Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

V roku 1946, dva dni po výročí amerického Dňa nezávislosti, sa Georgeovi a Barbare Bushovcom narodil starší syn George. Keď mu sudičky určovali smer jeho životnej dráhy, veľmi originálne neboli: za vzor si zobrali predkov do tretieho kolena. Prastarý otec bol aktívny v politickom živote štátu Ohio, starého otca Prescotta Busha zvolili v roku 1952 do amerického senátu ako...

bol doteraz vždy silnou zbraňou muža, ktorý ako prvý menšinový politik získal v slovenských politických kruhoch patričnú vážnosť. Béla Bugár patrí k umiernenému krídlu SMK, pričom jeho neobyčajná popularita medzi maďarským obyvateľstvom na Slovensku svedčí o tom, že podobne zmýšľajú aj naši spoluobčania na južnom Slovensku. Včas pochopil, že extrémistický Miklós Duray škodí...

Odišiel Jiří Pelikán. Muž s láskavým úsmevom, taktným vystupovaním a hlbokým socialistickým presvedčením. Do môjho života vstúpil dvakrát. Prvý raz v legendárnom roku 1968, keď som mal 16 rokov a ako študent Strednej všeobecnovzdelávacej školy som ho sledoval vo funkcii riaditeľa Československej televízie. Bol jedným z hlavných a najpresvedčivejších nositeľov myšlienky...

Pri rozlúčke s 20. storočím nepochybne budeme svedkami, že pri jeho hodnotení bude reč najmä o dvoch svetových vojnách, ktoré spôsobili o. i. pád solídnych ríš a vznik nových štátnych útvarov. Medzi udalosti tej druhej pri všetkej skromnosti patrí aj SNP. Preto nie je neaktuálne položiť si otázku, či možno ešte vôbec vyriecť nejaké slovo proti starým lžiam retardovaných...

"Právo praktizovať regionálny alebo menšinový jazyk v súkromnom i verejnom živote je nepremlčateľným právom," hovorí preambula Charty o regionálnych a menšinových jazykoch. Ratifikácia Charty sa vďaka tejto preambule stala vo Francúzsku veľmi zdĺhavou a bolestnou záležitosťou. Táto etapa politického života je zároveň i dôkladným testom pre "kohabitáciu", ako nazývajú Francúzi...

SNP nepochybne bolo zásadným politickým zlomom. Preto neprekvapuje jeho polarizované hodnotenie, pohybujúce sa od najčernejšieho dňa až po najvýznamnejšiu udalosť novodobých slovenských dejín. Je samozrejmé, že bolo čiernym dňom histórie pre arizátorov, gardistov, kolaborantov s nacizmom a popredných predstaviteľov ľudáckeho režimu. Takáto charakteristika SNP z ich strany je...

Problematika národnostných menšín už dávno nie je vnútornou záležitosťou suverénneho štátu, ale stáva sa jednou z ťažiskových otázok európskej integrácie. Od spolunažívania národov, národností a etnických skupín priamo závisí úspech zjednocovacieho procesu na starom kontinente. Preto je dôležité, aby sme pri posudzovaní kontroverzného návrhu zákona o používaní jazykov...

Už pred voľbami vtedajšej opozícii naklonení novinári rozvírili prach okolo Adriany Hosťoveckej, ktorá bola v imidžovom tíme SDK a v jej mene mala ponúknuť viacerým novinárom po 10-tisíc korún za uverejňovanie len pozitívnych článkov o tomto politickom subjekte.

Možno už nie je dôležité, že viacerí z obvinených napokon vysúdili od Tlačovej agentúry SR,...

Minulý týždeň sme na tomto mieste uverejnili článok o bývalom šéfovi JZD Slušovice, Františkovi Čubovi. Nasledujúci príspevok je reakciou na spomenuté fakty.

Slečna Nachtmannová opakovala tvrdenie z časopisu Respekt, že Čuba mal zmluvu s 1.správou ŠtB - rozviedkou, vďaka ktorej získalo družstvo ekonomické výhody, napr. bezcolný dovoz určitých tovarov,...

Rada Fondu detí a mládeže (FDaM) vymenovala predstavenstvo a dozornú radu a. s. Denník SMENA. Nové orgány prebrali spoločnosť, vytunelovanú ľuďmi blízkymi HZDS a SNS. Tak sa skončilo vydávanie denníka Nová Smena mladých (NSm), ktorý financovala výlučne Mečiarova vláda.

Predchádajúci vládny kabinet zo svojej rezervy na rok 1996 uvoľnil desiatky miliónov...

Autormi niektorých epizód z príbehu sarajevského atentátu mohli byť Franz Kafka alebo ešte skôr Jaroslav Hašek. To, čo sa stalo, sa mohlo naozaj stať iba v rakúsko-uhorskom mocnárstve, pre ktoré si satirik Karl Kraus vymyslel ironický názov Kakánia (podľa nemeckej skraty pre slovo cisársko-kráľovský)

Dvadsiaty ôsmy jún je výročným dňom osudovej porážky...

Možno časť voličov čakala, že prvých sto dní našej vlády sa podarí vyriešiť všetko a potom začne plniť volebné sľuby. Žiaľ, dedičstvo, ktoré sme prevzali, sa dá prirovnať následkom vojny, ktoré sa nevyriešia zvečera do rána. Preto tí, čo sa nazdávajú, že sa pridlho vyhovárame na svojich predchodcov vo vláde, nemajú pravdu.

Sedeli sme štyri roky v...

