Archív článkov

Ferdinad Vrábel: Sarajevský atentát. Následnícky pár a Slovensko | Ľuboš Jurík: Dialógy s hviezdami literatúry | Jan Mervart: Inspirace. Pražské jaro 1968 | Sanjay Basu, David Stuckler: Ekonomika života a smrti | Jaroslav Mrázek: Svět očima Samuela O. Huntingtona. Pohled z historickosociologické perspektivy | Zdeněk R. Nešpor a kolektív: Dějiny české sociologie...


Pred pár mesiacmi sa po dlhšom čase opäť otvorila téma vhodnosti existencie oplotenia pred veľvyslanectvom USA na jednom z najkrajších námestí v Bratislave

Impulzom na otvorenie témy sa stala žiadosť Američanov o predĺženie zmluvy o nájme pozemkov pred budovou ambasády, s ktorou sa obrátili na magistrát začiatkom tohto roka. Zmluvu...
„Výskum sa začal v roku 2007 a trvá dodnes. Dostali sme podporu, aj keď nie takú, akú by sme si predstavovali u takého národného stánku, akým je Bojná, ale beží to, robí to SAV a aj slovenská verejnosť už Bojnú pozná.“
Karol Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre a vedúci archeologického výskumu v obci Bojná v rozhovore so...

Noam Chomsky proslul průlomy v lingvistice. Desítky let je i bardem  levicové kritiky poměrů. Před pár dny pobýval u nás. Dva roky stará kniha Hnutí Occupy mu právě vyšla i v českém překladu.

Dedikuje ji „všem 7762 lidem, kteří byli ke dni vydání této knihy zatčeni při akcích hnutí Occupy, počínaje prvními zadrženými 24. září 2011 při...


Milan Kreuzzieger: Kultura v době zrychlené globalizace. Studie k transkulturálnímu obratu. Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2012.

Táto útla knižka vyšla pred viac ako rokom. Autor pracuje v Centru globálních studií, ktoré je spoločným pracoviskom Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty...
„Keď sa dejú takéto veci, nikdy ich netreba podceňovať, púšťať jedným uchom dnu a druhým von. Naopak, treba pozorne počúvať a čítať medzi riadkami. Lebo vždy ide o veľa. Napríklad odstrihnúť časopis, ktorý nám kole oči, od dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Najmä a predovšetkým Slovenské pohľady. Na to nezabúdajme. Že tieto útoky tak...


Vydavateľstvo F. R. & G. kladie dôraz na vydávanie pôvodných básnických, prozaických i esejistických titulov. Jedným z najnovších titulov je i poviedkový zborník slovenských autoriek a autorov Gramotnosť prežitia (F. R. & G. 2013) s hemingwayovským podtitulom (štyridsaťosem poviedok). Predstavilo sa v ňom celkovo 10 osobností poviedkovej tvorby, od známych...
Clark Christopher: Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce | Bohumila Ferenčuhová a kol.: Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko | Jozef Klempa: Denník československého legionára z rokov 1914 – 1920 | Tomáš Bandžuch: Slovenské vize. Velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914 – 1918) | Ferdinand Uličný: Dejiny Slovenska...


Noam Chomsky: Disident Západu | Noam Chomsky: Hnutí Occupy | Thomas Piketty: Kapitál v 21. storočí | Ronald Dworkin: Ríša práva | Robert Menasse: Evropský systém. Občanský hněv a evropský mír |  Andy Thomas: Konspirace. Fakta, teorie, důkazy


Noam Chomsky: Disident Západu

Výbor textů amerického jazykovědce a filosofa...


Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First Century
Harvard University Press 2014, 640 stránMáloktorá odborná kniha sa stane hneď takmer v deň vyjdenia bestellerom ako práca Francúza Thomasa Pikettyho Kapitál v 21. storočí. Kniha vyšla vo francúzštine vlani, jej anglický preklad si túto jar doslova podmanil Spojené štáty. Nie všetkých...
O Rusku
„»Doba komunizmu urobila svoje. No budova sa ešte nezrútila. Ako keby sme sa mali, namiesto oslobodenia, usalašiť v jej troskách,“ týmto varovaním som začal roku 1990 svoj text Ako zmeniť Rusko? [Как нам обустроить Россию?]

V tom čase ľudí zachvátilo horúčkovité sledovanie televízie a zasadnutí Najvyššieho sovietu – v očakávaní, že sa tam už-už otvoria...

V indickom vydavateľstve Aryan Prakashan vyšla v jazyku hindi Antológia slovenskej ženskej prózy. Prekladateľ Amrit Mehta vybral v spolupráci s Etelou Farkašovou ukážky z diel 16 slovenských autoriek. V knihe sú zastúpené Uršuľa Kovalyk, Jana Beňová, Jana Juráňová, Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová, Monika Kompaníková, Veronika Šikulová, Rút Lichnerová, Mária Bátorová,...
„Uvedomujeme si nevyhnutnosť blízkej spolupráce v oblasti médií. Oceňujeme súčinnosť so Slovenskými pohľadmi a Knižnou revue, no s ďalšími profilovými redakciami, rozhlasom a najmä s televíziou je ťažšia reč. Žiaľ, v mnohých ohľadoch  pretrváva ,košiarový‘ princíp: naši autori sú naši a ostatní sú okrajoví... Ba dokonca v niektorých prípadoch sú autori...

