Svieži vzduch v Európskej komisii

Takmer na deň presne pol roka po demisii Santerovho kabinetu schválil Európsky parlament zloženie novej euroexekutívy bývalého talianskeho premiéra Romana Prodiho. Hlasovanie prešlo až prekvapujúco hladko, napriek tomu, že časť konzervatívcov mala výhrady k belgickému socialistovi Philippovi Busquinovi (rezort výskumu) a podpredsedníčke Európskej komisie Loyole de Palacio.
Počet zobrazení: 1187

Takmer na deň presne pol roka po demisii Santerovho kabinetu schválil Európsky parlament zloženie novej euroexekutívy bývalého talianskeho premiéra Romana Prodiho. Hlasovanie prešlo až prekvapujúco hladko, napriek tomu, že časť konzervatívcov mala výhrady k belgickému socialistovi Philippovi Busquinovi (rezort výskumu) a podpredsedníčke Európskej komisie Loyole de Palacio. Kým na prvom z nich vadila pravicovým poslancom najpravdepodobnejšie jeho ľavicová orientácia, španielska komisárka čelila obvineniam z finančných machinácií.

Prodi začal na šéfa európskych komisárov až neobyčajne zostra. Už deň pred schválením svojej komisie vystúpil pred poslancami Európskeho parlamentu so smelým návrhom, aby sa na helsinskom summite EÚ určil definitívny termín prijatia prvých kandidátskych štátov do Únie. V danej chvíli možno aj trochu riskoval (ihneď sa objavili aj odmietavé stanoviská), ale svoj postoj dokázal náležite zdôvodniť.

Konkrétne posolstvo Nový predseda Európskej komisie si totiž už dlhší čas uvedomuje (s takýmto názorom sa vlastne prezentuje už od jari), že v asociovaných krajinách vzrastá nervozita a že tento stav má nepriaznivé dôsledky na stabilitu strednej a východnej Európy. Kandidátom, ktorí plnia kritériá, treba dať jasné a konkrétne posolstvo, ktoré im zreálni horizonty ich vlastných šancí. Je to prihlásenie sa k zásade, že integrácia je výrazom solidarity a ako taká preto nesmie byť obmedzená iba na výhody pre prijímajúcu stranu. Ústretovosť zo strany EÚ voči kandidátom je nevyhnutná. Sám predseda Európskej komisie v tejto súvislosti pripomenul poslancom víziu, na ktorej sa pred polstoročím utvárala myšlienka zjednotenej Európy. Išlo v prvom rade o zabezpečenie mieru, stability a prosperity. O to ide aj dnes. „Myslíte si, že tento cieľ môžeme pokojne udržať aj sami?“ spýtal sa vyzývavo nový šéf EK. „Ja si myslím, že nie.“ Tieto slová sú vlastne príklonom k myšlienke, že rozšírenie EÚ je a musí ostať politickou víziou, nie technokratickou.

EK nie je politický starobinec Potvrdenie Romana Prodiho vo funkcii predsedu Európskej komisie však nemusí tešiť iba tých, čo stoja pred dverami EÚ. Tento politik už svojím úvodným prejavom dokázal, že má jasnú víziu o budúcnosti Európy. Doteraz sme boli skôr svedkami cyklicky sa opakujúceho javu, že Európska únia je akýmsi medzištátnym starobincom pre skrachovaných a vyslúžilých politikov. Pritom je jasné, že politicky a ekonomicky silnú zjednotenú Európu dokážu vybudovať iba schopní lídri s moderným myslením. Je chimérou domnievať sa, že úspešný integračný proces možno riadiť z kresiel národných vlád. Práve naopak: do európskych inštitúcií by sa mali dostať najschopnejší ľudia tohto kontinentu.

Závan transparentnosti Sám Prodi, ako to bolo cítiť z jeho prejavu, si je vedomý všetkých nedostatkov Európskej únie. „Táto Komisia má v úmysle stať sa otvorenejšou. Nastal čas pre určitý druh glasnosti! Chcem vyviesť Európu zo zatvorených dvier do svetla verejného dohľadu. Chcem, aby mi ľudia videli cez plece,“ zneli rozhodné slová nového predsedu Európskej komisie. V reále to znamená uviesť do praxe to, o čom britský premiér Tony Blair iba hovorí: priblížiť Európsku úniu čo najviac k ľuďom, dosiahnuť, aby si uvedomovali jej význam a aby každodenne pociťovali užitočnosť jej existencie. Pretože Európa nie je zjednocovaná kvôli inštitúciám. Európa je zjednocovaná kvôli ľuďom. Prodi už naznačil, ako si túto transparentnosť v konaní Európskej komisie zmietanej v minulosti početnými finančnými škandálmi predstavuje. Vyhlásil, že je pripravený urobiť zoznam svoje korešpondencie, ktorá bude k dispozícii na verejnú inšpekciu. Pripomíname, že ide o novinku iba na európskej úrovni - v niektorých štátoch EÚ už takáto prax existuje. Nový šéf európskych komisárov je rozhodným zástancom zabezpečenia širokého prístupu k informáciám o práci Európskej komisie.

Priority Romana Prodiho Prodiho tím si okrem toho vytýčil tri základné priority. Prvou je rozšírenie Európskej únie, pričom sa treba zamerať aj na skutočnosť, ako tento proces ovplyvní vzťahy EÚ so svojimi susedmi. Druhou prioritou je reforma európskych inštitúcií a naplánovanie ďalšej medzivládnej konferencie. A napokon tretím záväzkom je zabezpečenie ekonomického rastu, vytvorenie pracovných miest a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Nová Európska komisia sa pritom hlási k udržaniu rozmanitosti kultúrnych tradícií, no netají sa ani svojím zámerom dosiahnuť novú identitu osobnosti - tzv. európsku dušu. Sám Romano Prodi v tejto súvislosti hovorí o Európe „sŕdc a myslí“.

Virtuálne členstvo Nový predseda Európskej komisie sa však vyslovil aj za užšiu spoluprácu s krajinami, ktorých prijatie do rodiny vyspelých európskych národov je ešte priveľmi vzdialené. Konkrétne hovoril o „virtuálnom členstve“, ktoré označil za akúsi predohru k skutočnému prístupovému procesu. Týmto krajinám by mohla byť poskytnutá povedzme najtesnejšia možná účasť na projekte ekonomickej a menovej únie, mohli by im byť ponúknuté nové formy bezpečnostnej spolupráce a nové formy konzultácií s ohľadom na ich vlastné potreby. Predpokladáme, že takýto štatút by sa mohol týkať napríklad Ukrajiny alebo niektorých balkánskych štátov. Prodiho tím však musí rátať s tým, že jeho najťažšou úlohou nebude úspešné riadenie procesu rozširovania, dokonca ani reforma inštitúcií, ale katastrofálna nezamestnanosť v Únii. Nikto zatiaľ nepozná liek na tento globálny problém a možno práve preto sa politici snažia upriamiť pozornosť skôr na „vznešenejšie“ ciele integrácie. Tadiaľto však cesta k „ľudovej Európe“ rozhodne nevedie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984