Reklama
Reklama

Archív článkov

Hladinu pomerne dobrých vzťahov v strednej Európe z času na čas narušujú niektoré nekvalifikované výroky z rôznych strán motivované najrôznejšími pohnútkami, ktoré však pri hlbšej analýze nie je ťažké odhaliť a ani tie výroky vyvrátiť. Naposledy sa tak stalo vo vyjadreniach nie hocikoho, ale predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra, na okraj „Benešových“ dekrétov a ...

Z mediálno-politických vyjadrení je známa fráza „dejiny píšu víťazi“. Najväčšia vojna v ľudských dejinách – druhá svetová vojna – umožňovala hneď po svojom konci rozdielnu interpretáciu jej udalostí a výsledkov. Napokon v meniacich sa politických pomeroch sa aj na Slovensku písali dejiny druhej svetovej vojny rozličnými spôsobmi. Bojovalo sa na našom území a slovenskí...

S blížiacimi sa oslavami výročia konca druhej svetovej vojny sa v niektorých médiách na Slovensku začala zintenzívňovať kampaň na prepisovanie histórie. Niet pochýb, že táto kampaň má už určitú tradíciu a na Slovensku sa prejavuje hlavne pokusom stavať Sovietsky zväz na úroveň nacistického Nemecka ako rovnocenný totalitný režim. Rozšírená je tiež predstava, že popri...

V nedávnych dňoch som si so záujmom prečítal v .týždni krátky historický výlet Martina Mojžiša „O slobode? Nie!“, v ktorom už v nadpise dal jasnú odpoveď na otázku, či sme boli „stalinským Ruskom“ v roku 1945 oslobodení alebo dobytí.

To „stalinské Rusko“ (zrejme ide o ZSSR, ale načo do toho zaťahovať tie „okupované“ zväzové republiky, však?)...