Archív článkov
„Iba v Srbsku dnes žije asi 60 000 Slovákov a keby sme zverejnili, koľko toto spoločenstvo dalo svetu, najmä Srbsku a Slovensku, špičkových odborníkov v poľnohospodárstve, vo vede, v jazykovede, literatúre, umení, iste by sme boli prekvapení; je to možno aj preto, že sa toto spoločenstvo ocitlo po príchode na Dolnú zem na začiatku 18. storočia v ...Včera, 12. novembra 2014 sme v priestoroch Inštitútu ASA. uvádzali do života publikáciu Lukáša Perného Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. Rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. Podujatie nielen pripravili, ale pričinili sa aj o to, aby kniha mohla vyjsť: Inštitút A.S.A., Mladí sociálni demokrati, Klub Nového slova.

Bc. Lukáš...


V týchto dňoch uzrela svetlo sveta hrubá kniha, nazvaná Nezopakovateľné rozhovory,  v šedom obale. Sťaby v myšacej bundičke, ale pod ňou, už je iný svet.

Rozhovor, ako novinársky žáner, je myslím si, jedným z najťažších útvarov, pretože hociktorý iný, či je to už správa, komentár, reportáž, má svoje, teóriou dané schémy dopredu stanovené...
Alžbeta Šimonovičová: Z obrazotvornej lúky Jána Šimonoviča | Lukáš Perný: Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve | Pavol Branko: Úklady jazyka | Simon Sebag Montefiore: Jeruzalem. Dejiny mesta od založenia po súčasnosť | Zlatica Zudová-Lešková, Emil Voráček et al.: Theory and...
„V svojom živote som sa dožil troch radostí: prvá je, že Cyril a Metod sú v Ústave Slovenskej republiky, druhú radosť som zažil, keď sa ohlásili ku mne domov dvaja priatelia, z ktorých jeden bol akademický maliar Mikuláš Klimčák; prišli na víno a môj tato bol nahnevaný, že nemohol celú noc spať, keď som mu však ukázal na plakete, že toto sú tí dvaja –...


Vydavateľstvo Kalligram si dalo za cieľ pripraviť do tlače celé dielo maďarského spisovateľa Sándora Máraia (1900 – 1989) narodeného v Košiciach, Ďalšou realizovanou časťou tohto zámeru je kniha dvoch noviel pod názvom ESTERINA POZOSTALOSŤ (Kalligram 2014, preklad Jitka Rožňová). Novely autor publikoval v rokoch 1938 a 1939, čo zrejme nemožno považovať za náhodu....

Udo Ulfkotte, dřív editor Frankfurter Allgemeine Zeitung, už vyšel i česky (Válka v temnotách – skutečná moc tajných služeb,  Hrozba terorismu – islamisté a jejich tajná síť). Poslední knihu – Koupení žurnalisté. Jak politici, tajné služby a velké prachy ovládají německá média – vydal před pár dny teprve v originále (Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste...
„V časoch prevratných zmien sa menia predovšetkým vzťahy medzi ľuďmi, prudko sa láme medziľudský styk, menia sa komunikačné systémy, radikalizuje sa otázka elementárnej súdržnosti a jednoty spoločenstiev (na všetkých úrovniach). ... Potvrdzuje to aj stav našej spoločnosti, ktorá sa rozpadá na mnohé disparátne segmenty a už ich spravovanie neovplyvňujú...


E. Polák ed.: Nezopakovateľné rozhovory (zo Slova) | Slavoj Žižek: Požadujme nemožné | Vladimir Vedraško: Invaze Československo 1968 – Svědectví velitele | E. T. A. Hoffmann: Diablové elixíry        Emil Polák, ed.: Nezopakovateľné rozhovory

Kniha prináša 20 rozhovorov s našimi i zahraničnými osobnosťami, ktoré vyšli na stránkach...


Mikuláš Kočan (1946) patrí k málu slovenských spisovateľov oplývajúcich univerzálnymi schopnosťami. Svoje tvorivé úsilie realizoval najprv v poézii a potom paralelne v dráme a próze. Jeho najnovším prozaickým činom je román PÍPEŤ (Matica slovenská 2013). Uviedol ho mottom z Rabíndranátha Thákura – Noc. / Koľko je hodín?/ Odpoveď neprichádza. Hodno dodať, že veľmi...


„Claire Legendreové Pravda a láska lákají českého čtenáře na to, že děj se odehrává v Praze a kniha přináší zajímavý pohled na zastydlou antikomunistickou a nekriticky proamerickou atmosféru, která u nás dominovala ještě více než dvacet let po „sametové revoluci“.

Pravda a láska se rozvíjí v několika rovinách. Jednak je tu ono inzerované...


Majster všetkých literárnych žánrov a skutočný „homo scribens“ všetkými literárnymi i inými masťami mazaný Ľubomír Feldek sa rozhodol pomôcť aj študentom a vyučujúcim literatúry. Urobil to spôsobom jemu vlastným – do najnovšej knihy zahrnul texty, ktoré by mohli podľa neho suplovať dejiny našej literatúry od najstarších čias až po dnešok. Výsledkom tejto nezištnej...
„Diskutovanou otázkou  Slovenska je ešte vždy transformačný proces, od ktorého sa očakávalo, že vytvorí  domácu silnú kapitálovú vrstvu. V skutočnosti sa vytvoril vrstva podriadená zahraničnému nadnárodnému kapitálu. Neoliberálna koncepcia spoločnosti  samoregulujúcej úlohy trhu sa ukázala ako omyl posúvajúci spoločnosť do veľkej hospodárskej a ...

Albert Marenčin: Básnici a rebeli | Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.: Revolúcia alebo transformácia? | Daniel Šmihula: K otázkam medzinárodných vzťahov | Tomáš Želinský: Chudoba a deprivácia na Slovensku | Milan Holub: Reportáže z centier civilizácií | Richard Watson: Budúcnosť – 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

Albert Marenčin: Básnici a...

Všestranne tvorivo disponovaná Inge Hrubaničová (participuje na činnosti viacerých bratislavských divadiel, píše prózu, podieľa sa na zostavovaní normotvorných slovníkových jazykových publikácií) sa najnovšie predstavila knihou glos, publikovaných v denníku SME v období rokov 2010 – 2013 pod názvom Ako zjesť žabu s podtitulom Od slova do slova (Kalligram 2013).
...
„Nepatrím k typu skeptikov, čo hovoria o nejakom súmraku umenia, o tom, že literatúru vytláča internet, televízia, tablety a informatizácia spoločnosti. Práve naopak! Je to uhol pohľadu, no mne sa vidí, že knihy prežívajú nebývalú renesanciu, že kniha je protiváhou, akýmsi protipólom priveľmi razantného nástupu informačných technológií, presily...


Skoro 70 let let po skončení 2.světové války válce si Slováci vzpomněli na svého nejznámějšího vojáka - velitele čs. paraskupiny Anthropoid Jozefa Gabčíka.Nejde ale o iniciativu politiků, ale obyčejných lidí. Na pomník národního hrdiny se lidé skládají jako kdysi Češi na Národní divadlo. Celostátní dobrovolnou sbírkou.

Pomník má vyrůst v Gabčíkově rodné...
David Stuckler je z Oxfordu, Sanjay Basu ze Stanfordu. Na veřejné zdraví jsou experty oba. Ekonomika života a smrti jim vyšla i česky. S podtitulkem Proč úsporná opatření zabíjí. Recese, rozpočty a politika života a smrti.

Perverzní pojetí lidských práv bere na solar: „Zastánci volného trhu a úsporných opatření věří v potřebu...


K najznámejším ruským spisovateľom súčasnosti určite patrí prozaik, dramatik i výtvarný umelec Vladimír Sorokin (1955). V Rusku bol už od svojho vstupu do literatúry ešte v ére ZSSR považovaný za kontroverzného autora, nedávno ho jedno občianske združenie obvinilo z pornografizmu a dalo na súd, ten však nepotvrdil toto obvinenie, hoci pasáže z kníh Marinina...


Prozaička a dramatička Jana Juráňová (1957) vydala ďalšiu pozoruhodnú knihu, románovú novelu Nevybavená záležitosť (Záujmové združenie žien ASPEKT 2013). Uvádza nás do podmanivého sveta starnúcej ženy, ktorá si po smrti svojho manžela hľadá nový životný status. Rozhodne sa opustiť život v Meste (Bratislave), kde žila na desiatom poschodí panelákového domu, a usadí...
„Slováci po Povstaní už neboli ako predtým. Stali sa sebavedomým národom, ktorý razantne vstúpil do demokratickej Európy. Možno sa to bude niekomu zdať patetické, ale je to jednoducho tak. Povstanie vytvorilo predpolie a výrazne posilnilo slovenskú pozíciu v obnovujúcom sa Česko-Slovensku. Z hľadiska hodnotenia Povstania pritom nie je vôbec dôležité,...


Nedávno som opätovne po mnohých rokoch čítal slávnu skvelú satiru francúzskeho spisovateľa Anatolea Francea Ostrov tučniakov. Kniha vyšla prvý raz v roku 1908 a má čo povedať aj v dnešnej dobe, hlavne k súčasnému vývoju na Ukrajine, v Izraeli a o politike USA vo svete.  Polovica knihy je venovaná  nedávnym dejinám a aktuálnemu politickému vývoju v republike...


Prozaička Jaroslava Blažková už od svojho vstupu do slovenskej literatúry v roku 1961 „spravodlivo“ upierala svoju pozornosť jednak na svet dospelých (Nylonový mesiac), ako aj na svet detí (Tóno, ja a mravce); obe knižky vyšli vo vyššie spomenutom roku. Nateraz poslednou knižkou tejto autorky je spomienková próza To decko je blázon s podtitulom Zo spomienok...Recenze knihy Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, přel. Arthur Goldhammer, Harvard, 696 s. London Review of Books, vol. 36, č. 13, 3. července 2014.

V dnešních kapitalistických společnostech „dochází k libovolnému a nespravedlivému rozdílení mezi bohatstvím a příjmy“, a to stejně špatně či hůře než v roce 1930, kdy je Keynes prohlásil za „...
Začiatkom tohto leta vyšlo druhé vydanie knihy Neonacisti a Euromajdan s podtitulom Od demokracie k diktatúre. Kniha analyzuje príčiny bezprecedentného posilnenia ukrajinského nacionalizmu a jeho vplyv na súčasné dianie na Ukrajine.

Autori Stanislav Byšok a Alexej Kočetkov zároveň čitateľovi približujú históriu i súčasné...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984