Reklama
Reklama

Blog Július Krajčí

Celkový počet zobrazení titulu: 4470 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 1

Výzva bez ohlasu


(Nad knihou Petra L. Bergera KAPITALISTICKÁ REVOLÚCIA)

Boli sme členmi stalinskej strany

Komunistická strana Československá  po roku 1929, po jej piatom zjazde a zvolení nového vedenia, už nebola leninská, ale stalinská. Podnet zamyslieť sa nad touto historickou skutočnosťou a skronfrontovať  aj svoje názory s niektorými historickými faktami mi dal Milan Blaha,  keď v pár poznámkach ku knihe Ľuboša Juríka Smrť ministra napísal: „Clementis žil občiansky čestne a politicky pravdivo, hoci, isteže, aj sám nosil za nechtami zvyšky po omyloch rodnej komunistickej strany, no nemusel si pilátov

Paradoxy trhu

Trhové hospodárstvo a plánované hospodárstvo – dva nezmieriteľné protiklady. Skutočným protikladom voľného trhu však podľa mojej mienky nie je hospodárstvo riadené plánom, ale samozásobovanie výrobcov, pri ktorom trh hrá iba vedľajšiu, dalo by sa povedať pomocnú úlohu a deje sa skôr vo forme vzájomnej výmeny produktov. Prax tzv. plánovitého riadenia hospodárstva a na tom základe aj všetkých ostatných oblastí spoločného jestvovania ukázala, že ani vtedy sa nedalo žiť bez trhu.

Pomohlo by mladým viac peňazí?

V prevzatom článku Petra Schwarza je údaj, že podľa zdrojov Európskej komisie dostal bankový systém (asi Európskej únie) na svoju záchranu od roku 2008 štyri a pol bilióna eur. (Od koho to dostal? Asi od jednotlivých štátov, teda od ich vlád, pravdaže z toho, čo vyzbierali od občanov na daniach a poplatkoch.)

Americké záujmy über alles

„Uprostřed rostoucího znepokojení, že politika zabíjení lidí v zahraničí bezpilotními letadly poškozuje americké zájmy, má ve čtvrtek ve Washingtonu pronést prezident Obama zásadní řeč, která má znamenat podstatnou změnu v ospravedlňování a vysvětlování těchto leteckých úderů.“

Toto je citát z článku uverejneného v Britských listoch 23. 5. 2013. Článok má nadpis Bílý dům přiznal, že bezpilotní letadla zabila...

Július Krajčí

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.

Blogy