Reklama
Reklama

Archív článkov

Na území Sýrie i Iraku prebiehajú nové silné boje s Islamským štátom (ďalej len IŠ). Mediálno-politický hlavný prúd o téme informuje skreslene, lebo nie je ochotný priznať  vplyv USA na vzniku a pretrvávaní fenoménu IŠ. Ide totiž o jeden z veľkých problémov blízkovýchodnej politiky Washingtonu (a jeho spojencov), ktorý vychádza z nerealistického, pritom zištného pohľadu...

Rusko je v posledných mesiacoch objektom zvýšeného záujmu Európskej únie. Všetko by bolo v poriadku, keby tento záujem neskĺzal čoraz väčšmi do strašenia ruskou hrozbou a výziev do pritvrdzovania vo vzťahoch s Ruskou federáciou.

Vyvolávanie ducha ruskej hrozby sa stalo „exkluzívnym“ doplnkom prezidentskej volebnej kampane v USA, kde ho do...

Neočakávané zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA skrýva okolnosti, o ktorých sa v západnej mediálno-politickej diskusii nehovorí. Zvýrazníme z nich spupné presvedčenie o neprekonateľnosti sily peňazí spojených s manipuláciou verejnej mienky, ktoré je atribútom neoliberálnej globalizácie na západný spôsob. Doplníme neúctu k voličom, záujem o ktorých sa prejavuje len...

Každá politická krajnosť – natvrdo vyjadrené extrémizmus – skôr či neskôr prinesie svoje trpké plody. Kto sledoval kampaň v tohtoročných prezidentských voľbách v USA a spoľahol sa na informácie a komentáre zo západných médií hlavného prúdu, získal príliš jednostranný, krajný, teda extrémny pohľad na jej priebeh. Tí, čo si pamätajú o niečo viac, by mohli povedať, že to...

Téma Ukra­jiny sa v kompli­kovanej medzinárodnopolitickej situácii os­tatných mesia­cov napriek svojej zložitosti a rozsiahlosti ako­by strácala z po­predia mediálno-politickej pozornosti. Zatieňuje ju sýrska kríza, migračná vlna do EÚ, potenciálny terorizmus, ale aj brexit a možno i dramatická a špinavá prezi­dentská kampaň v USA.

...

Možnosť riešiť sýrsku krízu iným spôsobom, ako si svet pod „americ­kou čižmou“ zvykol v poslednom štvrťstoročí, sa naskytla v septem­bri 2013. Vtedy sa najmä vďaka akti­vitám ruskej diplomacie podarilo od­vrátiť chystaný vojenský zásah USA proti Sýrii.

USA sa prvý raz od konca studenej vojny stretli s tým, že štát, na ktorý za­merali svoje...

Začneme pateticky – zraky a sluchy sveta sa znovu upierajú k Moskve. Všetok pátos sa stratí, keď zistíme, čo sa dnes za tým skrýva. Nejde o nijakú kultúrnu či umeleckú záležitosť, ale o šírenie negatívneho obrazu Ruska, ktorý má vyústiť do jeho diskreditácie.

Napriek rozdielnosti správ vidieť, že je to činnosť, ktorá má za cieľ vytvárať o ...

Zjednotenie Nemecka (ktorého rýchlosť britskí, ale najmä francúzski politici príliš nevítali, možno cítili, či priam sa obávali, že sa tam ešte zvýši vplyv USA a to netušili zánik ZSSR) z neho urobilo najvplyvnejší štát Európskych spoločenstiev, neskôr EÚ. Súčasné Nemecko predstavuje aj svojrázny barometer trendov a tendencií v európskej politike, ktoré sa prejavujú...


Výsledok referenda o vystúpení Veľkej Británie z EÚ ukazuje protirečivosť, do ktorej dostala Európsku úniu závislosť od finančno-právno-informačných nadnárodných kruhov spojených s anglo-americkým svetom. Európske elity majú neodškriepiteľný podiel na viacrozmernej kríze, ktorá nastala. Krízu však azda ešte vo väčšej miere ovplyvnila okolnosť, že z EÚ sa v sociálno...

Jubilejné desiate vydanie správy – štúdie o Globálnom mierovom indexe s podtitulom Desať rokov merania mieru, ktoré vyšlo tento týždeň, v podmienkach narastania hysterickej agresívnej rétoriky Západu zrejme vôbec nebude zaujímať médiá hlavného prúdu. Voči zostavovaniu rôznych rebríčkov na základe nejakého súhrnného číselného vyjadrenia – indexu, vytvoreného z diskutabilne vybraných...

Rokovania o Transatlantickom obchode a investičnom partnerstve (v skratke TTIP podľa prvých písmen anglického znenia dokumentu) medzi USA a EÚ prebiehajú už od roku 2013, ale zatiaľ nepriniesli významnejšie výsledky. Text dohody mal byť pripravený do konca roku 2014, potom sa posunul o rok neskôr. Dnes je už jasné, že to nebude ani do konca funkčného obdobia prezidenta B...

Korene rusofóbie možno nájsť vo vojnových udalostiach v 19. storočí. Ide najmä o obdobie po krymskej vojne, ktorú zakončila Parížska mierová zmluva v roku 1856. Znamenala však aj koniec európskeho koncertu veľmocí vo svetovej politike. Nasledujúci vývoj priviedol Európu k vypuknutiu prvej svetovej vojny, ktorá kruto poznačila celý svet.  

Od...

V posledných rokoch pribúdajú v Európskej únii ťažkosti v politickej ekonomickej, sociálnej i kultúrnej oblasti. Nejde len o malú efektívnosť činnosti politických elít a byrokratickej mašinérie EÚ, ktorá vyvoláva rastúcu nespokojnosť medzi jej občanmi a zosilňovanie euroskepticizmu. Najnovšie je to aj otázka, čo  bude po referende 23. júna 2016 vo Veľkej Británii o ...

V ukrajinskej „pomajdanovskej“ dráme sa začalo nové dejstvo, ktoré nenaznačuje, že by sa blížil jej koniec. Zdá sa skôr, že sa komplikuje (chaotizuje?) pohyb v bludisku, z ktorého v tejto mocenskej konštelácii nieto východiska.

Sily zo zahraničia podporujúce „pomajdanovskú“ vládu, nechcú otvorene pripustiť, že stavili na zlého koňa. Kyjevská...

Politika v USA na Blízkom východe minimálne od začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia neskrývala, že v nej nejde o riešenie problémov. Strategickým cieľom bolo vytvárať možnosť zasahovať v regióne. Dôkazy, že by sa „arabská jar“ organizovala pod taktovkou USA, nenájdeme. Vývoj po jej začiatku však naznačuje, že išlo o procesy, ktoré zneužili zložitosti sociálno-...

Ako už tradične bola na tlačovej konferencii zverejnená koncentrovaná informácia o vojenských výdavkoch za predchádzajúci rok z novej ročenky SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Údaje, s ktorými experti vystúpili 5. apríla 2016, konštatujú, že sa skončil pokles vojenských výdavkov vo svete, ktorý trval len krátko, v rokoch 2011 – 2014. Pokles mal...

V politickom kolotoči pred voľbami prezidenta USA sa uskutočnil 1. marca tzv. volebný superutorok, ktorému venujú médiá hlavného prúdu nadmernú pozornosť. Išlo o primárne voľby a caucusy v 13 štátoch USA (pritom v desiatich boli primárne voľby oboch politických strán a v troch ich robila len jedna strana alebo to boli caucusy). Nejde teda ani o štvrtinu celkového počtu...

V malých štátoch je v predvolebných kampaniach o zahraničnú politika spravidla okrajový záujem. Na Slovensku sa kabinetne (bez referenda a po silnom „masírovaní“ verejnej mienky) rozhodlo o vstupe do NATO, ktoré sa stalo oporným stĺpom našej zahraničnej orientácie v bezpečnostnej oblasti. Druhý pilier našej vonkajšej orientácie predstavuje EÚ, vstup do ktorej potvrdilo...

Predpokladá sa, že ani jeden z vážnych problémov svetovej bezpečnosti (ani politiky či ekonomiky) sa v roku 2016 nevyrieši, ale môžu vzniknúť nové. Žiadna veľmoc neohlasuje veľké zmeny, ale mediálno-politicky sa v kruhoch blízkych Washingtonu a NATO „straší“ najmä nárastom vojenskej sily Moskvy (i Pekingu).

Protirečivý dopad americkej prezidentskej predvolebnej...

Rok 2015 sa do svetových dejín zrejme nezapíše dobre. Najmä z hľadiska bezpečnosti sa stal v tomto storočí dosiaľ jeho najhorším rokom. Nechceme napomáhať šíreniu „alarmizmu“, ale výrazne prevládli negatívne procesy. Ukážeme na vybrané z nich, ktoré najviac znepokojili politikov, médiá, odborníkov, ale aj bežných ľudí.

Dve dohody – diplomatické úspechy nepokojného...