Reklama
Reklama

Blog používateľa Andrej Sablič

Celkový počet zobrazení titulu: 10991 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 1

Výber z „Manifestu komunistickej strany“

Tak ako na seminári v Detve predkladám výber z manifestu aby aj bežný čitateľ sa zamyslel a zorientoval v tom čo bolo a aj dnes je podstatou komunistického hnutia a čo sú avantúry, a zločiny bývalých či súčasných papalášov a papalášikov tohto hnutia. Toto považujem za svoju povinnosť voči miliónom tých ktorí vstupovali do tohto hnutia kvôli snahe o vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti.

K 95. výročiu založenia KSČ

(Z vystúpenia na seminári v Detve)

Vo svojom vystúpení sa skúsim pozamýšľať nad vznikom, priebehom a hroziacim zánikom komunistického snaženia o vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti.

Otvorený list riadiacemu kolektívu tohto štátu.

Vážená dáma a páni,

Ľudia, je načase sa spamätať!

Prečo?

  1. Ľudská spoločnosť svojou prácou i myslením sformovala ekonomický systém. Vývoj ukazuje, že spoločnosť radšej zahynie ako by mala pripustiť, že priviedla na svet svojho kata, pre ktorého človek je zbytočná nákladová položka a tak ju treba odstrániť.“

Ako čítam voľby na Slovensku – odkaz politikom.

Predvolebná kampaň šedej politickej eminencie vrátane masmédií a štrajkov bola zameraná na rozbitie slovenského JA a sformovanie poslušného panoša medzinárodného kapitálu. Tento zámer sa na prvý pohľad aj podaril a pán prezident v ňom pokračuje rozbíjaním jednotnej vôle ľudu. Ale je tomu naozaj tak a Slovač nepochopila o čo ide? V skutočnosti je to naopak a medzinárodný kapitál dosiahol pravý opak toho čo chcel, ale treba vedieť čítať výsledky volieb. Zabudnime na zaužívané poučky a masmediálne triedenie ktorého cieľom je trieštenie Slovenského JA.

Otvorený list občanom Slovenska

Prečo spoločnosť nezaujíma rozlúštenie tak dôležitého hieroglyfu akým je TOVAR?

Marxistická definícia hieroglyfu - ekonomického vírusu, ktorý šíri nenávisť a kynoží viac ľudí ako všetky biologické vírusy dohromady:

„TOVAR = cena = hieroglyf ktorý sa zatiaľ nepodarilo rozlúštiť!“

Ako je to s ľavicou a pravicou?

Článok Ľuboša Blahu: "Ľavica je veľmi rôznorodá...je dokonalým obrazom toho čo som napísal v blogu „Babylonské“ pomätenie jazykov na prelome tisícročí

„Babylonské“ pomätenie jazykov na prelome tisícročí.

Na túto tému som sa chystal niečo napísať už dávnejšie. V jednej diskusii sa mi teraz objavil pre ňu vhodný základ, citujem:

O socializme na samizdate

V minulom blogu som upozornil na samizdat a preto som sa rozhodol dnes jeden zverejniť od neznámej autorky ktorý mi prišiel a s ktorým nemám problém sa stotožniť.

Bolo to tak?

Je toto fakt iba ničím nepodložený "komunistický výmysel"? Päťdesiatnici, povedzte nám konečne pravdu ......

Kto vybudoval školské budovy s telocvičňami a ihriskami?

Spomienky a rozjímanie - história bez politickej falzifikácie.

Prichádza čas na spomienky a hodnotenia. Časť z nás uvije symbolickú kytičku spomienok a zanesie na pomyselný hrob socializmu, a reálne kytičky na hroby tých ktorí ho v pote tváre a s elánom budovali. Batalióny jeho hrobárov a vykrádačov hrobov naopak pôjdu oslavovať víťazstvo nad ním.

Stránky

Andrej Sablič

– narodil sa 22. 11. 1940 v Michalovciach
– absolvoval SVŠT – stavebnú fakultu v Bratislave (1964) a Akadémiu spoločenských vied
pri ÚV-KSSZ v Moskve (1979)
– život pozoroval v rôznych politických, verejných a profesionálnych (stavebníctvo) funkciách; po
roku 1991 si zvolil ako pozorovacie stanovište spoločnosti poskytovanie ekonomických služieb
podnikateľským subjektom, čomu ostal doposiaľ verný, i keď si už v prevažnej miere užíva
dôchodok
– v roku 1991 akademickým pracoviskám rozposlal návrh na zmenu základu peňažnej meny, keď
navrhol namiesto zlata a majetkov za základ peňažnej meny zobrať človeka; dôvody a techniku
realizácie tohto návrhu rozpracoval v knihe Lúpež storočia a neoekonómia s podtitulom „Kto Vás
okradol o prácu a milióny!“ (vydavateľstvo Eko-konzult, 2003)
– v celej rade článkov, z ktorých prevážna časť bola zverejnená v denníku Britské listy a na stránke
Strany demokratického socializmu, analyzuje vývoj ľudskej spoločnosti od rodového zriadenia po
dnešok, pričom v mnohých prípadoch odmieta aj Marxove názory vrátane Kapitálu, ale zároveň ho
uznáva ako svojho najlepšieho predchodcu a učiteľa.

Blogy