne sa odlišujúce, no obsahovo sa vzácne doplňujúce. V zbierke spomienkových textov, denníkových zápiskov i mailovej korešpondencie Freska v dome (Literárne informačné centrum, 2014, edícia Siete) sa predstavila s textami, v ktorých sa upína viac na časy minulé ako prítomné. V pútavom...

„... aj brak, aj škandály k novinám patrili odjakživa, takže to tak aj ostane – ide skôr o nevyváženosť, o otrasný pomer medzi serióznou publicistikou a tým druhým. ... Najviac mi prekáža úpadok televíznych programov, brutálna presila reklamy, primitívnosť tzv. zábavy, lacnota väčšiny filmov. To je taká vážna vec, že by sa tým malo už zaoberať aj ministerstvo kultúry, tu...

Hoci svojho času ohlasoval prozaik Peter Pišťanek rezignáciu na písanie ďalších próz, toto sa nenaplnilo. Po úspechu s trilógiou Rivers of Babylon a viacerých kratších prózach vydal svoj štvrtý román Rukojemník s podtitulom Lokomotívy v daždi (Slovart, 2014). Jeho predčasný a ťažko pochopiteľný tragický odchod dal tejto skutočnosti až príliš trpkú príchuť a recenzent sa...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984