Otázka vzťahu cirkví a štátu v modernej spoločnosti sa nedá riešiť oddelene, politicky motivovaným výberom jednotlivých problémov podľa momentálnych potrieb. Potvrdzuje to celý ponovembrový vývoj našej spoločnosti. Za toto obdobie bolo vypracovaných niekoľko návrhov ako vzťahy usporiadať, ale podobne ako množstvo stretnutí zainteresovaných strán nepriniesli očakávaný efekt....

Akútnosť ostrých polemík okolo koncipovania zákona o menšinových jazykoch podčiarkuje aj to, že je to svojho druhu podmienka pre prijatie SR do prípravnej fázy európskych integračných procesov. U nás majú osobitnú históriu.

Zrod SR chápali nacionalistické subjekty ako príležitosť napraviť historické krivdy z minulosti. Prakticky väčšina slovenských...

Vo verejných vyjadreniach slovenských politikov sa často stretávame s vyjadreniami, ktoré zdôrazňujú, že vec sa "zhoduje" sama so sebou. Často teda počujeme, že "situácia je taká, aká je", "ľudia sú takí, akí sú". Tieto výroky sú podivnou zmesou realizmu a rezignácie, uznania skutočnosti a zbavovania sa zodpovednosti za danú situáciu. Na tieto vyjadrenia by sme nemali reagovať...

Tak sa odborári rozhodli, že "to zmetú". Mal by to byť výsledok vojny proti vláde, ako pred týždňom povedal šéf KOZ Ivan Saktor pre denník Slovenská Republika. Voľby naozaj priniesli zmenu, ako to sľúbili ich víťazi. Z donedávna tichých a nerazantných odborov sa stal najväčší protivládny bojovník a reprezentant záujmov pracujúcich. Ich lídri sa odvolávajú na "tlak zdola", ale...

"Vyhliadky na občiansku vojnu" už dávnejšie nahradili akúkoľvek víziu "konca dejín" a namiesto nádeje, že aliancia demokracie a trhovej ekonomiky povedie k večnému mieru, ideme v ústrety svetu, ktorý je drásaný novými a novými konfliktmi.

Stručne, deväťdesiate roky ukázali, že optimistická eschatológia, ktorú formuloval Francis Fukuyama, bola len...

Pred prezidentskými voľbami, v čase moratória, vystúpil v STV premiér Mikuláš Dzurinda a vyslovil sa v prospech koaličného kandidáta - podobne ako kritizovaný Ivan Gašparovič pred parlamentnými voľbami. Médiá zverejnili obsah telefonátov predsedu SDK s Petrom Kresánkom a Vladimírom Miškovským, ktorý svojou úrovňou pripomínal legendárny rozhovor Ivana Lexu s Ľudovítom Hudekom....

Keď sa raz historici pokúsia charakterizovať posledné desaťročie nášho storočia, tak trh sa určite bude javiť ako jeden z intelektuálnych totemov tohto obdobia. To, čím boli práva človeka pre Francúzsku revolúciu, tým je trh pre naše desaťročie.

To znamená, že idey, ktoré sú spojené s trhom sa stali ústrednými zložkami vládnucej ideológie. Ideologické...

Minister Pavel Koncoš sa teda postaví na čelo roľníkov, keď pôjdu po krku vláde. Pravda zatiaľ iba vtedy, ak sa pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok nepopustí v prospech pôdohospodárstva. Je chvályhodné, keď sa šéf rezortu bije za svojich ľudí ako lev. Málokto popiera, že by si poľnohospodári zaslúžili výraznejšie finančné injekcie, hoci dotácie na starý spôsob sotva uvidia...

Martin Kugla

Narodil sa 29. októbra 1974 v Košiciach. Po absolvovaní gymnázia na Kováčskej ulici študoval politológiu na "revolučnej" Trnavskej univerzite. Počas štúdia sa aktívne zúčastňoval študentských protestov proti novele vysokoškolského zákona v rámci Koordinačného centra štrajkových výborov. Bol jedným zo zakladateľov dnes už neexistujúceho Fóra...

Milan Ištván

Narodil sa 22. júna 1975 v Krupine, kde absolvoval aj gymnázium. V roku 1993 začal študovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave žurnalistiku so zameraním na audiovizuálne médiá a zúčastnil sa výmennej deväťmesačnej novinárskej stáže vo Francúzsku. Dva roky pôsobil ako hovorca Republikovej rady SDĽ a súčasne ako prezident Mladej...

Tak ako má Slovensko troch prvých prezidentov, má aj troch prvých kozmonautov. Ten prvý "prvý" bol síce Američan, ale hlásil sa k svojmu slovenskému pôvodu. Bol to Eugene Cernan (pôvodné priezvisko rodičov Čerňan). Zúčastnil sa na expedícii na Mesiac a naň aj 12. 12. 1972 vstúpil. Informácie o ňom nájdeme na stránkach spaceboy.nasda.go.jp a www.premierspace.com/cernan.html....

Pre milovníkov kvalitných filmov sa stalo dobrým zvykom premiestniť na konci júna z filmových klubov a kín na celý týždeň do príjemného prostredia kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. Už sedem rokov sa tam totiž pravidelne koná medzinárodný filmový festival ART FILM. Od svojich začiatkov si za cieľ kladie prezentáciu hraných aj dokumentárnych filmov o umení a umelcoch, filmov,...

Ústredná rada SNS prijala moratórium na poskytovanie informácií médiám o vnútrostraníckom dianí a o odložení snemu z júna na september. A čo tak ešte prejsť do ilegality, stiahnuť sa do hôr a odtiaľ viesť partizánsku vojnu?

Podľa Jána Slotu, keby prišli na Slovensko Mongoli, tak by si minister Kanis nechal vrkoč v strede hlavy a stal sa Džingischánovým...

Stránky

Autor