Reklama
Reklama

Blog František Novosád

Celkový počet zobrazení titulu: 10777 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 3

Intelektuálne reakcie na vojnu

Prvá svetová vojna svojim priebehom a svojimi dôsledkami otvorila celý rad doteraz otvorených morálnych a intelektuálnych problémov, predovšetkým však problém vzťahu technickej racionality k hodnotám a určeniu zmyslu ľudského života.

Kvalita elity

Vyzerá to akoby priemerná kvalita slovenských elít, teda ľudí, ktorí rozhodujú a slúžia ako vzor, temer vo všetkých sférach spoločenského života sústavne klesala. Všade, vo všetkých oblastiach – od športu až po politiku - síce nájdeme vynikajúce jednotlivé výkony, zároveň však nájdeme aj prejavy skupinového babráctva, prázdnych ambícií, chrapúnstva, prekvapujúcej nevzdelanosti. Možno je to dôsledok „rozriedenia“ elít tým, že sa otvorili nové priestory uplatnenia a tak vlastne v nijakej oblasti sa nevytvoril dostatočný konkurenčný tlak, ktorý by nútil k zvyšovaniu kvality.

Hystéria ako zdroj inovácií

Pre európsku kultúru bola vždy charakteristická nadprodukcia postojov, emócií a ideí a to na rozličných úrovniach vedomia všetkých spoločenských vrstiev. V tomto zmysle by sa dalo povedať, že európske spoločnosti sú hysterické, na všetky problémy reagujú zveličovaním alebo bagatelizovaním. Len ex post si uvedomia, akoby by mali adekvátne reagovať. To znamená, že európsky rozum sa formuje ako reflexia o vlastných zlyhaniach, o neadekvátnych reakciách, o zmeškaných príležitostiach.

Poznámky o Ukrajine

„Pri ukrajinskom konflikte nejde o vnútorný konflikt Ukrajiny,, ale o útok Ruska na teritoriálnu integritu, suverenitu a nezávislosť Ukrajiny. Domnele „vnútro-ukrajinská kríza“ je rusko-ukrajinským konfliktom“ – toto tvrdí Winfried Schneiders-Deters v knihe “Ukrajina: mocenské vákuum medzi Ruskom a Európskou úniou“

Vydavateľstvo BWV pýta za túto knihu 56 eur.

Prvá svetová vojna ako riešenie a ako problém

Vojna ako taká je štandardnou súčasťou ľudských dejín. Rozličné zoskupenia ľudí, tlupy, kmene, štáty, civilizácie viedli medzi sebou vojny od počiatku dejín a vojny budú zrejme sprevádzať ľudstvo až do jeho blahého konca. Vojna je jedným z možných riešení problémov vzťahu medzi dvomi spoločenstvami. Riešením, ktoré nastupuje vtedy, keď zlyhajú diplomatické a politické riešenia. Samozrejme, je možný aj opačný prípad, keď totiž vojna nevyústi do jednoznačného rozhodnutia a bojujúce strany sa musia vrátiť k hľadaniu diplomatických a politických riešení.

Stránky

František Novosád

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy