Dvaja z kandidátov

Začiatkom augusta tohto roka Ústredná volebná komisia na Ukrajine zavŕšila dôležitú etapu volebnej kampane - registráciu kandidátov na úrad prezidenta Ukrajiny. Je ich deväť - Natália Vitrenková, Jurij Kostenko, Leonid Kučma, Jevhen Marčuk, Oleksandr Moroz, Volodymyr Olijnyk, Petro Symonenko, Oleksandr Tkačenko, Hennadij Udovenko.
Počet zobrazení: 1546

Začiatkom augusta tohto roka Ústredná volebná komisia na Ukrajine zavŕšila dôležitú etapu volebnej kampane - registráciu kandidátov na úrad prezidenta Ukrajiny. Je ich deväť - Natália Vitrenková, Jurij Kostenko, Leonid Kučma, Jevhen Marčuk, Oleksandr Moroz, Volodymyr Olijnyk, Petro Symonenko, Oleksandr Tkačenko, Hennadij Udovenko. Nedávno aj v slovenskej tlači prebehla správa, že štyria kandidáti na post ukrajinského prezidenta spojili svoje sily. Na predvolebnej kampani sa dohodli expremiér Marčuk, predseda Socialistickej strany Moroz, predseda Najvyššej Rady (parlament) Tkačenko a starosta mesta Čerkasy Olijnyk.

Ako tvrdia niektorí politickí pozorovatelia, súčasná Ukrajina je biedna na politické autority. Lenže niet sa čo čudovať. Tento jav má isté historické korene. Jedných vyničil systém, noví ešte nestihli vyrásť. Ukrajinský disident, literárny vedec, publicista Jurij Badzo v obsiahlom analytickom príspevku Krok od katastrofy a súradnice záchrany v novinách Literaturna Ukrajina (č. 24/1999) poukazuje na to, že v súčasnosti sú na Ukrajine len dvaja politici, spĺňajúci historické a všenárodné kritériá, ktoré Ukrajina potrebuje. Sú nimi Marčuk a Moroz. Badzo píše: „Historická pravda dnešného stavu Ukrajiny a budúceho osudu ľudu spočíva v tom, že ukrajinský národ sa ešte neoslobodil, ešte nezvíťazil. Ukrajina je dnes plná boja... proti Ukrajine, proti Ukrajincom“.

Marčuk sa spolieha na vlastné sily

V tejto nezávideniahodnej situácii sa javia predstavy a kroky Marčuka ako určité východisko. V osobe J. Marčuka ide o ukrajinského intelektuála, ktorý dokáže analyticky myslieť a dospieť k teoretickým zovšeobecneniam. Jeho kandidatúru na post prezidenta Ukrajiny navrhol blok strán pod názvom Náš prezident - Jevhen Marčuk, do ktorého vošli strany s dosť širokým politickým spektrom. To o niečom hovorí. Aj o tom, že pravici a ľuďom pravého stredu imponujú základné princípy jeho volebného programu, najmä dôslednosť pri uskutočňovaní myšlienky konsolidácie národa. Mnohí kandidáti sústreďujú svoj volebný program na ekonomiku a sociálne postavenie ľudí. Aj pre Marčuka je prioritou riešenie ekonomických a sociálnych problémov. Jeden zo základných princípov, ktorý treba dodržiavať pri reformovaní sociálno - ekonomickej sféry, sformuloval tento prezidentský kandidát do lakonického výrazu: „Spoliehať sa na vlastné sily.“ Zaiste to vychádza z doterajších skúseností, ktoré si už zafixovala aj Ukrajina. Veľkú pozornosť venuje boju s kriminalitou v ekonomike, s koncentráciou klanov vo vládnych štruktúrach. V zahraničnopolitickej orientácii má byť čitateľná ukrajinská pozícia. Je to teda ukrajinský politik, ktorý pochopil, že prvoradým je občianske zmierenie. Ukazuje sa, že ideovo a sociálne rozvrstvená a rozbitá spoločnosť čaká práve na takýto krok. Marčuk predpokladá, že v krátkom čase sa v stranách, kde dominantné postavenie má vlastenecký a štátotvorný prvok, začnú zjednocovacie procesy s cieľom dôslednejšieho presadzovania národných záujmov, ktoré je možné presadzovať len vtedy, keď je v krajine silná ekonomika. A tá je možná len vtedy, ak je silný štát. Otázky výstavby silného štátu budú prvoradými pri zjednocujúcom procese politických strán.

Minulosť filtrovať objektívne

Treba však priznať, že nie všetci pozitívne prijímajú Marčukovu kandidatúru na úrad prezidenta. V politike to už tak býva, že všetkým sa nezavďačíš. Mnohí mu vyčítajú jeho minulosť. On tvrdí, že minulosť treba prefiltrovať, ale nie cez ideologické, ale vedecké a objektívne filtre. Neraz podčiarkol, že do politiky sa musí vliať nová krv mladých, dynamických ľudí, ktorí nie sú zaťažení „izmami“. Keď sa ho pýtali, či je pripravený zaujať miesto prezidenta Ukrajiny, odpovedal, že ten, kto sa uchádza o túto funkciu, musí sa učiť, pripravovať sa intelektuálne, fyzicky, morálne. Aby sa totiž nestalo, že človek zrazu ,,vyskočí" na čelo krajiny a potom nevie, čo s ňou robiť. Pretendent na post prezidenta musí mať fundamentálne, systematizované vedomosti zo všetkých sfér a odvetví výstavby štátu. Je povinný až do najmenších podrobností rozumieť zákonom zahraničnej politiky, orientovať sa v nových politických trendoch, musí byť hlbokým analytikom, ale aj prognostikom, aby nedobiehal udalosti, ale vždy bol pred nimi. Marčuk sa práve o takéto kvality usiluje.

Moroz chce likvidovať klany

Expredseda najvyššej Rady a líder Socialistickej strany Moroz sa vo svojich predvolebných vystúpeniach sústreďuje na kritiku terajšieho vládnutia na Ukrajine. Veľmi často zaznievajú slová klany a korupcia. Moroz tvrdí, že pri moci nie sú oficiálne štruktúry, ale oligarchia a klany. Za prvoradú úlohu pokladá likvidáciu klanov v ukrajinskej ekonomike. Bránia totiž svoje záujmy prostredníctvom štátnych mechanizmov, privatizujú celé oblasti a odvetvia. V duchovnej sfére ovládli takmer všetok ukrajinský mediálny priestor. Podľa Moroza v úrade prezidenta je potrebný človek, ktorý celým svojím bytím žije pre štát a na príklade svojej doterajšej činnosti dokázal, že sa môže zaobísť bez toho, aby sa obklopil klanmi, pôsobil bez pochybných zväzkov a nepresadzoval svoje osobné záujmy na úkor spoločenských a štátnych.

Jevhen Marčuk a Oleksandr Moroz - dvaja kandidáti na úrad prezidenta Ukrajiny, ktorí v porovnaní s Leonidom Kučmom nezačínajú z tej istej štartovacej pozície, ale zato s premyslenou koncepciou, ako dostať Ukrajinu zo situácie, v ktorej sa nachádza. Z ich volebných programov vidno, že to nie sú len populistické zámery v reformovaní ukrajinskej ekonomiky a sociálnej sféry, ale týkajú sa aj iných oblastí života, kultúru a duchovnosť nevynímajúc. Začínajú z inej štartovacej pozície, ale politika je plná prekvapení. Počkajme si do konca októbra...

Autor je spisovateľ a publicista

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984