Reklama
Reklama

vytrhnuté z internetu

Svojho času som písal o webovských stránkach politických strán u nás. Pokiaľ ide o našich západných susedov, budem sa venovať iba stránkam ľavicových parlamentných strán. Vládna ČSSD má adresu www.cssd.cz. Ide o štandardnú stránku politickej strany, kde nájdeme texty tlačových konferencií, informácie o programe.
Počet zobrazení: 768

Svojho času som písal o webovských stránkach politických strán u nás. Pokiaľ ide o našich západných susedov, budem sa venovať iba stránkam ľavicových parlamentných strán. Vládna ČSSD má adresu www.cssd.cz. Ide o štandardnú stránku politickej strany, kde nájdeme texty tlačových konferencií, informácie o programe. Prostredníctvom e-mailu možno klásť otázky popredným predstaviteľom strany. V minulosti to bol predseda strany Miloš Zeman a pôvabná a vnadná podpredsedníčka Petra Buzková. Teraz odpovedá podpredseda ČSSD Karel Kobes. Napríklad na otázku, kto bude víťazom budúcich volieb, odpovedal, že to bude jeho strana, ale za predpokladu, že voľby budú v riadnom termíne a súčasnej vláde sa podarí dosiahnuť ekonomický rast. Predseda strany Miloš Zeman tvrdí, že seriál Tridsať prípadov majora Zemana nepozeral ani v čase jeho premiéry a nepozerá ani súčasnú reprízu, ktorá v Českej republike vyvolala nepochopiteľne búrlivú diskusiu. Na chudáka vymysleného majora Zemana sa útočí nielen kvôli minulosti, ale aj pre súčasnosť a on si tiež musí odskákať stále narastajúce preferencie KSČM.

Adresa stránky druhej, v súčasnosti českými voličmi najpreferovanejšej strany, je
www.kscm.cz. Okrem štandardných informácií o činnosti tejto strany, ktoré by sme našli na každej stránke politickej strany, tu môžeme nájsť čosi, čo na iných a podobných určite nie je. Je to výber zo súčasnej českej poézie a potom filozofické dielo M. Ransdorfa Nové čítanie Marxa. Na tlačovke 23. septembra boli novinári informovaní, že KSČM chce iniciovať prijatie zákona o štátnom jazyku. Svojho času sme spomínali denník Haló noviny, ktorý je blízky KSČM. Teraz ho možno nájsť na dvoch adresách www.halonoviny.cz a www.futura.cz. Aj z oboch stránok môžeme zistiť, že dve najväčšie české ľavicové strany, ČSSD a KSČM, sa majú rady ako pes a mačka. Lenže český spisovateľ Josef Čapek napísal krásnu knižku o tom, ako psíček a mačička dokázali spolu hospodáriť. Je to však iba rozprávka, hoci veľmi pôvabná.

Svojho času som spomínal stránku českých trockistov. Teraz na adrese
www.geocities.com/CapitollHill/Lobby/5205/ možno nájsť ďalší trockistický sajt. Jeho obsah je takpovediac paradoxnou odpoveďou na otázku, nakoľko sa reformovala KSČM. Hoci tu môžeme nájsť dve knihy Leva Trockého, názory sú skôr neostalinistické. Pravda, odpoveď na otázku, čo je dnes vlastne trockizmus, je asi sotva možná. Ja sám som na internete našiel informáciu, že počet trockistických internacionál je v súčasnosti okolo desať (číslicou 10). Aby som nepísal iba o politike: na adrese www.aeolla.net/legs/legs.htm sa možno pokochať krásnymi ženskými nohami.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
Booking.com
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama