Megahazard

Správu z tlače o tom, že výstavbu bratislavského megakasína v komplexe Metropolis (medzi mestskými časťami Petržalka a Jarovce) odmieta aj magistrát hlavného mesta, možno považovať za zábavnú.
Počet zobrazení: 1945

Správu z tlače o tom, že výstavbu bratislavského megakasína v komplexe Metropolis (medzi mestskými časťami Petržalka a Jarovce) odmieta aj magistrát hlavného mesta, možno považovať za zábavnú. Napriek údajnému stanovisku primátora, podľa ktorého je urbanistická štúdia komplexu „z hľadiska funkčného, priestorového a dopravného spracovaná v rozpore s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy“ a hlavné mesto s koncepciou a navrhovaným funkčným využitím územia v zmysle urbanistickej štúdie nesúhlasí“. Vzhľadom na skúsenosti s prípadom Parku kultúry a oddychu sa dá predpokladať, že nesúhlas sa poľahky zmení na podporu a megakasíno v Bratislave bude. Možno pod rúškom odôvodnenia, že prinesie zvýšenie možností na zamestnanie. Proti tomu sa, pravdaže, nedá nič namietať. V plánovanom nákupnom a rekreačnom centre so zábavným parkom, v troch hoteloch, akvaparku, konferenčných zariadeniach, galériách, multifunkčnej hale či na golfových ihriskách, v podzemných garážach a na polyfunkčnom moste s reštauráciami či kaviarňami ponad diaľnicu by prácu našlo nepochybne dosť ľudí. Prečo však navyše aj „megakasíno na americký spôsob“? Pretože má byť na americký spôsob, či preto, že investor komplex bez kasína stavať odmieta? Prečo sa napriek 88-tisíc podpisom pod petíciou proti jeho výstavbe chystáme skákať podľa nevítanej melódie? Aký je rozdiel medzi tým, čo občania zmohli po októbrovom „meganovembri“ a čo zmôžu po „meganovembri“ pred dvadsiatimi rokmi? Napovie oficiálna odpoveď obyvateľke husto zastavaného bratislavského sídliska na otázku, prečo mestská časť nedávno povolila zmeniť zelovoc a elektropredajňu na herňu (ktorú už, mimochodom, stihli prepadnúť lupiči). Vraj „zasahovanie štátu do vlastníckych práv je možné iba vo verejnom záujme, ktorý je vymedzený v Ústave SR a Listinách základných práv a slobôd. Stavebný úrad nemá kompetencie určovať, komu má podnikateľ priestory prenajať, ani v čom má podnikať, resp. aký typ prevádzky má prevádzkovať. Uvedené určuje trh.“ Dôvetok v odpovedi inej sťažovateľke znie takto: „Žiaľ, záväzné stanovisko k zriadeniu herní vydáva Magistrát hl. m. SR Bratislavy. Na náš názor sa nepýtajú. Preto oslovte v tejto veci Magistrát hl. m. SR Bratislavy.“ A basta. To, či megakasíno v Bratislave napokon bude, alebo nie, si možno ľahko domyslieť. A že to môže byť megahazard, ktorý v Slovinsku, Rakúsku i Maďarsku odmietli, takisto. Lenže kto z mocných by si dovolil obmedziť slobodu vymedzenú trhom?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984