Reklama
Reklama

Plyn – dobrý sluha...

Zemný plyn sa ako energetické médium u nás využíva pomerne krátko – približne sto rokov. Naša závislosť od neho je daná čiastočne prírodnými podmienkami (slovenské prírodné zásoby sú skôr symbolické), ale aj našou vlastnou prezieravosťou a politikou.
Počet zobrazení: 641
vyrezCB-m.jpg

Zemný plyn sa ako energetické médium u nás využíva pomerne krátko – približne sto rokov. Naša závislosť od neho je daná čiastočne prírodnými podmienkami (slovenské prírodné zásoby sú skôr symbolické), ale aj našou vlastnou prezieravosťou a politikou. Plyn sa stal rozhodujúcim energetickým zdrojom z pochopiteľných príčin: je to luxusné, pohodlné, relatívne ľahko využiteľné palivo. V časoch existencie RVHP to navyše bolo palivo „na večné časy,“ bez výkyvov ovplyvnených svetovými energetickými (ropnými) krízami. A keď ešte štát štedro dotoval plynofikáciu, bolo prirodzené, že tradičné energetické zdroje sa dostali na okraj záujmu a nové moderné trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov do našich končín neprenikli.

O to citeľnejšie pocítili slovenské domácnosti prudký nárast cien zemného plynu na začiatku tohto storočia. Bolestné je to i pre priemysel, pre ktorý sa platby za energie stali rozhodujúcou zložkou výrobných nákladov. Akoby to nestačilo, naša energetická závislosť je dvojitá. Nielen od zemného plynu, ale aj od jediného dodávateľa.

Zrazu taká populárna diverzifikácia zdrojov zemného plynu nie je pre Slovensko ani rýchle, ani jednoduché riešenie. Zahŕňa vybudovanie plynovodov, ktoré by obišli nielen Ukrajinu, ale v prípade stredoázijského plynu aj Rusko. Plyn možno priviesť do Európy aj z iných dostupných nálezísk, ale Slovensko je primalým hráčom, a napriek silným rečiam niektorých politikov v uplynulých dňoch, budeme sa skôr prizerať a dúfať, že „sa“ zrealizujú čo najskôr.

Oveľa viac sa na vlastné sily môžeme spoliehať pri diverzifikácii primárnych zdrojov energie, čiže pri znižovaní závislosti energetického sektora od zemného plynu. Nie je to žiadna novinka, veď už zmeny klímy poskytujú dosť argumentov, aby sme sa rozhliadali po riešeniach, ktoré by význam zemného plynu, ale aj ďalších uhľovodíkových palív (uhlia) znižovali.

A to už hovoríme o tzv. obnoviteľných zdrojoch energie, ktorých výhodou je najmä to, že sú obnoviteľné (čiže ich za istých udržateľných podmienok bude možné využívať donekonečna), majú výrazne nižšiu mieru negatívneho vplyvu na životné prostredie a predovšetkým – máme ich doma.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama