Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

vytrhnuté z internetu

Svojho času som sa pohoršoval v glose nad tým, ako bola vo filme o britskom superšpiónovi Jamesovi Bondovi zobrazená Bratislava. Pravda, išlo o fiktívny príbeh, a teda platí tzv. básnická licencia. Na webovskej stránke reálne existujúcej americkej spravodajskej organizácie CIA www.odci.gov/cia/publicationsfactbook/index.html existuje podľa všetkého vážne mienená príručka s informáciami o rôznych krajinách.
Počet zobrazení: 554

Svojho času som sa pohoršoval v glose nad tým, ako bola vo filme o britskom superšpiónovi Jamesovi Bondovi zobrazená Bratislava. Pravda, išlo o fiktívny príbeh, a teda platí tzv. básnická licencia. Na webovskej stránke reálne existujúcej americkej spravodajskej organizácie CIA www.odci.gov/cia/publicationsfactbook/index.html existuje podľa všetkého vážne mienená príručka s informáciami o rôznych krajinách. K dobru tejto organizácie možno prirátať okolnosť, že si nepoplietla Slovensko a Slovinsko, čo sa niekedy už stáva aj našim západným susedom. Lenže v informáciách o Slovensku som našiel navýsosť pikantnú informáciu, že prezidentom Slovenska bol akýsi NOVAC, ktorého právomoci prevzal nemenovaný premiér. O kúsok ďalej je však správna informácia, že slovenský premiér sa volá Dzurinda. Čo z toho asi vyplýva? Ak sa pletú takéto údaje, nečudo, že sa náhodou zbombarduje aj čínska ambasáda.

Keď už sme pri tom bombardovaní, na stránke www.smip.sv.gov.yu nájdeme naozaj otrasný dokument: Bielu knihu o tohtoročnej akcii NATO proti Juhoslávii. Dokument ukazuje, že obeťou boli nielen vojaci, čo sa dokladá aj farebnými fotografiami.

V súvislosti s našimi aférami a aférkami sa spomínala aj slovenská súčasť organizácie Transparency International. Podrobnosti o jej činnosti môžeme nájsť na adrese www.transparency.sk. Organizácia sa má zaoberať monitorovaním takej činnosti, ako je korupcia či úplatkárstvo. Je verejným tajomstvom, že bude mať na Slovensku veľmi široký priestor na svoju činnosť.

Naším skoro všeobecným národným nedostatkom je nedobrá znalosť nášho materinského jazyka. Internet tu však ponúka pomoc. Na adrese www.forma.sk/elpub/slex/slex99-online.htm sa môžete spýtať, či problematické slovo je alebo nie je správne. Mne samotnému vyčítajú, že mávam "fůru" čechizmov.

Naše končiace sa storočie je charakterizované aj mimoriadnym množstvom rôznych "-izmov". Určitou príručkou pre orientáciu môže byť stránka www.monadnock.net/ismbook. Jednotlivé heslá sú zoradené nielen podľa abecedy, ale aj podľa typov a podstaty jednotlivých smerov. Našiel som tu všetky "izmy", na ktoré som si dokázal spomenúť, no aj tak nemôžem ručiť za úplnosť tejto stránky.

Musím však spomenúť sajt, ktorý sa zaoberá jedným konkrétnym "-izmom" - futurizmom. Na stránke www.unknown.nu/futurism nájdeme všetky futuristické manifesty počínajúc povestným manifestom Marinettiho, končiac provokatívnym ruským futurizmom Majakovského. Chybou sajtu však môžu byť niektoré násilné aktualizácie, napríklad hľadanie súvislostí medzi futurizmom a niektorými módnymi počítačovými hrami.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama