Reklama
Reklama

Archív článkov

Odišiel Jiří Pelikán. Muž s láskavým úsmevom, taktným vystupovaním a hlbokým socialistickým presvedčením. Do môjho života vstúpil dvakrát. Prvý raz v legendárnom roku 1968, keď som mal 16 rokov a ako študent Strednej všeobecnovzdelávacej školy som ho sledoval vo funkcii riaditeľa Československej televízie. Bol jedným z hlavných a najpresvedčivejších nositeľov myšlienky...

Pri rozlúčke s 20. storočím nepochybne budeme svedkami, že pri jeho hodnotení bude reč najmä o dvoch svetových vojnách, ktoré spôsobili o. i. pád solídnych ríš a vznik nových štátnych útvarov. Medzi udalosti tej druhej pri všetkej skromnosti patrí aj SNP. Preto nie je neaktuálne položiť si otázku, či možno ešte vôbec vyriecť nejaké slovo proti starým lžiam retardovaných...

"Právo praktizovať regionálny alebo menšinový jazyk v súkromnom i verejnom živote je nepremlčateľným právom," hovorí preambula Charty o regionálnych a menšinových jazykoch. Ratifikácia Charty sa vďaka tejto preambule stala vo Francúzsku veľmi zdĺhavou a bolestnou záležitosťou. Táto etapa politického života je zároveň i dôkladným testom pre "kohabitáciu", ako nazývajú Francúzi...

SNP nepochybne bolo zásadným politickým zlomom. Preto neprekvapuje jeho polarizované hodnotenie, pohybujúce sa od najčernejšieho dňa až po najvýznamnejšiu udalosť novodobých slovenských dejín. Je samozrejmé, že bolo čiernym dňom histórie pre arizátorov, gardistov, kolaborantov s nacizmom a popredných predstaviteľov ľudáckeho režimu. Takáto charakteristika SNP z ich strany je...

Problematika národnostných menšín už dávno nie je vnútornou záležitosťou suverénneho štátu, ale stáva sa jednou z ťažiskových otázok európskej integrácie. Od spolunažívania národov, národností a etnických skupín priamo závisí úspech zjednocovacieho procesu na starom kontinente. Preto je dôležité, aby sme pri posudzovaní kontroverzného návrhu zákona o používaní jazykov...

Iba môj záväzok nadstraníckosti daný pri kandidatúre na úrad prezidenta SR mi nedovoľuje zúčastniť sa na dnešnom rokovaní I. kongresu Strany občianskeho porozumenia. Týmito slovami vysvetľoval v pozdravom liste Rudolf Schuster svoju neprítomnosť na bratislavskom sneme strany, ktorú pred vyše rokom zakladal.

Hoci sa Schuster v liste delegátom poďakoval...

Do učebníc sa G.B. Shaw dostal spolu s iným Írom, Oscarom Wildom. Obaja na začiatku tohto storočia priniesli do britských a neskôr svetových divadiel originálny sarkastický humor vysmievajúci sa z najvyšších britských vrstiev. Obaja boli nielen majstri jazyka, ale aj paradoxu. G. B. Shaw sa však snažil priniesť ešte čosi navyše, nové myšlienky o spoločnosti, sčasti dokonca...

Ak si vezmete za základ ďalšieho uvažovania nad obsahom tohto novinárskeho prejavu začiatočné písmená troch slov z titulku, spoločne dospejeme k poznaniu, že ich spojenie nám dáva názov jedného z parlamentných subjektov. Slovenská národná strana (SNS) sa svojimi vnútornými problémami pomaly približuje k stavu vzťahov vo vládnej koalícii.

Takzvaní...

Narodenie dieťaťa obyčajne sprevádza obrovská radosť. Dieťa, ktoré sa narodilo v uplynulých dňoch kdesi vo svete, však ľudstvu radosť neprináša. Pripomína nám totiž neľútostnú skutočnosť, že ľudský rod sa rozrástol na šesť miliárd osôb.

Ešte sme sa ani nespamätali z ohromujúceho čísla päť miliárd ľudí, už nás štatistika šokovala novým rekordom....

Azda nič tak v poslednom čase nerozbúrilo hladinu verejného záujmu ako minulotýždňový predaj spoločnosti Arad. Vyslovovali sa rozličné názory a stanoviská, odznelo nejedno silné slovo, hľadal sa vinník. Rekapitulujme teda.

Spoločnosť Konsorcium IPB - AII, ktoré je súčasťou IPB Group, odkúpila stopercentný podiel v akciovej spoločnosti Arad, ktorej...

V ostatnej dobe sa vo vyspelých krajinách sveta veľmi intenzívne diskutuje o dopadoch niektorých, doteraz širokej verejnosti menej známych chemických látok na ľudský organizmus. Táto diskusia niekedy prerastá do hystérie hlavne preto, že najmä z oblasti výroby potravín sa verejnosť často dozvedela veľmi znepokojujúce, ba alarmujúce informácie.

Ako sa...

Akútnosť ostrých polemík okolo koncipovania zákona o menšinových jazykoch podčiarkuje aj to, že je to svojho druhu podmienka pre prijatie SR do prípravnej fázy európskych integračných procesov. U nás majú osobitnú históriu.

Zrod SR chápali nacionalistické subjekty ako príležitosť napraviť historické krivdy z minulosti. Prakticky väčšina slovenských...

Vo verejných vyjadreniach slovenských politikov sa často stretávame s vyjadreniami, ktoré zdôrazňujú, že vec sa "zhoduje" sama so sebou. Často teda počujeme, že "situácia je taká, aká je", "ľudia sú takí, akí sú". Tieto výroky sú podivnou zmesou realizmu a rezignácie, uznania skutočnosti a zbavovania sa zodpovednosti za danú situáciu. Na tieto vyjadrenia by sme nemali reagovať...

Tak sa odborári rozhodli, že "to zmetú". Mal by to byť výsledok vojny proti vláde, ako pred týždňom povedal šéf KOZ Ivan Saktor pre denník Slovenská Republika. Voľby naozaj priniesli zmenu, ako to sľúbili ich víťazi. Z donedávna tichých a nerazantných odborov sa stal najväčší protivládny bojovník a reprezentant záujmov pracujúcich. Ich lídri sa odvolávajú na "tlak zdola", ale...

"Vyhliadky na občiansku vojnu" už dávnejšie nahradili akúkoľvek víziu "konca dejín" a namiesto nádeje, že aliancia demokracie a trhovej ekonomiky povedie k večnému mieru, ideme v ústrety svetu, ktorý je drásaný novými a novými konfliktmi.

Stručne, deväťdesiate roky ukázali, že optimistická eschatológia, ktorú formuloval Francis Fukuyama, bola len...

Pred prezidentskými voľbami, v čase moratória, vystúpil v STV premiér Mikuláš Dzurinda a vyslovil sa v prospech koaličného kandidáta - podobne ako kritizovaný Ivan Gašparovič pred parlamentnými voľbami. Médiá zverejnili obsah telefonátov predsedu SDK s Petrom Kresánkom a Vladimírom Miškovským, ktorý svojou úrovňou pripomínal legendárny rozhovor Ivana Lexu s Ľudovítom Hudekom....

Keď sa raz historici pokúsia charakterizovať posledné desaťročie nášho storočia, tak trh sa určite bude javiť ako jeden z intelektuálnych totemov tohto obdobia. To, čím boli práva človeka pre Francúzsku revolúciu, tým je trh pre naše desaťročie.

To znamená, že idey, ktoré sú spojené s trhom sa stali ústrednými zložkami vládnucej ideológie. Ideologické...

Minister Pavel Koncoš sa teda postaví na čelo roľníkov, keď pôjdu po krku vláde. Pravda zatiaľ iba vtedy, ak sa pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok nepopustí v prospech pôdohospodárstva. Je chvályhodné, keď sa šéf rezortu bije za svojich ľudí ako lev. Málokto popiera, že by si poľnohospodári zaslúžili výraznejšie finančné injekcie, hoci dotácie na starý spôsob sotva uvidia...

Martin Kugla

Narodil sa 29. októbra 1974 v Košiciach. Po absolvovaní gymnázia na Kováčskej ulici študoval politológiu na "revolučnej" Trnavskej univerzite. Počas štúdia sa aktívne zúčastňoval študentských protestov proti novele vysokoškolského zákona v rámci Koordinačného centra štrajkových výborov. Bol jedným zo zakladateľov dnes už neexistujúceho Fóra...

Milan Ištván

Narodil sa 22. júna 1975 v Krupine, kde absolvoval aj gymnázium. V roku 1993 začal študovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave žurnalistiku so zameraním na audiovizuálne médiá a zúčastnil sa výmennej deväťmesačnej novinárskej stáže vo Francúzsku. Dva roky pôsobil ako hovorca Republikovej rady SDĽ a súčasne ako prezident Mladej...

Tak ako má Slovensko troch prvých prezidentov, má aj troch prvých kozmonautov. Ten prvý "prvý" bol síce Američan, ale hlásil sa k svojmu slovenskému pôvodu. Bol to Eugene Cernan (pôvodné priezvisko rodičov Čerňan). Zúčastnil sa na expedícii na Mesiac a naň aj 12. 12. 1972 vstúpil. Informácie o ňom nájdeme na stránkach spaceboy.nasda.go.jp a www.premierspace.com/cernan.html....

Pre milovníkov kvalitných filmov sa stalo dobrým zvykom premiestniť na konci júna z filmových klubov a kín na celý týždeň do príjemného prostredia kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. Už sedem rokov sa tam totiž pravidelne koná medzinárodný filmový festival ART FILM. Od svojich začiatkov si za cieľ kladie prezentáciu hraných aj dokumentárnych filmov o umení a umelcoch, filmov,...

Ústredná rada SNS prijala moratórium na poskytovanie informácií médiám o vnútrostraníckom dianí a o odložení snemu z júna na september. A čo tak ešte prejsť do ilegality, stiahnuť sa do hôr a odtiaľ viesť partizánsku vojnu?

Podľa Jána Slotu, keby prišli na Slovensko Mongoli, tak by si minister Kanis nechal vrkoč v strede hlavy a stal sa Džingischánovým...

Nielen Agatha Christie pripravila prekvapenie v závere svojej detektívky Desať malých černoškov, ale aj inscenátori tejto hry v Činohre Slovenského národného divadla. Na javisko Divadla P. O. Hviezdoslava pri viacnásobnej záverečnej klaňačke vyjde jeden "černoško" navyše, podobný Williamovi Blorovi alias Richardovi Stankemu. Ukáže sa však len raz, ako rébus pre diváka.

...

Autorovi článku Provokatívna otázka pre školstvo (SLOVO č.18/99) Danielovi Šmihulovi sa podarilo vystihnúť veľmi presne jeden z kardinálnych problémov súčasného vysokého školstva na Slovensku. Tento problém je pre odbornú, ako aj zainteresovanú verejnosť už dlho dôverne známy. Rozhodne súhlasím s tvrdením, že atomizáciou vysokého školstva sa stráca synergický efekt a...

Stránky

Autor