Archív článkov

Marek Hrubec a Vladimír Špidla predstavia v Bratislave 13. marca 2013 svoju knihu – rozhovor Na ceste k európskej sociálnej únii, pozvánku je v rubrike Podujatia. Pri tejto príležitosti prinášame ukážku z rozhovoru, ktorý v knihe vedú.

Vladimír Špidla (bývalý premiér Českej republiky, predseda ČSSD a európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne...

Stredné vrstvy sa v politickom diskurze skloňujú s takou samozrejmosťou, akoby mali v spoločnosti nespochybniteľné postavenie. Kniha českého sociológa Jana Kellera Sociologie středních vrstev odkrýva, že nepredstavujú ustálenú kategóriu v stratifikačnom systéme, ale sú „prejavom nemenných ašpirácií modernity a výrazom jej až zarážajúcej nestability a krehkosti“. (s. 11) Najnovšia Kellerova...

Kniha Michala Poláka s názvem Hlavou proti vetru je zajímavým autorským počinem tohoto známého původem slovenského žurnalisty, ekonoma a filosofa, působícího jak na Britských ostrovech, tak na slovenské levicové intelektuální scéně. Jedná se sice o publikaci čítající nemalý počet čtyř set třiceti jedné strany, ovšem slohová úroveň předloženého textu jeho poměrnou délku více než kompenzuje. Na...

Koncom minulého roku vyšla
kniha Jozefa Krška
Chcel by byť Boh kresťanom?
Popri odkrývaní súvislostí vzniku
biblických textov je jej prínosom
predovšetkým hľadanie odpovedí
na aktuálne témy vnášané
v posledných rokoch do slovenskej
spoločnosti. Ide o tzv. Vatikánsku
zmluvu a z nej vychádzajúce
čiastkové zmluvy. V troch častiach
prinesieme...

Ondrej Kaščák, Branislav Pupala: Škola zlatých golierov - Vzdelávanie v ére neoliberalizmu | André Maurois: René alebo Život vikomta de Chateaubriand | George Orwell: Deníky II (1940-1949) | Jindřich Dejmek, Jan Němeček, Slavomír Michálek: Diplomacie Československa I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992) | Macho Peter a kolektív: Revolúcia 1848/49 a historická...

Koncom minulého roku vyšla
kniha Jozefa Krška
Chcel by byť Boh kresťanom?
Popri odkrývaní súvislostí vzniku
biblických textov je jej prínosom
predovšetkým hľadanie odpovedí
na aktuálne témy vnášané
v posledných rokoch do slovenskej
spoločnosti. Ide o tzv. Vatikánsku
zmluvu a z nej vychádzajúce
čiastkové zmluvy. V troch častiach
...

Koncom minulého roku vyšla
kniha Jozefa Krška
Chcel by byť Boh kresťanom?
Popri odkrývaní súvislostí vzniku
biblických textov je jej prínosom
predovšetkým hľadanie odpovedí
na aktuálne témy vnášané
v posledných rokoch do slovenskej
spoločnosti. Ide o tzv. Vatikánsku
zmluvu a z nej vychádzajúce
čiastkové zmluvy. V troch...

Jozef Krško: Chcel by byť Boh kresťanom? | Alain Badiou, Nicolas Troung:
Chvála lásky | Richard Marsina: Metodov boj | Jan Keller: Sociologie středních
vrstev | Vladimír Špidla, Marek Hrubec: Na cestě k evropské sociální unii |
Michael Hauser: Cesty z postmodernismu | Michael Hauser: Kapitalismus
jako zoombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků
 

Jozef Krško:...

Priaznivcov detektívnych príbehov z Bratislavy prvej polovice 20. storočia opäť poteší skúsený prozaik Ľuboš Jurík (1947) - už sedemnástou a osemnástou časťou Krimi prípadov reportéra AZ Vlasť je tam, kde nikto nebol; Kto skáče cez kaluže. Tentoraz sa prípady odohrávajú v čase krátko po skončení druhej svetovej vojny. Istou kuriozitou je skutočnosť, že prvý vyšiel celý na pokračovanie v ...

Zopár postrehov k najnovšej knihe Ľuba Olacha Posledné varovanie

Príbeh najnovšej knihy Ľuba Olacha Posledné varovanie je vtipnou novembrovou groteskou  o tom, čo sa má a musí stať, ak sa úplne nepripravení chasníci (v našom prípade revolucionári) úplne laicky chopia laickej predstavy o moci a veľkej ambície z pozadia viesť krajinu spravodlivo k demokracii, teda aj k svetlým...

Špeciálne špinavá robota | Nevôľa, neschopnosť, krátkozrakosť a vlastné góly | Plnoprávne zastúpenie zostáva snom | Nič neznamenajúci štatút „hovorcu“ bez hlasovacieho práva | Bojkotovanie celého tohto nešťastného hókus-pokusu? | Za akého kandidáta by sme asi radi hlasovali?Nečistá politická hra a krátkozrakosť - O zmarenom priamom zastúpení menšín v parlamente - „Oní-iní-...

Herečka a spisovateľka, novinárka a spisovateľka. Obe samotárske vo svojom uvažovaní, obe otvorené  pri jeho odovzdávaní. Herečka si svoje monodrámy a scenáre píše po celý tvorivý život sama a odovzdáva na príležitostnom javisku, lebo stálu scénu nemá. Novinárka sa svojím postojom a názormi dostala do rozporu s mainstreamom, a tak jej eseje, glosy, komentáre v centrálnej tlači nenájdete. Nie...

Albert Marenčin: Čo nevošlo do dejín Milka Zimková, Gabriela Rothmayerová: Dve v tom. Dialógy. Kontexty Laco Novomeský: Dom, kde žijem Tariq Ali: Osa naděje: Chávez – Castro – Morales – Correa Jan Rovenský a kol.: Krize a politické křižovatky. Rozhovory s českými politickými teoretiky Émile Zola: Doktor Pascal


Albert Marenčin: Čo nevošlo do dejín

„Spomienky na moje...

Ľubomír Olach

Dorothy Sayersová povedala, že človek nemôže napísať román, pokiaľ nemá čo povedať o živote. Isteže, románu by potom vážne chýbalo to podstatné – silný skutočný zážitok. V prípade románu Ľuboša Olacha Nádenník pera vo francúzskych službách je jasné, že autor má silný zážitok, a to ten najskutočnejší – svoj životný, čiže má čo povedať o živote, a to nie iba o tom...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984