Reklama
Reklama

Archív článkov

Podstatná časť rozhovoru s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom, ktorého preklad uverejnil český portál Levá perspektiva.

LP: 29. července odvysílala rozhlasová stanice Sto Kokkino, politicky blízká straně SYRIZA dlouhý rozhovor s řeckým premiérem. Nyní se souhlasem stanice zveřejňujeme podstatné části tohoto rozhovoru, což nabízí jedinečnou příležitost...

Pravé libreto nátlaku na Řecko očima laureáta Nobelovy ceny

Na téma, k čemu jim řecký dluh je, už kápli božskou i lídři Evropské unie. Píše Joseph Stiglitz, laureát Nobelovy ceny a hlavní ekonom Světové banky ve výslužbě. „Libě ta odpověď nezní: víc, než o penězích a ekonomice, to totiž je o moci a demokracii.“

...Do dnešného dňa, teda 16. júna 2015  je pod iniciatívou takmer 4 000 podpisov ľudí z 19 krajín, z toho piatich mimoeurópskych. Najpočetnejšie sú, samozrejme, podpisy ľudí zo Slovenska a z Českej republiky, treťou dosť početnou skupinou sú podpísaní dolnozemskí Slováci zo Srbska. Dva a viac podpisov, či už Čechov alebo Slovákov žijúcich alebo pôsobiacich v ...

Es droht eine neue globale Konfrontation. Die internationale Ordnung liegt in Trümmern. Die Großmächte untergraben langfristig die zu geltenden Vertragsregeln durch Zweckinterpretationen, durch Missachtung von Prinzipien einer friedlichen Koexistenz und durch eine rücksichtslose militärische Aggression. Als Folge gibt es Chaos, Heuchelei und Willkür in internationalen...

Świat znalazł się niebezpiecznie blisko nowej globalnej konfrontacji. Porządek międzynarodowy legł w gruzach. Przywódcy od dawna podkopywali postanowienia umów międzynarodowych posiłkując się ich błędną wykładnią, ignorowaniem zasad współżycia międzynarodowegoi bezwzględną agresją wojskową. Efektemsąznamiona chaosu, hipokryzji i samowoli w stosunkach międzynarodowych....

A világ vészesen közelít egy új globális konfrontációhoz. A nemzetközi rend romokban hever. A nagyhatalmak régóta aláássák a szerződésekben rögzített szabályokat céltudatosan értelmezve, figyelmen kívül hagyva a békés egymás mellett való élés elveit, sokszor öncélú katonai agresszióval vegyítve. Az eredmény káosz, képmutatás és önkényesség a nemzetközi kapcsolatokban....

Мир опасно приближается к новой глобальной конфронтации. Миропорядок - на грани развала. Супердержавы все чаще и чаще нарушаютпринятые правила мирного сосуществованиясвоим субъективным толкованием, игнорированием и, наконец военной агрессией. В споре о том, куда мы за последнюю четверть века пришли, никто не безвинен. Но все сходятся в одном:все хотятмира. Однако не все...

The world got dangerously close to a new global confrontation. The international order is in ruins. The superpowers have long been undermining the rules enshrined in treaties through purposeful interpretation and ignorance of the principles of peaceful co-existence and ruthless military aggression. This has resulted in chaos, hypocrisy and arbitrariness in international...

Svět má nebezpečně blízko k nové globální konfrontaci. Mezinárodní řád je v troskách. Velmoci dlouhodobě podkopávají smluvně zakotvená pravidla účelovým výkladem, ignorováním zásad mírového soužití i bezohlednou vojenskou agresí. Výsledkem jsou projevy chaosu, pokrytectví a svévole v mezinárodních vztazích. Hledat viníka za stav, do kterého jsme se za posledních...

Videozáznam: Michael AugustínVyhlásenie
Národnej rady Slovenskej republiky
k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny
a víťazstva nad nacizmom a fašizmom

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením zo 7. mája 2015 číslo 1715

Národná rada Slovenskej republiky považuje víťazstvo nad nacizmom a fašizmom v druhej svetovej...
Zjednotení za mier je medzinárodná mierová iniciatíva, ktorá spája všetkých ľudí dobrej vôle v spoločnom úsilí za mier, porozumenie a spravodlivosť. Zrodila sa na Slovensku pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny s cieľom hľadať účinnejšie formy medzinárodnej bezpečnosti a zabrániť vzniku ďalšieho svetového konfliktu. Jej programový dokument vydaný 6. mája 2015 vyzýva na...

Status na FB: Pripájam svoj dnešný 40-minútový parlamentný prejav, v ktorom som sa zásadne vyjadril ku kauze Váhostav. Zdôraznil som, že budem rád, ak Široký skončí v base, ale my nie sme policajný štát a vyšetriť to celé musí nezávislý prokurátor, nie parlament či vláda. Teraz ide o to, pomôcť živnostníkom a do budúcnosti úplne zmeniť hlúpe voľno-trhové nastavenie...

Uverejňujeme uznesenie, ktoré prijala Sociálnodemokratická strana Nemecka na novoročnom zasadnutí predsedníctva v Nauene. Tento dokument SPD o novej východnej politike zmierňovania napätia obsahuje požiadavky na vyriešenie konfliktu na Ukrajine: zákaz dodávok zbraní a zrušenie sankcií ako predpoklad  a dodržanie dohôd Minsk 2 – východiska pre mier v tejto krajine. V ...

Uverejňujeme memorandum konferencie Cesty k mieru, ktorá sa konala ako spoločná iniciatíva Nemecko-ruského fóra a Nemecko-ukrajinského fóra pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Košiciach 6. a 7. marca 2015. Konferenciu organizačne pripravil Inštitút  Analýzy – Stratégie - Alternatívy (ASA).  V ďalšom príspevku prinesieme dokument SPD o novej...

V dňoch 3. – 4. februára 2015 sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli konala veľká medziparlamentná konferencia v rámci tzv. Európskeho parlamentného týždňa (European Parliamentary Week). Tento formát združuje poslancov z národných parlamentov EÚ, ako aj predstaviteľov Európskeho parlamentu, aby spolu diskutovali o ekonomických opatreniach a sociálnych otázkach v EÚ. Národnú radu...