Reklama
Reklama

Štát zostáva veľkým dlžníkom

Predložením pozmeňujúceho návrhu KDH k ústavnému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR zo dňa 7. 2. 2001 v Národnej rade SR, sa vyvolala diskusia, ktorá rozdelila spoločnosť na dva proti sebe stojace tábory
Počet zobrazení: 639

Predložením pozmeňujúceho návrhu KDH k ústavnému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR zo dňa 7. 2. 2001 v Národnej rade SR, sa vyvolala diskusia, ktorá rozdelila spoločnosť na dva proti sebe stojace tábory.

KDH interpretuje ochranu ľudského života, tak ako je stanovená v Ústave SR, ako dôvod na povýšenie práva oplodneného vajíčka alebo ľudského zárodku nad právo ženy slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť o svojom tehotenstve. To je vecná podstata, prečo sa KDH usiluje o legislatívnu zmenu, ktorá zakazuje vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva. Medzinárodné právo neprisudzuje plodu rovnaké práva ako dieťaťu po narodení. Podobne Európska konvencia o ľudských právach a biomedicíne nestotožňuje plod s ľudskou bytosťou.

Každý sa rodí slobodný V septembri 1994 OSN zorganizovala Medzinárodnú konferenciu o populácii a rozvoji v Káhire, ktorá svojím obsahom nadväzovala na predchádzajúce konferencie. Závery všetkých konferencií OSN podpísali aj predstavitelia Slovenskej republiky alebo Československa. Záverečným dokumentom káhirskej konferencie je Akčný program OSN, ktorý zakazuje diskrimináciu žien. Podľa neho sa každá ľudská bytosť rodí slobodná a rovná v dôstojnosti a právach. Podľa predloženého pozmeňujúceho návrhu KDH na zákaz umelého prerušenia tehotenstva by sa ľudská bytosť rodila neslobodná. Aké bude mať táto ľudská bytosť práva, keď o nej rozhodli a budú rozhodovať iní, len nie sama matka, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. V celom dokumente Akčného programu OSN sa nespomína, že ľudský život vzniká v okamihu spojenia pohlavných buniek ako dôvod na odmietnutie umelého prerušenia tehotenstva. Vznik života je výsledok zložitého biologického procesu.

Od roku 1988 klesol počet interrupcií o 61 percent. Aj napriek pozitívne sa vyvíjajúcemu výsledku reprodukčného zdravia štát zostáva veľkým dlžníkom. Želateľné výsledky sa dosahujú najmä vďaka aktivitám odborníkov - gynekológov, sexuológov, psychológov, zdravotných sestier, učiteľov, spoločnostiam podporujúcim východné a vzdelávacie aktivity odbornej a laickej verejnosti, inštitúciám a organizáciám, z ktorých veľké poďakovanie okrem iných patrí Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Výchova je efektívna Odpoveď na mnohé otázky po konferencii v Káhire môže byť aj takáto: "Na Slovensku sa neimplementoval akčný program, ignorovala sa a démonizovala celá konferencia". Jeden silný argument hovorí za všetko. Napriek tomu, že ilegálny - nebezpečný potrat, najviac ohrozuje zdravie a život žien, výskum sa nerobil tak, aby sa dali lepšie pochopiť jeho následky na fertilitu, na mentálne a reprodukčné zdravie, ako aj na antikoncepčné praktiky a liečbu komplikácií potratovosti a starostlivosť v období po nej. Slovensko z obdobia po káhirskej konferencii nesplnilo podmienky pre získanie technickej a finančnej pomoci na implementáciu Káhirského dokumentu. Otázka je namieste. Prečo? Nebolo snahy, ale ani ochoty. Chceme, aby naše deti siahali po literatúre pochybnej úrovne od kamarátov z ulice?

Klesajúca tendencia počtu vykonaných umelých prerušení tehotenstva v Slovenskej republike je výsledkom pôsobenia mnohých faktorov. Za najdôležitejšie sa považujú sexuálna a reprodukčná výchova a informácie o možných rizikách ochorení a ohrozenia zdravia matky a dieťaťa. KDH presadzuje argument, že po každom počatí sa musí narodiť dieťa. Nechcené dieťa môže byť adoptované. Koľko z týchto detí je dnes v detských domovoch? Koľkým z nich chýba matka? Koľko ich vyplakáva do podušky? Poznatky ukázali, že výchovou sa dá účinne predísť neželanému tehotenstvu.

Autorka (1953) je poslankyňa NR SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama