Reklama
Reklama

Archív článkov

Dve námestia v jednom. Tak znie titulok stĺpčeka v Bratislavských novinách zo 4. októbra 2019. Autor (bn) v ňom komentuje, presnejšie jednoznačne podporuje rozhodnutie staromestských poslancov, ktorí schválili návrh primátora Valla na odkrojenie časti Námestia Slovenského národného povstania (SNP). Odkrojok vymedzený Starou tržnicou, Manderlákom, Domom kultúry a...

Skončil sa rok 2018. Stý rok od vzniku Česko-Slovenska. Nezabudnuteľný rok. Pre koho ako. Na západ od rieky Moravy určite áno. Svätilo sa takmer denne a 28. október 2018 v Prahe nebolo možné prehliadnuť. My na Slovensku sme tiež nezabudli, ale 30. október v Martine, ktorý pred sto rokmi trval dva dni sme už večer slávili v Ružomberku. Asi na počesť jedného zo...

Oslavujeme (presnejšie poniektorí si pripomíname) sté narodeniny Slovenska. Slovensko sa zrodilo z Uhorska. Pôrodníkom boli štáty Dohody, víťazi v prvej svetovej vojne. Novonarodené Slovensko by samostatne neprežilo, preto cisárskym trianonským rezom prišli na politické svetlo sveta hneď dvojičky: Česko a Slovensko.

Uhorsko bolo od samého...

Slovenská republika je suverénny, zvrchovaný štát so všetkými znakmi, ktoré k tomu patria. Okrem územia v medzinárodne rešpektovaných hraniciach disponuje i základným legislatívnym kódexom – Ústavou. Ale aj niektorými ďalšími symbolmi: vlajka, pečať a pod. Často sa zabúda či nedoceňuje prítomnosť takého atribútu štátnosti, akým je jazyk, štátny jazyk. V Slovenskej...

Slovo chce byť plnohodnotné médium dneška a tak sa nevyhýba ani takému žánru akým je anketa. Dlhé roky ponúka svojim čitateľom možnosť vyjadriť názor v skratke na vybrané momenty spoločenského diania doma i v okolitom svete. Pochopiteľne ich obsah je v súlade s politickou orientáciou Slova. Ponúkame stručný prehľad ankiet Slova z minulého roka a krátke zovšeobecnenia....

Rok 2016 znamenal pre Slovensko významný medzinárodný presah – konečne sme „šéfovali“ EÚ. Otázky týkajúce sa výsledkov nášho predsedníctva boli aj v našom anketovom hľadáčiku. Aj preto sme sa v druhej polovici augusta spýtali na názor/očakávania ohľadne bratislavského samitu EÚ. Najviac z čitateľov – až 56% – sa vyjadrilo, že vrcholové stretnutie šéfov EÚ v Bratislave...

Vyhodnotenie ankiet Slova za rok 2015 som končil slovami: „Na záver trochu predvolebného optimizmu. Posledná téma ankety v roku 2015 sa venovala slovenskej volebnej prognostike. Na otázku: Kto v slovenských parlamentných voľbách v marci 2016 zvíťazí, získala najviac, a to až 59%, odpoveď: Smer-SD vyhrá prostou väčšinou. Druhá najfrekventovanejšia odpoveď, 35%, bola –...


Po tieto dni sa rozhodli „naše“ médiá pustiť medzi slovenský čitateľský a divácky plebs niekoľko zásadných správ o vyjednávanej dohode s poetickým názvom „Cezatlantické obchodné a investičné partnerstvo“ (po anglicky TTIP).

Verejnosť sa tak v nedeľu (28. 8. 2016) od nemeckého vicekancelára Sigmara Gabriela dozvedela, že rozhovory o...


Britské referendum  sa skončilo. Zabili nám Európsku úniu, konštatujú niektorí v súlade so slovami českého klasika. Je to skutočne tak? Alebo len dočasný ústup z integračných pozícií? Dúfam a verím v druhú alternatívu. Myšlienka európskej vzájomnosti má opodstatnenie.

  Kresba: Ľubomír Kotrha

V júni 2014 som napísal zopár...

Škoda, že slovenský parlamentný systém a najmä zákon o voľbách sa neinšpiroval kolískou demokracie – Gréckom. Tam víťaz (strana, ktorá získa najvyšší počet voličských hlasov) dostáva bonus, 50 mandátov ako prémiu. U nich je v parlamente 300 poslancov, u nás o polovicu menej, ale aj 25 bonusových poslaneckých mandátov by určite uľahčilo naše povolebné rokovania......

Tretia časť stručného zhodnotenia výsledkov čitateľských ankiet v Slove v roku 2015. Tento raz je zameraná na vnútorné témy, takrečeno slovenské, národné. Niektoré až zľudoveli. Rodina. Dôchodky. Trianon. Nech vás nemýli otázka Trianonu a iné vzťahy k výrazne politicky aktívnej národnostnej menšine na Slovensku. Slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské súvislosti sú skoro...

Svet za hranicami nebýva stredobodom aktívnej slovenskej pozornosti. Vysvetlenie nášho zápecníctva je pomerne prijateľné. Vedomú, verejnú a suverénnu(?) zahraničnú prax robíme len 23 rokov. Dokonca dávam otáznik k uvedeným prívlastkom, ale to je možno len taká moja slovenská malosť. Tí, čo robia zahraničnú politiku na troch vŕškoch pod dvojkrížom, takéto mindráky...

V uplynulom roku ponúklo Slovo svojim priaznivcom viac ako dve desiatky anketových tém na vyjadrenie názorov. Otázky adresované čitateľom reflektovali aktuálne témy domáceho a predovšetkým zahraničného života. V nasledujúcich textoch ponúkame prehľad vyjadrení vašich názorov a ich zhodnotenie. Prvý blok minianalýzy predstaví témy európskej migračnej krízy a gréckej „...

Najstaršie premostenie Dunaja v Bratislave nesie v súčasnosti netradičné a neopakovateľné pomenovanie „Starý most“. Pôvodnému Mostu (cisára pána) Františka Jozefa, za našej (slovanskej) prvej republiky známemu ako Štefánikov most ukončili jeho preklenovaciu funkciu nemecké fašistické vojská v roku 1945 násilne. Vyhodením do vzduchu a následným potopením do Dunaja....

Švejk pred sto rokmi tiahol na Belehrad, jeden slovenský politik pred asi desiatimi rokmi na Budapešť a teraz takmer celá „naša svojim národom verná“ Európa (zatiaľ len) kričí: na Brusel. Žeby osudová príťažlivosť písmena B? Skôr nedostatok tolerancie. Ak tomu celkom dobre nerozumiete, tak použijem výklad tohto cudzieho pojmu v slovenčine – znášanlivosť, trpezlivosť;...

Ešte necelý týždeň (do 15. júna 2015) sú otvorené východy z herní pre viac ako milión našich občanov. Vtedy sa dvere druhého dôchodkového piliera smerom von zatvoria, kúra odvykania závislosti na gamblerstve s finančnou dostatočnosťou v starobe končí. Odvtedy hráči pri každoročnom zúčtovaní budú dúfať, že rozbijú bank bohatej staroby. Niektorí šťastlivci určite áno, ale...

Aktívni čitatelia Slova v poslednej dekáde tohtoročného januára v tradičnej ankete odpovedali na otázku: „Zúčastníte sa referenda iniciovaného Alianciou za rodinu?“. Svoj názor vyjadrilo viac ako 185 účastníkov. Výsledky naznačovali, že skoro tretina sa chce referenda zúčastniť (31 %). Z nich sa okolo 90 % chystalo odpovedať na všetky tri referendové otázky – áno. (...
Slovenská verejnosť, a to aj odborná, zastáva väčšinový názor, že „svetlá“ budúcnosť Slovenska má svoje zdroje v úzkom napojení a prepojení na priestor európskeho kontinentu. Organizačným vyjadrením tejto myšlienky je existencia Európskej únie. Dokazujú to aj opakované výsledky eurovýskumov. Miera slovenskej podpory EÚ patrí k najvyšším. V nasledujúcich...

Busta Samuela Tešedíka v centre Budapešti na Košútovom námestí oproti Parlamentu.

V posledných dňoch média živia „kauzu Tešedíkovo – Pered“. Ide o snahu niektorých radikálov z radov občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti premenovať obec Tešedíkovo na Pered. Pritom aj dnes sa táto obec v maďarčine menuje Pered a nie Tessedikfalva, čo...

Pomníky a pamätné tabule J. Esterházyho do Košíc či inde nepatria. Táto je v Komárne, text sa začína Gróf... ešte že šľachtické tituly sú už deväťdesiat rokov u nás zakázané.

Uprostred tohtoročného mája sa v Budapešti odohral ďalší pokus o akési blahorečenie predvojnového a vojnového menšinového politika v Československu Jána (Jánoša)...

Ako samozvaný odborník na slovensko maďarské vzťahy som si zo záujmom prečítal blogový príspevok nášho ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí s názvom „Prečo „nebonzujeme“ či nezatíname päste“. Príspevok, v ktorom sa pán minister pri svojom prvom výročí druhého mandátu zamýšľa nad kvalitou často horúcej výmeny názorov ponad Dunaj. Sám píše: „V tomto kontexte...

Nemôžem si nepovšimnúť viaceré významy pojmu vlastenectvo (a ich rozdielne vnímanie), ktoré vyplývajú najmä zo subjektívnosti prístupu „realizátorov“ vlasteneckých chúťok. Z rôznorodosti ich teoretických zakotvení či všednosti každodennosti. A predovšetkým z ich ideovo-politickej orientácie. A nie nepodstatný je aj fakt, akými národnými farbami je vlastenectvo natreté....

Slovenská skutočnosť je rôznorodá, pestrá, pútava i zahanbujúca. Ale informovanie o slovenskej skutočnosti, jej sprostredkovanie občanovi prostredníctvom akýchkoľvek nosičov správ je ukrutne ukrutné. Doslova kanálové ako obsah mnohých neinformačných kanálov. V tomto týždni sa okrem inej špiny opäť dostala na pretras otázka nášho zdravia, presnejšie možnosti zvýšenia ziskovosti ziskožravcov (...

Už je to dvadsať rokov, čo prestal existovať spoločný štát Čechov a Slovákov. Áno, skončil, zanikol! Všimnite si, že vo verejných odborných či laických diškurzoch častejšie používame slovesá: spoločný štát sa rozdelil, rozpadol či dokonca, že sa Slovensko odtrhlo a Česko zmenšilo. Bol to však zánik. Tak tento proces pomenúva aj ústavný zákon, v ktorého preambule sa píše: Federálne...

Neprajnosť maďarského prostredia voči vlastným nemaďarským menšinám je fakt. Dokumentuje to aj výučba dejín, ktoré boli stáročia spoločné.Po ročnej pauze usporiadal Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2012 v Mlynkoch za účasti viac ako 90 zástupcov občianskych organizácií, slovenských samospráv a škôl v Maďarsku opäť konferenciu na tému:...