Básnik, prekladateľ, literárny kritik, vedec a vysokoškolský pedagóg Igor Hochel (1953) sa predstavuje aj ako prozaik-poviedkar. Vydal poviedkový súbor pod názvom MUCHY (v treťom roku okupácie), MilaniuM 2013.

V jedenástich prózach súboru sa predstavil ako autor, uvádzajúci svojich hrdinov do rôznych výrazne epicky exponovaných situácií, spoločným menovateľom...
„Kvalifikované odhady, s ktorými pracujeme aj my, ale aj orgány Slovenskej republiky, hovoria zhruba o dvoch miliónoch Slovákov v zahraničí. Hoci toto číslo nie je a nemôže byť presné, dá sa povedať, že v zahraničí žije až tretina slovenského národa! ... Slovenských štátnych príslušníkov je oveľa menej, dovolím si odhadnúť, že okolo 300 tisíc...“
...

Richard Marsina: Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie | Peter Kónya a kol.: Dejiny Uhorska | Naďa Johanisová: Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení | Václav Veber: Nikita na trůně. Chruščov v čele SSSR v letech 1953 – 1964 | Matěj Stropnický: Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého...„V novembri 1989 sme mali jedinečnú a neopakovateľnú šancu. Politické garnitúry postsocialistických krajín doplatili na nepripravenosť, naivitu, amaterizmus. Zo začiatku to bol vzácny štýl politiky, vládla diplomacia okamihu. Vtedajšia federálna vláda za dva roky schválila asi 180 zákonov a nariadení, ktoré zmenili orientáciu štátu. Vtedy sa dalo veľa vybaviť...

Viktor Timura: Zamlčané dejiny, Vydavateľstvo Eko-Konzult, 504 strán

Cieľom publikácie je objasniť etnogenézu Slovenov – Slovákov na základe analýzy prameňov antických autorov a interdisciplinárnych poznatkov historických vied (filozofie, antropológie, archeológie, mytológie, kulturológie, historiografie, paleopsychológie, genetických výskumov DNA, sociálno-...

Český básnik, prozaik a dramatik Jaroslav Čejka (1943) vydal románovú fresku Odcizená krajina (Brno, MOBA 2013). Pokúsil sa o obsiahly pohľad do exponovanej časti českých, no nielen českých, ale vlastne československých dejín od II. svetovej vojny až po súčasnosť, teda cca 70 rokov našich dejín. Zužitkoval v nej svoje neobyčajne bohaté životné i politické skúsenosti –...

Gabriela Rothmayerová, Milka Zimková: Dve v tom,
Bratislava, CCW 2012, 240 strán
Foto: Kristína Schreiberová


Dvojknižka Dve v tom dvoch autoriek – Gabriely Rothmayerovej a Milky Zimkovej – svedčí  o jednom: „Čím je dielo lepšie, tým je univerzálnejšie“ (Anton Kret). Juraj Vereš, profesor na katedre novinárstva FFUK v...Spisovateľ Jozef Banáš v rozhovore s Alexandrom Halvoníkom: Zmysel má len prečítaná kniha
„Som rád, že ľudia nenaleteli nežičlivcom Roberta Fica, ktorí ho chceli odstaviť do symbolickej pozície prezidenta. Možno si neuvedomili napríklad fakt, že ak by sa stal prezidentom, tak prestane chodiť na summity Európskej únie, pretože tam pozývajú len najvyšších...

Jozef Honza-Dubnický: Zápisky legionára | Jon Ronson: Oni. Na potulkách s extrémistami | Viktor Timura: Zamlčané dejiny. Pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov | Juraj Halas: Metodológia kritickej sociálnej vedy: Marxova kritika politickej ekonómie | Miroslav Mareš, Štěpán Výborný: Militantní demokracie ve střední Evropě | Milan Holub: Hľadanie súvislostí | Igor Lukeš:...

Postmoderný prozaik ruského pôvodu Vladimír Nabokov (1899 – 1977) stihol napísať okrem svetovo známych próz aj knihu pamätí. Vyšli na Slovensku ako jeho piata preložená kniha pod názvom Pamäť, prehovor (Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2013, preložil Otakar Kořínek). Sám autor v úvode svoju prácu charakterizoval ako „... asambláž osobných spomienok, ktoré...

Marek Hrubec, politický filozof  v rozhovore s Pavlom Dinkom: Príprava na spoločenskú zmenu
Často sa stretávame s tým, že ľudia vyslovujú nespokojnosť so stavom politiky a ekonomiky, no zároveň jedným dychom dodávajú, že nejestvuje nijaká celistvá alternatíva k súčasnému kapitalizmu. Áno, tvrdia, objavujú sa čiastkové návrhy na sociálne zmeny, ale to je málo –...

Po novembri 1989 sa na pultoch kníhkupectiev začali hromadiť publikácie venované hereckým osobnostiam českým a v menšej miere i slovenským. Veľká väčšina z nich nebola určená zasväteným milovníkom divadla či filmu, ale skôr širšiemu kultúrnemu publiku, no miestami už predznamenávala nástup bulváru.

Bezprostredne pred prvým kolom prezidentských volieb sa v ...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984